دانلود کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه اثر نجفقلی معزی

 

 یکی از صحنه های این کتاب اشارع بحب وطن است شاید بعضی از خوانندگان نسبت بقهرمان آن ایراد کنند اما بنا بگفته قا آنی دوست همان نیستی پناه من است.
ارزش و تاثیر ایمان چنین زت منحرف و پول پرستی از کسان عادی است.
زن زیبای ایرلندی با همدستی شیادی بعنوان شوهر خانه مجللی اراسته و از قماربازان ثروتمند و هوسبازان شهوت ران پذیرایی میکند تا اندوخته های سالیان دراز و پر رنج مورثین را در دور میز قمار دست بدست بگردانند و بانوی تیزبین با چشمان سحر امیز مراقب همه هست تا انکه شانس برد داشته باطاق خصوصی خود دعوت کند با گیلاسهای پیاپی مشروب و حرکات دلفریب و بوسهای ابدار انچه را که جوان با ورق بچنگ اورده با نرد عشق بوی ببازد.
قهرمان کتاب ما برای سرگرم داشتن جوانی احتیاج بهمراهی این زن دارد ولی او امتناع میورزد با بیانات اخلاقی او را براه بیاورد زن بابی اعتنایی و خنده تمسخر پاسخ میدهد جوان چگونه از زن منحرف و خود فروشی که جز استفاده از زیبایی و جوانی چند روزه اش برای اندوختن مال جهت دوره پیری فکری ندارد انتظار اخلاق دارد معبود من مسکوک طلا است و به هیچ وجه دیگر پای بند نیستم بی جهت خود را نیازار و وقت مرا تلف نکن.
اما وقتی در دنبالع صحبت زن میفهمد که این جوان ایرلندی و هم میهن است و از ایرلند صحبت می کمند این زیبای لاابالی از نشیدن نام وطن منقلب شده اشک در چشمان درشتش حلقه میزند بی اختیار دست بسوی همشهری دراز کرده درحالی که بغض گلویش را فشار میدهد میگوید بخاطر عشق میهن دست از معبود خود برمیدارم و برای خشنودی خاطر تو انچه را که میخواهی انجام میدهم در مقابل یک توقع وقنی بوطن بازگشتی خاکش را پیاد من بو کن و ببوس

برای خرید کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه