خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن نوشته الکسی دو توکویل می باشد و توسط محسن ثلاثی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و چهار صفحه است. داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه می باشد . اين انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ايده‌ها بورژوازي و سرمایه داری رهبري نمودند. انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بوده است. پیش از رخ دادن انقلاب و در دوران سلطنت لويي شانزدهم فرانسه شامل يك مجلس طبقاتي می باشد و اشرافيت فئودال از خصوصیات بخصوصی برخوردار هستند كه نمايندگان بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازها هستند . در جريان انقلاب فرانسه و رهبری به دست سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر داشتند و تحت شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشزاف زادگان و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن

کتاب تاریخ فلسفه در قرن بیستم نوشته کریستیان دولا کامپانی می باشد و توسط باقر پرهام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات آگه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و سه صفحه است. قرن بيستم از زمانهای سرشار از اتفاقات و پربار استثنايی در تاريخ زندگانیِ انسانها در اين كره خاكی می باشد. قرنی بوده كه شاهد دو جنگ جهانی ويرانگر و چندين جنگ منطقه‌ای اما به آن مقدار دو جنگ جهانی خراب کننده و خونين مثل جنگ‌های كره و ويتنام و افغانستان و اخيرا جنگ غربيان و متحدانشان با عراق داخل خليج فارس و جنگ‌های رها گشتن و ضداستعماری در الجزيره و كوبا و اخيرا در چچنی بر خلاف روسيه و گونه ها و اقسام درگيری‌های محلی و قبیله ای در نواحی گوناگون جهان بوده كه اجتماعات بشری از نوشته ها و عواقب بعضی از آن‌ها هم اکنون هم رهايی پیدا نکرده اند . در این قرن بوده كه چندين حركت انقلابی بزرگ مثل انقلاب‌های روسيه و چين و ايران انجام گرفته است. برای خرید کتاب تاریخ فلسفه در قرن بیستم به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ فلسفه در قرن بیستم

کتاب انقلاب صنعتی نوشته تامس ساوتکلیف اشتن می باشد و توسط احمد تدین ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و چهار صفحه است. انقلاب صنعتی عبارت می باشد از تحولات عظیم در صنعت و کشاورزی و تولید و حمل و نقل که در اواسط قرن هجدهم از انگلستان شروع گشت . این دگرگونیها در زمان صنعتی گشتن کارخانه‌ها و صنایع اتفاق افتاده است و صنعتی شدن با مفهوم و معنی به کار بردن از نیروی ماشین به جای نیروی انسانی می باشد. انقلاب صنعتی اول از انگلستان آغاز شد برای آنکه انگلستان بعد از چندین قرن تحول سیاسی داخلی و توسعهٔ استعمار تجاری و زیاد شدن ناوگان دریایی و غیره حکومت حال و احوالات خوب و هماهنگ داشت که زمینهٔ پیشرفت صنعتی داخل این کشور را ایجاد نمود . برای خرید کتاب انقلاب صنعتی به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب صنعتی

کتاب ظهور نازیسم که به دست مظفر مالک نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر امید فردا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و دو صفحه است. در اثر فوق تاریخ آلمان در زمان رایش سوم به دو قسمت مورد تحقیق قرار گرفت. قسمت اول برگرفته از اتفاقات مهم زمان یاد شده است. در اول این قسمت از چگونگی شکل گیری امپراتوری دوم آلمان در آخر قرن هجدهم میلادی به رهبری فردریك كبیر و به عمق و بلندی رسیدن این امپراتوری در دوران ویلهلم اول و سقوط آن در جنگ جهانی اول صحبت شده است. عاقبت به حال و روز آلمان بعد از شكست در جنگ جهانی اول و قبل از به قدرت رسیدن نازیسم اشاره می گردد. کوشش های هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست واسه ی به دست آوردن قدرت و ویژگیهای اخلاقی هیتلر و اتفاقات اساسی تاریخی و به نیرو و قدرت رسیدن نازیسم تا آخر جنگ جهانی دوم و وصیت‌ نامه هیتلر و اتفاقات جنگ جهانی دوم واسه ی مردم آلمان از دیگر متون قسمت اول است. برای خرید کتاب ظهور نازیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

ظهور نازیسم