پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

سفرنامه

شامل سفرنامه های ایرانی و خارجی

......................................................................................................

 

دانلود کتاب سه سفرنامه هرات، مرو، مشهد اثر قدرت الله روشنی

 کتاب سه سفرنامه هرات، مرو، مشهد  همانطور که از عنوانش مشخص است در برگیرنده سه کتاب در یک مجلد است .البته سه سفرنامه بسیار خواندنی و کم حجم در یک مجلد با حجم متوسط جای شده است. و به تریتی از شهر هرات گرفته شهر مرو و سپس مشهد که در سلسله انتشارات دانشگاه تهران له شماره 1400 سال هزارسیصد چهل و هفت انتشار یافت مدتی بود که نایاب شده بود تا اینکه انتشارات توس در خواست تجدید چاپ کتاب مزبورا نمود.
در نتیجه فرصتی دست داد که چند سطری بعنوان یادداشت در ابتدای کتاب به نظر خوانندگان محترم رسانیده شود.

 این کتاب در زمان تصدی مصحح در بخش تالیفات اداره کل انتشارات دانشگاه به چاپ رسید در همه مراحل بانظر آقای ایرج افشار دانشمند بزرگوار و وارسته که آن زمان ریاست اداره کل انتشارات دانشگاه را عهده دار بودند و صفات حمیده ایشان مستغنی از هر گونه تعریف و تمجید است

برای خرید کتاب سه سفرنامه هرات، مرو، مشهد اثر قدرت الله روشنی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب سفرنامه آنتونی اسمیت اثر آنتونی اسمیت

 علی رغم اینکه مطالب ارائه شده در کتاب از نظر مردم شناسی.جامعه شناسی.مسائل اقتصادی.جانور شناسی و وضعیت طبیعی منطقه غنی بوده و در خور تحسین است باید اعتراف نمود که کار استثنایی این تحقیق همان شرح کامل سیستم قناتها قرار گرفته و سایر تحقیقات به ترتیب اهمیت در مدارهای بعدی این طیف قرار می گیرند.
گرچه سایر موضوعات مورد بحث در کتاب از نقطه نظر یک کار تحقیقی همسنگ بررسی سیست های قنات های ایران نمی باشد اما وجود همین مطالب ارزنده و جنبی کتاب را تا حد یک سفرنامه پربار نموده و بهمین علت در کنار نام واقعی کتاب عنوان سفرنامه آنتونی اسمیت نیز گنجانده شده است.
امتیاز این کتاب به اکثر سفرنامه های کوجود این است که اسمیت موضوعات مختلفی را که اغلب در چهار چوب مقوله های تخصصی و علمی مثل مردم شناسی.جامعه شناسی و مسائل اقتصادی قرار می گیرد با نکنه سنجی و خرده بینی خاص خود و با روشهای علمی مورد بررسی قرار داده و چیکده مطالب را بیانی ساده و روان در کتاب گنجانده است. در حالیکه بسیاری از سفرنامه نویسان و حتی مستشرقین در سفرنامه های خود فقط انچه را که مشاهده کرده اند بصورت یادداتشهای روزانه که بیشتر شبیه دفتر خاطرات است منعکس نموده و برای تدوین مطالب روش تحقیقی معینی را بکار نگرفته اند.
اسمیت در این سفر اکتشافی قناتهای ایران را با دقت و وسواس خاصی به منظور یافتن زنجیره زیست و دسترسی به سیستم قناتها مورد کاووش قرار داده است.

 

برای خرید کتاب سفرنامه آنتونی اسمیت اثر آنتونی اسمیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نماییدذ

 

دانلود کتاب سفرنامه مادام کارلا سرنا : آدمها و آیینها در ایران

 

 کتابی که با عنوان آدمها و آیینها در ایران از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ترجمه ی دومین اثر مادام کارلاسرنا درباره ی ایران است.
این سفرنامه در اصل با نام انسانها و چیزها در ایران به زبان فرانسه نوشته شده و به انضمام تصویری از مولف و پنج طرح از مناظر و مظاهر ایران جز انتشارات ژ . شارپانتیه و شرکت ناشران در سال 1883 در پاریس بچاپ رسیده است و نویسنده در صفحه ی اول کتاب به تبعیت از سنت رایج زمان آن را به پیشگاه هومبرت اول پادشاه ایتالیا که به گواهی گفته ی تاریخ نویسان نمونه ای از یک شاه خوب مشروطه بود اهدا نموده است.
خانم کارلاسرنابا آنکه از نویسندگان و جهانگردان قرن نوزدهم بود و قبل از تهیه و تالیف کتاب حاضر سفرنامه های ارزنده دیگری به ترتیب:
1-زنی تنها در میان استپها
2_از بالتیک تا دریای خزر
3_یک زن اروپایی در ایران
به چاپ رسانده است. معذالک زندگینامه ی مشروح و کاملی از وی درست نیست.
اما مطالبی که او در همین کتاب در باب ایران به ویژه در مورد وقایع تاریخی و اجتماعی دوران ناصرالدین شاه نوشته است.
از چنان بار تازگی و مایه ی سندیت برخوردار است.که محققی به دقت و وسواس علمی مرحوم تقی زاده در تهیه ی مقاله ای درباره ی شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر به آن استناد می جوید و جز منابع تحقیق از این اثر خانم کارلارسنا در کنار اثار نویسندگان و مستشرقان مانند کرزن.واتسون.لیدی شیل.دکتر پولاک و.. چند مورخ و محقق خارجی و ایرانی دیگر نام می برد.

 

برای خرید کتاب سفرنامه مادام کارلا سرنا : آدمها و آیینها در ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب گرد جهان: مجموعه چهار سفرنامه اثر دکتر رحمت مصطفوی

 در حدود صد سال است .یعنی از زمان پا گرفتن فرهنگ مغرب زمین در ایران که ایرانیها مشغول رونویسی هستند.کتاب هایی که دردی از ایرانیها دوا کرده ترجمه شده است.دانشآموزان و دانشجویان به فراگرفتن ترجمه کتابهای درسی فرنگ پرداخته اند صنایعی که در ایران ایجاد شده رونوشتی از اداب و معاشرت فرنگیها است . وسایل زندگی و اثاث منزل وسایل تفریح.همه و همه رونوشتی از زندگی مغرب زمین است.
نه تنها این رونویسی را نمی توان ملامت کرد بلکه اگر ملامتی باشد در نقص و عیب رونویسی است. متاسفانه در بسیاری از موارد نمی توان مهر رونوشت برابر اصل است را بر روی رونویسهای ما نهاد.
ولی این بحث دیگری است.زمانی باید برسد که ایرانیها دوران روویسی را به پایان برسانند و دوره اصالت را شروع کنند.
بعبارت دیگر قرض و عاریه از فرهنگهای مغرب زمین باید زمانی به پایان برسد و دوران مشارکت در فرهنگ و تمدن جهانی آغاز گردد.
نه فقط حیثیت و آبروی ملی ایران بلکه خود زندگی ایرانیها و تامین خوشبختی مردم این سرزمین در گرو شروع موفقیت آمیز چنین دوره ای است.با توجه به مطالب بالا برتری کتاب چهار سفرنامه در این است که تعدادی از کشورها و جامعه های دنیا با چشم ایرانی دیده شده و توصیف شده است.دید این کتاب نه فرانسوی است و نه انگلیسی و نه المانی.دید ایرانی است. به مسله یک ایرانی برای ایرانیها

 

برای خرید کتاب گرد جهان: مجموعه چهار سفرنامه اثر دکتر رحمت مصطفوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید