پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

کتاب چشمان ابوالهول که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط جواد سید اشرف ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر آویژه چاپ گشته است. اریک فون دانیکن از چطور بودن اندیشه و تفکرات مردم مصر باستان در جهت ایجاد مجسمه های غیرطبیعی همانند ابوالهول سخن به میان می آورد. او اسرار صحرای گرم و سوزانده و شنزار مصر را هم اکنون مستندات تاریخی را جسستجو می کند و با توسل کردن به اساطیر و کتب عهد عتیق و نمایه های حال حاضر همانند مسافران فضایی تلاش در کشف اسرار مصر داشت. او از گورهای اهریمنی و مقدس و جسدهای مومیایی شده آپیس و فراعنه نمونه هایی ذکر می نماید که فقط با مطالعه ی مطالب پی به بزرگی و ژرف داستان خواهید برد.اریک فون دانیکن با تحمل سختیهای سفرهای بس طولانی به دنیای ناشناخته ای راه پیدا کرد که در تاریخ علوم و به ویژه باستان شناسی تحولی بوجود آورد. برای خرید کتاب چشمان ابوالهول به لینک موجود مراجعه نمایید.

چشمان ابوالهول

کتاب ترفند خدایان نوشته اریک فون دانیکن می باشد و توسط قدیر گلکاریان ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات تلاش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سه صفحه است.در اثر ترفند خدایان و اریک فون دنیکن تلاش فراوان داشته که از طریق باستان‌شناسی و ماهیت و هویت مهم و اساسی بشر امروزی را مشخص کند. او در این اثر به شگفتی های جهان اشاره نموده و ریشه‌های تاریخی آنها را بیان کرده است و عاقبت اعتقادات انسانی و ارتباطات آنها را با نیروهای خارق‌العاده پی می‌گیرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترفند خدایان تماس بگیرید.

ترفند خدایان

کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن نوشته الکسی دو توکویل می باشد و توسط محسن ثلاثی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و چهار صفحه است. داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه می باشد . اين انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ايده‌ها بورژوازي و سرمایه داری رهبري نمودند. انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بوده است. پیش از رخ دادن انقلاب و در دوران سلطنت لويي شانزدهم فرانسه شامل يك مجلس طبقاتي می باشد و اشرافيت فئودال از خصوصیات بخصوصی برخوردار هستند كه نمايندگان بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازها هستند . در جريان انقلاب فرانسه و رهبری به دست سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر داشتند و تحت شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشزاف زادگان و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن

کتاب تاریخ فلسفه در قرن بیستم نوشته کریستیان دولا کامپانی می باشد و توسط باقر پرهام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات آگه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و سه صفحه است. قرن بيستم از زمانهای سرشار از اتفاقات و پربار استثنايی در تاريخ زندگانیِ انسانها در اين كره خاكی می باشد. قرنی بوده كه شاهد دو جنگ جهانی ويرانگر و چندين جنگ منطقه‌ای اما به آن مقدار دو جنگ جهانی خراب کننده و خونين مثل جنگ‌های كره و ويتنام و افغانستان و اخيرا جنگ غربيان و متحدانشان با عراق داخل خليج فارس و جنگ‌های رها گشتن و ضداستعماری در الجزيره و كوبا و اخيرا در چچنی بر خلاف روسيه و گونه ها و اقسام درگيری‌های محلی و قبیله ای در نواحی گوناگون جهان بوده كه اجتماعات بشری از نوشته ها و عواقب بعضی از آن‌ها هم اکنون هم رهايی پیدا نکرده اند . در این قرن بوده كه چندين حركت انقلابی بزرگ مثل انقلاب‌های روسيه و چين و ايران انجام گرفته است. برای خرید کتاب تاریخ فلسفه در قرن بیستم به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ فلسفه در قرن بیستم