پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

کتاب ظهور و سقوط رایش سوم که به دست ویلیام شایرر نگاشته و توسط کاوه دهگان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر پیک دانش چاپ گشته است. ظهور و سقوط رایش سوم اثری می باشد تاریخی نوشته ی روزنامه نگار و تاریخ شناس آمریکایی معروف ویلیام شایرر که اتفاقات سالهای هزار و نهصد و سی و سه تا هزار و نهصد و چهل و پنج اروپا و به ویژه حزب نازی و ارتش آلمان را گزارش می نماید. نگارنده ی اثر از نیمه دهه هزار و نهصد و بیست به عنوان روزنامه‌نگار داخل اروپا بود و در سالهای هزار و نهصد و سی و سه تا هزار و نهصد و چهل داخل آلمان نازی زندگی می نمود. او از نزدیک یکی از شاهدان اعتلای رژیم نازی و شروع جنگ جهانی دوم بود. شایرر پیش از آغاز جنگ و در زمان جنگ جهانی دوم خبرنگاری مجلاتی همانند شیکاگو تریبون را داخل اروپا بر دست داشت و در طول جنگ همچنان تهیه گزارشات رادیویی واسه ی سی بی اس را بر دست داشت. برای خرید کتاب ظهور و سقوط رایش سوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

ظهور و سقوط رایش سوم

کتاب سرزمین جاوید نوشته ماریژان موله و هرتزفلد و گیرشمن می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و هفت صفحه است. این اثر جلد چهارم از نمونه ی جمع شده از چهار جلدی اقلیم جاوید می باشد. این جلد از ادامه جلد سوم که در دوران و وقت شاپور اول پسر اردشیر بابکان تاسیس کننده ی سلسله ساسانیان است آغاز می‌شود و با به آخر رسیدن زندگی شاپور دوم به پایان می‌رسد.از صفحه هزار و هشتصد و نود و یک که شروع این جلد است تا صفحه دو هزار و هفتاد و هشت از زبان شاپور می باشد. تعداد این صفحات صد و هشتاد و هفت صفحه می‌باشد. ولی می بایست سی و پنج صفحه از این صفحات را کم نمود. برای آن که ارتباط با توضیح و شرح حال کارتیر دارد. برای خرید کتاب سرزمین جاوید به لینک موجود مراجعه نمایید.

سرزمین جاوید

کتاب انقلاب کبیر فرانسه نوشته جرج روده می باشد و توسط مجید امین موید ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات اشاره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سه صفحه است. در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه ميلادي و داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه شده است. اين انقلاب را فراماسونرها و افرادی که طرفدار ايده‌هاي بورژوازي و سرمایه داری بودند رهبري می نمودند . انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بود.پیش از رخ دادن انقلاب و در وقت سلطنت لويي شانزدهم فرانسه برگرفته از يك مجلس طبقاتي بوده و اشرافيت فئودال از مزاياي بخصوصی برخوردار بوده اند كه نماينده های بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازات بودند. در مسیر انقلاب فرانسه و رهبری نمودن با سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر پرورش داده و با شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشراف و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب کبیر فرانسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب کبیر فرانسه

کتاب ارابه خدایان که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط سیامک بودا ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و یک به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است. اریک فون دانیکن داخل ایران با اثر ارابه خدایان معروف شده است. او با تحمل سختی سفرهای بس طولانی به دنیای ناشناخته ای راه پیدا کرده که در تاریخ علوم و به ویژه باستان شناسی دگرگونی بوجود آورد. در اثر ارابه خدایان صحبتهای او به خیال زیادتر شباهت دارد تا واقعیت و به صورت اصولی کار او متکی به باستان شناسی است. ولی جهان علوم در برخی کشورهای دنیا برداشت و خط تازه ای در پژوهش ها و نظرات او در خصوص تاریخ خیلی دور بشر و احتمال سفرات موجودات خیلی باشعورتر از ما به کره زمین پیدا نمود. دانیکن به صورت صریح ابراز می نماید که نگاشتن اینگونه متونی احتیاج به تهور و شهامت دارد. برای آنکه این فرضیات با آن چیزی که باستان شناسی تا حال حاضر اظهار داشته دشوار تضاد دارد. برای خرید کتاب ارابه خدایان به لینک موجود مراجعه نمایید.

ارابه خدایان