دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان اثر جواهر نعل نهرو ترجمه محمود تفضلی

 

پدر سراسر کتاب نقاط ضعفی در بینش و نحوه بیان به چشم می خورد که ممکن است ذهن خواننده بخصوص جوانان را نسبت به نهرو مشوه کند چون اکنون ما در شرایطی از تاریخ علم و انقلاب بسر می بریم و تحولات حاصله در برداشت علما و انقلابیون از تاریخ و مذهب بخصوص در شرق بقدری است که بدون تذکر و توجیه خوانندگان و جوانان ما در قضاوت و دست یافتن به یک تحلیل صحیح از تاریخ مبارزات استقلال طلبانه هند و شخصیت نهرو دچار شتابزذگی خواهند شد.
مساول یاد شده مربوط است به برخورد نهرو به مسئله مذهب بطور عام و همچنین اداب و رسوم مذهبی و بومی مردم و بالاخره نحوه تحلیل و بیان بعضی از رویدادهای تاریخی و قضاوت ایشان در مورد اشخاصی چون رضاخان و کمال اتاتورک و در این موارد با مرور مختصری بر زندگی نهرو از موقعیت خانوادگی جامعه ای که در ان رشد یافته مذهبی که در کشورش مرسوم بوده و تحصیلاتش در غرب در میابیم که نهرو ناچارا تاثیر زیادی از نحوه تفکر و بینش غربی پذیرفته و به همین جهت و از لحاظ شور مبارزه و زندگی سیاسی و انقلابی اش گرایش به سوسیالیسم پیدا می کند.
اما چون نهرو بطور مستقیم و پی گیر بدنبال رهبری چون گاندی در جریان مبارزات هند بوده کاملا مشخص می کند برخوردار بوده پس از طی دورانهای مبارزه به مسائل تازه ای از جمله توجه بیشتر به معنویت و مذهب می رسد.

 

برای خرید کتاب نگاهی به تاریخ جهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 بنابراین توقعی که از کتاب اقای نهرو داریم نه یک بررسی همه جانبه و تام و تمام تاریخ جهان بلکه مجموعه ای از نامه های مردی انقلابی و سیاستمدار در شرایط سخت مبارزه و زندان به دخترش می باشد که بعدها هم روی ان کار زیادی صورت نگرفته است.
اهمیت کتاب در این است که انسان با خواندن کتابی نگاهی به تاریخ جهان ضمن استفاده از اندوخته ها و یافته های ذهن اقای نهرو با یک نقطه زنده و گویای تاریخ هند و مبارزات مردمش و نمود واقعی همه ضعفها و قوتها قرار می گیرد.
و کتاب یکی از منابع هر پژوهشگری است که مشغول تحقیق در اوضاع و احوال تاریخ هند و بخصوص تاریخ معاصر این کشور است

 

 

 

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان جلد اول

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان جلد دوم

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان جلد سوم