دانلود کتاب سفری در گردباد اثر گنیا س. گینزبرگ ترجمه مهدی سمسار

 ادعانامه هایی که به دنبال قتل کیروف ستونهای طویلی از روزنامه ها را اشغال می کردند.لرزه بر اندام همه می افکندند لیکن هنوز سوظنی بر نمی انگیختند.
نیکلائیف رومیانتزف.کاتالینوف همه از اعضای قدیمی کومسومول لنینگراد بودند.
موضوع عجیب و باور نکردنی بنظر می رسید لیکن خود پراودا بود که ان را اعلام می داشت از این رو هیچ شکی جایز نبود.
دادرسیها چون دایره هایی متحدالمرکز گسترش می یافت درست مانند امواجی که از انداختن سنگریزه ای در ابگیر بوجود اید.
در یک روز افتابی فوریه 1935 پروفسور الووف بدیدنم امده پس از ماجرای معروف تاریخ حزب کمونیست بلوشیک که در چهار جلد زیر نظارت املیان یاروسلافسکی نوشته شده بود اورا به غازان فرستاده بودند.

و در انستیتوهای تعلیمات عالیه درس می داد.در بحثی که الووف راجع به انقلاب سال 1905 در این تاریخ نوشته بود.
خطاهایی دیده شده بود که با فرضیه انقلاب دایم ارتباط می یافت.
کلیه جلدهای تاریخ خاصه بخش تحقیقی الووف مورد انتقاد استالین در نامه معروف او به هیات تحریریه مجله انقلاب پرولتاریایی واقع شده بود و به دنبال ان نوع اشتباهاتی را که استالین در این نامه یاداور شده بود در صف اندیشه های تروتسکیستی جای دادند.

 

 

برای خرید کتاب سفری در گردباد  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سفری در گردباد