لطفا قبل تماس گرفتن این مطلب را کامل بخوانید اگر در پی مرکز یا شخصی خریدارکتاب و کاغذ باطله با قیمت کیلویی در محل هستید.

نخست باید بگویم ما به هیچ عنوان خریدار کتاب باطله یا خریدار کتاب کیلویی یا خریدار کاغذ باطله نیستیم. و برای اینکه وققتان بیهوده هدر نرود شما را راهنمایی می کنیم.

 

کتاب باطله چیست؟ چه کتابهایی باطله محسوب میشود .اگر از من این سوال را بپرسید میگویم هیچ کتابی باطله نیست. هیچ کتابی نیست که از کار بیفتد مگر کتبی که کامل خراب و پاره شده و یا ناقص است یعنی از کتلپابی پانصد صفحه ای نیمی از کتاب کنده و پاره شده یا کتاب آب خورده یا موریانه زده یا در یک کلمه خراب شده ورنه در بازار هر کتبی را می خواهند لارزان بخرند می گویند کیلویی و باطله

باطله یعنی کتابی است که به هیچ وجه کاربرد ندارد که باز به نظر من کتابی که بازیافت میشود باز باطل و بیهوده نیست. پس در یک جمله هیچ کتابی باطله نیست. اما زمانی کتاب میبایست برای بازیافت و احیا با کاغذ واگذار گردد که خراب و ناقص است.

اما متاسفانه کتب درسی و دانشگاهی یا علمی و آموزشی پس از چندسال دیگر طرفداری ندارد و اساسا خریدار راهی جز فروش به کاغذ بازیافتی ندارد.

پس اینکه مرکزی باشد که کتاب دست دوم درسی و دانشگاهی یا علمی  که متعلق به چند سال یا بیشتر چند دهه قبل است جلد جلد قیمت گذاری کند متاسفانه وجود ندارد. و ناگزیر می بایست به بازیافتی کاغذ واگذار گردد که طبق یک عرف روز کیلویی میخرند.

کتابفروشی ها که در بازار کتاب دست دوم هستند بارها و بارها مطرح کردم که خریدار کتاب کاغذ یا خریدار کتاب باطله نیستن و اصلا خرید این نوع را ندارن چه جلد یا کیلویی

پس خریدار کیلویی کتاب صرفا بازیافت کتاب اعم از شهرداری که مراکزی مشخصی را تعیین نموده و مجموعه افراد که بعنوان بازیافت کاغذ فعالیت دارند