پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

سفرنامه

شامل سفرنامه های ایرانی و خارجی

......................................................................................................

 

کتاب سفرنامه منظوم حج که توسط شهربانو بیگم نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و شش صفحه می باشد. سفرنامه منظوم حج اثری می باشد که هم اکنون به دست نشر مشعر در حال منتشر شدن می‏باشد. این مثنوی که برگرفته از هزار و دویست بیت می باشد شعرهای گفته شده توسط خانمی بوده که از زمان صفوی در ارتباط با قرن دوازدهم هجری آن را در یکی از سفرهای حج خود سرایده است. اثرهایی که در پی می‏آید مقدمه‏ای می باشد که بر این مثنوی نوشته شده و توضیح حال او و خصوصیات مثنوی و بعضی از شعرهای ارائه داده شده است.نویسنده و شاعر این مثنوی بسیار قشنگ که هزار و دویست بیت بوده بانویی فاضل و عالم و دانا از زمان با اقتدار و روشن صفوی می باشد. او مثنوی خود را بیشتر به دلیل اطلاعاتی که از شهرها و دیارها عرضه نموده مضمون های زیبایی را در شرح مردمان شهرها و زندگی و رفتار آنها به دست داده است. و برای خرید کتاب سفرنامه منظوم حج به لینک مراجعه نمایید.

کتاب سفرنامه کروسینسکی که توسط یوداش تادیوش کروسینسکی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و پنج صفحه می باشد. یکی از منبع های بسیار مهم دوره ی صفوی خاطرها و دید و نظرات مبلغان مذهبی این دوران می باشد.که هر اندازه گاهی با هرفهای سیاسی و اقتصادی و مذهبی زمانی را داخل ایران سپری مسی کنند و اکثرا همچنان پیروز بر گرفتن امتیازات گوناگون سیاسی و بازرگانی واسه ی دولت متبوع خویش می شدند. بعضی از این تبلیغاتچی ها مذهبی می باشند و با قدرتی و قوتی که بر زبان های شرقی داشته اند پیروز شده اند که از اعتبار بخصوصی داخل دربار صفوی بهره مند شوند و سال های طولانی را در ایران سکونت کنند. یکی از تبلیغ کنندهای مشهور و تاثیرگذار در مسیر و اتفاقات تاریخی آخر زمانه ی صفوی تادوز یودا کروسینسکی می باشد که زمان هجده سال داخل ایران زندگی می نموده و خویش شاهد زمان غروب دولت بزرگ صفوی و سال های از بین رفتن آن بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه کروسینسکی تماس بگیرید.

کتاب سفرنامه خراسان و کرمان که توسط غلامحسین افضل الملک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهارده صفحه می باشد.سفرنامه خراسان و کرمان اثری از غلام‏حسین خان افضل الملک مى‏ باشد که درمورد مسافرت خویش به خراسان و کرمان و تعریف کردن از شهرها و روستاهای میان مسیر است. او سفرنامه فوق را به زبان فارسى و در یک جلد نوشته است. او در مسافرت خود از تهران به مشهد از وصف و حال دامغان که از اثر مراصد الاطلاع که به معنی چکیده معجم البلدان یاقوت حموى که به موجب صفى‏ الدین کوتاه و مختصر گشته اسم برده و بخشی از آن را تعرریف نموده است. مخصوصا از اثرهای کهن دامغان دیدن داشته است و دانسته ها و معلومات کامل و ذى قیمتى ارائه مى‏ دهد.و نوشته‏ هاى محمدحسن خان اعتمادالسلطنه را داخل نوشته ی مرآت البلدان را به اندازه ای با اطمینان و صحیح ندانسته و آنها را گفته و تعاریفی از دیگران مى‏ داند. از سبزوار و مردمش به نیکی یاد مى‏ نماید برای آنکه خود سالهایی داخل این شهر زندگی می کرده است و مقام معاونت حکومت این شهر را داشته است.پژوهش و تحقیقاتی تکمیل و جامع درباره ی سید هادى علوى و بنى مختار داشته و از عالمان سبزوار به درستی نیز اسم برده که در نوشته سفرنامه ذکر شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه خراسان و کرمان تماس بگیرید.

کتاب سفرنامه کلاویخو که توسط روی گونزالس دو کلاویخو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد. خدماتی و کارهایی که سفرنامه ها به کمک و نمایان شدن تاریخ کشورها برایمان می کنند موضوعی نمی باشد که احتیاج به ثابت کردن و استدلال داشته باشد. به خصوص درباره ی کشور ما که از قدیم بسیاری از تاریخ نگاران و نویسندگان و شعرای ما خدمتکار حاکمان آن زمان و مغلوب قدرت بوده اند. از زمانی که پای جهانگردان غریبه و اجنبی بخصوص اروپائیان به ایران باز شده خیلی واقعیت ها از حرفها و صحبتهای آنها باقی مانده که اینک تاریخدانان و شرق شناسان از آنها سود زیادی خواهند برد. از آنجا که هر شخص برای آنکه به خاک بیگانه ای برود تمام مسائل را دیده و او با راه و کارهای شبیه کشور خویش مقایسه می کند.اظهارات جهانگردان ستونهایی واسه ی مقایسه کردن تمدنها در دوران گوناگون همچنان بدست ما می دهد. در دوران صفویه جهانگردان و تبلیغاتچیان مسیحی خیلی به ایران سفر می کردند و از آنان سفرنامه های بسیار زیادی باقی مانده است. ولی پیش از دوران صفویه از جهانگردان فرنگی که سفرنامه هایی از خویش به جای گذاشته باشند کسی را به یاد نمی آوریم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه کلاویخو تماس بگیرید.