بسیاری از شما دوستان هنگامی که قصد فروش کتاب های شخصی خود را دارید گام نخست در اینترنت در جستجوگر گوگل و یا در سایتهای خدماتی چون دیوار و شیپور در پی مرکز یا شخص خریدار کتاب دست دوم هستید. و پس از دقایقی جستجو با دهها شخص خریدار کتاب مواجه می شوید. اما دو نکته اصلی هنگام فروش کتاب دست دوم مطرح است. اینکه آیا خریدار کتاب در محل حضور خواهد یافت یا ما باید کتاب دست دوم خود تا دکان و کتابفروشی شخص ببریم و از آنجا که بسیاری از کتابخانه ها حجم زیادی از کتب را شامل میشود انتقال کتاب تا معامله قطعی از منزل یا محل کتابخانه شخصی کاملا غیر منطقی است. اما نکته کلیدی اینجاست که شخص خریدار گیرم بیاید در محل و خریدار کتاب دست دوم در محل باشد آیا شخص معتبریست؟ آیا با این همه نا امنی درست است خریدار به منزل راه یابد؟خصوصا اگر شخص فروشنده کتاب مسن یا خانم باشد.

و اینکه گیرم شرایط احتیاط و امنیت محیا بود ایا شخص خریدار کتاب منصف است؟ وقتی قیمت کتابخانه شخصی خود را نداریم.یکراه حل کلی و اشتباه است که می گویند خوب ما به چند شخص می گوییم بیایند قیمت دهند و بالاترین پیشنهاد را مقبول میدانیم. اما این روش بسیار قدیمی را دلال و کاسب شناخته و با درج چندین شماره متفاوت و عناوین متفاوت بصورت اسپم در اینترنت تبلیغات گسترده می نماید.این روش در تمامی اصناف بوده و هست در کتابم ورود پیدا کرده.

برخی هم هستن که تحت عنوان کارشناس و قیمت گذار کتاب ورود می کنند و با دریافت مبلغی کتابهای شمارا قیمت کیگذارند. اما چه اعتباری به قیمت ایشان است؟ وقتی شخص خریدار به کارشناسی آن شخص اهمیت ندهد یا اصلا تاز کجا قیمت گذاری دروغین و جزوی از همان دسته نخست نباشند.

باری کارا کتاب طی این دو دهه  با در نظر گرفتن تمام این سختی ها کارشناس رایگان و قیمت گذاری و مشاوره رایگان را قبل از فروش ایجاده نموده و شما با اطمینان از قیمت کتابها و ارائه رفرنس معتبر برای کارشناسی شمارا در این مهم یاری میرساند