پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان اثر جواهر نعل نهرو ترجمه محمود تفضلی

 

پدر سراسر کتاب نقاط ضعفی در بینش و نحوه بیان به چشم می خورد که ممکن است ذهن خواننده بخصوص جوانان را نسبت به نهرو مشوه کند چون اکنون ما در شرایطی از تاریخ علم و انقلاب بسر می بریم و تحولات حاصله در برداشت علما و انقلابیون از تاریخ و مذهب بخصوص در شرق بقدری است که بدون تذکر و توجیه خوانندگان و جوانان ما در قضاوت و دست یافتن به یک تحلیل صحیح از تاریخ مبارزات استقلال طلبانه هند و شخصیت نهرو دچار شتابزذگی خواهند شد.
مساول یاد شده مربوط است به برخورد نهرو به مسئله مذهب بطور عام و همچنین اداب و رسوم مذهبی و بومی مردم و بالاخره نحوه تحلیل و بیان بعضی از رویدادهای تاریخی و قضاوت ایشان در مورد اشخاصی چون رضاخان و کمال اتاتورک و در این موارد با مرور مختصری بر زندگی نهرو از موقعیت خانوادگی جامعه ای که در ان رشد یافته مذهبی که در کشورش مرسوم بوده و تحصیلاتش در غرب در میابیم که نهرو ناچارا تاثیر زیادی از نحوه تفکر و بینش غربی پذیرفته و به همین جهت و از لحاظ شور مبارزه و زندگی سیاسی و انقلابی اش گرایش به سوسیالیسم پیدا می کند.
اما چون نهرو بطور مستقیم و پی گیر بدنبال رهبری چون گاندی در جریان مبارزات هند بوده کاملا مشخص می کند برخوردار بوده پس از طی دورانهای مبارزه به مسائل تازه ای از جمله توجه بیشتر به معنویت و مذهب می رسد.

 

برای خرید کتاب نگاهی به تاریخ جهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی دوره مغول اثر رشید الدین فضل الله

 

بمدد تمدید و توقیف ربانی آثار عدل و انصاف در عالم ظاهر گرداند و کارهای خلل پذیرفته را بصلاح باز آورد و ممالک خراب گشته آبادان کند و اقویت دین اسلام و تمشیت امور شریعت و احکام بر دست او باشد و هم او و هم عالم از آن غافل نااگاه در ان سروقت از فیض لطف الهی نور هدایت بسینه پاک او فرو امد و پای مبارک ئر دایره اسلام نهاد و دست در حبل متین ایمان زد و با باطل اشعار ادیان باطل فرمان داد.وظن اکثر خلق چنان بود که سبب اسلام او ترغیب و تحریض بعضی امرا و مشایخ بود. و لیکن بعد از تفحص معلوم گشت که ان ظن خطاست چه فرقی در خلوتی با من دبنده ضعیف که مولف این کتابم تقریر فرمود: که چند گناه ان باشد که خدای تعالی عفو نکند و از ان جمله معظم تر ان گناهیست که سر پیش بت بر زمین نهد چه قطعا انرا امرزش نخواهد بود.
مسکین مردم بجهل گرفتار شده که پیش بت سربرزمیبن می نهند. و من نیز همچنین بودم لیکن حق تعالی روشنایی و دانش داد و از ان خلاص یافتم و بحضرت حق از ان گناه پاک شدم. و بیان این سخن انست که ادمی را هیچ چیز چنان بدوزخ نبرد که جهل بل که جهل دوزخیست که از ان بیرون نتوان امد.
چگونه عقل اقتضا کند که پیش جمادی سربزمین نهند؟ این حرکت نشان جهل محض است.ودیگر انکه در اصل اندیشه بت پرستان ان بوده که شخصی کامل بود و در گذشت ما صورت اورا جهت یادگار ساخته می نهیم و استمداد همت ان بزرگ را یاداورده بدوالتجا می کنیم و اورا پرستش کرده سجده می اریم.و از ان غافل که ان شخص در حال حیوه که انچه خلااصه انسانست با ان بدن اصلی باهم بوده هرگز نخواسته و حائزندشاته که کسی پیش او بزمین نهد تا تکبری و عجبی در نفس او پدید اید.

برای خرید کتاب تاریخ اجتماعی دوره مغول نسخه چاپی تینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قهرمان در تاریخ اثر سیدنی هوک ترجمه ا. آزاده

 

 عنوان این کتاب نشان دهنده موضوع آن است نه یک فلسفه خاص تاریخ .کتاب می توانست به حق عنوان حدود قهرمان در تاریخ را نیز به خود بگیرد.
این عنوان نیز موضوع کتاب را بیان می کند نه انچه را ما در ان باره عقیده داریم.
انچه ما بدان عقیده داریم به تفصیل در کتاب امده است و از خواننده تقاضا داریم که آن را فقط از عنوان کتاب استنباز نکند.
جز بعضی از متالهین و ماوراء الطبیعه گرایان رازور دیگر کسی منکر ان نیست که تاریخ را مردان و زنان می سارندو
حتی این منکران نیز به طور نامستقیم مجبور به شناخت این حقیقت عام هستند چرا که خود ایشان از شخصیتهای تاریخی خمچون ابزارهای ذات متعال.عدالت.عقل.دیالکتیک.زایتگیشت یا روح اعصار سخن می رانند.
مردم درباره نتایج به کاربردن ابزارها در تاریخ زودتر به توافق می رسند.
تا درباره هدفهای غایی که ابزارها در خدمتشانند یا درباره علل اولیه ای که انهارا تعیین می کنند.
تعیین نتایج دشوار است و دشوارتر از ان تعیین مقاصد انسانی است.
اصولا وقتی که میلی به شناخت حقیقت در میان است می توانیم هشیارانه به سوالهایی که درباره مقاصد مردمان می شود پاسخ دهیم.

 

برای خرید کتاب قهرمان در تاریخ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه اثر نجفقلی معزی

 

 یکی از صحنه های این کتاب اشارع بحب وطن است شاید بعضی از خوانندگان نسبت بقهرمان آن ایراد کنند اما بنا بگفته قا آنی دوست همان نیستی پناه من است.
ارزش و تاثیر ایمان چنین زت منحرف و پول پرستی از کسان عادی است.
زن زیبای ایرلندی با همدستی شیادی بعنوان شوهر خانه مجللی اراسته و از قماربازان ثروتمند و هوسبازان شهوت ران پذیرایی میکند تا اندوخته های سالیان دراز و پر رنج مورثین را در دور میز قمار دست بدست بگردانند و بانوی تیزبین با چشمان سحر امیز مراقب همه هست تا انکه شانس برد داشته باطاق خصوصی خود دعوت کند با گیلاسهای پیاپی مشروب و حرکات دلفریب و بوسهای ابدار انچه را که جوان با ورق بچنگ اورده با نرد عشق بوی ببازد.
قهرمان کتاب ما برای سرگرم داشتن جوانی احتیاج بهمراهی این زن دارد ولی او امتناع میورزد با بیانات اخلاقی او را براه بیاورد زن بابی اعتنایی و خنده تمسخر پاسخ میدهد جوان چگونه از زن منحرف و خود فروشی که جز استفاده از زیبایی و جوانی چند روزه اش برای اندوختن مال جهت دوره پیری فکری ندارد انتظار اخلاق دارد معبود من مسکوک طلا است و به هیچ وجه دیگر پای بند نیستم بی جهت خود را نیازار و وقت مرا تلف نکن.
اما وقتی در دنبالع صحبت زن میفهمد که این جوان ایرلندی و هم میهن است و از ایرلند صحبت می کمند این زیبای لاابالی از نشیدن نام وطن منقلب شده اشک در چشمان درشتش حلقه میزند بی اختیار دست بسوی همشهری دراز کرده درحالی که بغض گلویش را فشار میدهد میگوید بخاطر عشق میهن دست از معبود خود برمیدارم و برای خشنودی خاطر تو انچه را که میخواهی انجام میدهم در مقابل یک توقع وقنی بوطن بازگشتی خاکش را پیاد من بو کن و ببوس

برای خرید کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.