با قیمت بالا خرید کتاب دست دوم در تهران و کرج در زمانی فوق العاده یا اگهی میشود بالترین قیمت خریدار کتاب دست دوم در محل

اینها اگهی هایست که در سایتهای مختلف نوشته میشود اما نکته ای که دوستان توجه نمی کنند اینست که چطور ممکنه؟ مثلا خریدار کتاب دست دوم در کرج زیر نیم ساعت وقتی ادرس زندگی و محل کار شخص در تهران است آنهم مرکز تهران؟متاسفانه بسیاری از سایتها صرفا شعاتر میدهند و یک مشت سمسار و خریدار کاغذ باطله هستن که برای ترغیب مشتری برای تماس با ایشان از هر تلاشی کوتاه نمی کنند تی نادرست و غلط

نوشته اند بالاترین قیمت خریدار کتاب شما وقتی تماس میگیرید می گویند کتاب فله ای خریداری میشود این چه انصافی است؟

خریدار منصفانه کتاب درب منزل شما یا بالاتر از همه خریدار کتاب شما هستیم وقتی شما نمی دانید دیگری چه قیمتی پیشنهاد داده است چگونه مدعی بالاترین قیمت هستید و این را هم بگویم که 90 درصد این عزیزان نه کتاب شناس هستند نه کتابخوان و حتی نه کتابدار و کتابدان بلکه فقط برای امرار معاش کار کتاب می کنند.

در سایتهای اگهی دها تبلیغ میدهند و خود را منصفانه ترین خریدار کتاب می شناسند اما وقتی با ایشان تماس میگیرند جز کتاب فله ای خریدن هیچ دیدگاهی ندارن

مجموعه کارا کتاب را سالهاست می شناسید که در زمینه کتابهای عمومی قدیمی فعالیت می کند. و سالهاست بعنوان مرکز تخصصی خرید کتاب دست دوم در تهران و کرج و دیگر شهرهای ایران فعالیت می کند.ما کتابهای دست دوم را میخریم که در سایتمان بفروشیم و شما اگر قدری تامل داشته باشید مطمن خواهید بهترین انتخاب برای فروش کتاب دست دوم خود کارا کتاب است.

 

بالاترین قیمت خریدار کتاب دست دوم درمحل

خوب اینکه ما بگوییم خریدار کتاب شما هستیم به بالاترین قیمت جنبه شعاری دارد. اما این قول را همیشه دادیم که منصفانه خریدار کتاب دست دوم هستیم. و این گزینه برای شما فعال است که چنانچه کارشناس خرید کتاب دست دوم ما درب منزل شما در محل کتابخانه شخصی حضور یافت و قیمتی که اعلام داشت با قیمت مدنظر شما مورد توافق نبود.بدون هیچ هزینه ای رفع زحمت خواهیم داشت.

پس شما هستید که براحتی تصمسیم بگیرید که کتابهای را قیمت گذاری نموده و درصورت توافق و تفاهم در ارزش گذاری کتابخانه خود را به ما واگذار نمایید.

ما سالهاست که در این زمینه حرفه ای و با کارشناسی قدم برمیداریم و طی این مسیر جان و دلمان در خدمت نقد و نظرات شماست.