دانلود کتاب سفرنامه کلارا کولیور رایس: زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان اثر کلارا کولیور رایس

 بیشترین ارج و ارزش این کتااب از آن جهت است که با عنایت به زندگی زنان مختلف از زنان اقوام ونژادها و ملیتهای مختلف گرفته تا زنان شهری .روستایی و ایلاتی تصویری از راه و رسم گذران این قشرهای زحمتکش به دست می دهد و رفتارهای آنالن را که براثر تکرار فراوان و تثبیت کشنهای متقابل اجتماعی فراهم امده و یا برای خوشایند دیگران صورت گرفته است می نمایاندند.
از آن جا که باز نمودن آداب و رسوم و افکار و باورهای آنان در بطن رویدادهای مربوط به شمار قابل توجهی از مسایل گوناگون چون تعلیم و تربیت.لباس.خوراک.سرگرمیها.سفر.ایام سور و سوگ.بیماری و ...آورده می شود. و هر مساله درونمایه رخدادهایی در آن فصل است.کتاب حالت رویدادنامه به خود می گیرد و این خود سبب کششی در مطالعه و جاذبیتی وِزه می شود و گرچه بسیاری از حوادث ان و برخورد اجتماع ان روزگار با مسایل زنان درد اور است اما خواندن این اثر ملال نمی اورد.
حقیقت دیگری که باید به آن اشاراتی کرد این است که گرچه ایت گونه نوشته ها اطلاعاتی مفید برای پژوهشهای اتی فراهم می سازد لیکن به سبب اقامت کوتاه نویسندگان در کشور ما اغلب مطلب ناقص و سطحی بررسی می شود.

 ضروری است در چنین مواردی امکان دخالت اغراض شخصی .سیاسی.دینی و.. نادیده گرفته نشود. به همین علت مترجم خود را ملزم به تامل و دقت در مطالب دید و چون تمامی یک فصل و برخی مسایل و مندرج در دیگر فصول را مغایر این محک پنداشت از ترجمه آنها درگذشت.چه در آن موارد نویسنده به تحلیل و تحمیل دیدگاهای خاص و تبلیغی نشستاه پارا از حریم ذکر وقایع و رعایت هدف اثر فراتر نهاده بود.اما یاداور می شود که این حذف و کنار نهادها به هیچ روی به چهار چوب اساسی کتاب لطمه ای وارد نکرده است و خواننده چیزی را از دست نخواهد داد.
و سخن اخر اینکه نه تنها زنان بل بیشترینه انسانهای کشورهای عقب نگاهداشته شده و بویژه این سامان اندوهنمدانه به دندان سبعیتهای ستمگران جویده شده چه بسار رنج جویده شدن را به گشاده رویی پذیرا گشته اند و نپنداشته اند یاران و همگنان گرسنه را در این قحطی مدد رساندند بی تردید سرخوشی از تحمل چنین رنچی قریبی پیش نبوده است

 

 

برای خرید کتاب سفرنامه کلارا کولیور رایس: زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه کلارا کولیور رایس: زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان