دانلود کتاب یکسال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون ترجمه ذبیح الله منصوری

 

 

واضح است که من میتوانستم بجای نوشتن این سفر نامه که شرح مشاهدات و استنباطهای خود من است تذکره ای شبیه به تاریخ راجع باوضاع ایران بنویسم بدون اینکه در اغلب جاها چشم خواننده به (من) بیفتد .

اما سه علت مرا از اینکار بازداشت. اول اینکه ناشر این کتاب از من درخواست کرد کتاب خود را بشكل سفرنامه وشرح مشاهدات خود بنویسم و معتقد بود که باین ترتیب مردم بهتر از کتاب استقبال خواهند نمود دوم اینکه برای نوشتن تذکره ای راجع باوضاع ایران ، بطوریکه جامع باشد میبایستی اوقاتی زیاد مصرف شود تا کتاب قابل استفاده باشد و من اکنون کارهایی دارم که دارای جنبه فوری است و بمن اجازه نمیدهد که مدارك و عوامل لازم را برای نوشتن آن تذکره جمع آوری کنم سوم اینکه اخیراً از طرف جناب آقای جن کورزون (۱) تذکره اى دائرة المعارف مانند راجع بایران نوشته شده که خیلی مفید است و تصور نمیکنم که باین زودی کسی بتواند راجع بایران چیزی بیرون بدهد که مشابه و یا بالاتر از آن باشد مگر اینکه در آینده کسانی پیدا شوند که بتوانند اثری بزرگتر از آن راجع بایران منتشر نمایند که آنهم محتاج معلومات و تحقیقات زیاد است . واما اینکه چطور شد که من بفکر تحصیل السنه شرقی و از آن جمله فارسی افتادم.

تا آنجا که بخاطر دارم شرح واقعه از ایر قرار استکه من در سال ۱۸۸۴ میلادی که از کالج دانشگاه کامبریج خارج میشدم قرین اندوه وهم مرور بودم اندوه من ناشی از این بود که میبایست استادان عزیز خود را ترك نمايم ومحيط دوست داشتنی دانشگاه را در قفای خود بگذارم و اما خوشحالی من از این بود که هنگام تحصیل در کالج ( که کالج مزبور جزو دانشگاه است ) قدری زبان هندی را تحصیل کرده بودم و امید داشتم که بعد از خروج از کالج شغلی پیدا کنم که بتوانم تحصیلات خود را در زبان هندی ادامه بدهم. یکی از استادان موسوم به دکتر و رایت (۲) که از دوستان صمیمی من محسوب میگردید و مردی آزموده و تجربه آموخته بود قبل از خروج از کالج گفت خوب .... اينك خيال شما چیست ؟ وچه رشته ای را میخواهید پیش بگیرید ؟ گفتم پدرم مایل است که من علم طب را تحصیل کنم اما خود من ميل دارم شغلی بدست بیاورم که بدان وسیله بتوانم مطالعات خود را در زبان هندی تکمیل نمایم.

دکتر ورایت» گفت من میخواهم نصیحتی بشما بکنم و آن اینست که اگر وسیله دارید که معاش خود را تامین کنید و محتاج شغل و یا در آمدی نیستید، در آن صورت دنبال السنه شرقی بروید ولی اگر در آمدی ندارید تعقيب السنه شرقی خبط است زیرا بفرض اینکه تا چهار پنجسال دیگر شما جستجو کنید، نخواهید توانست شعلی در خور ذوق خود بدست آورید، که از اطلاعات شما در السنه شرقی استفاده نمایند و در این مدت اگر دنبال طب بروید پزشک شده اید و در آمد کافی خواهی داشت و آن وقت ممکن استکه بذوق خود بپردازید والسنه شرقی را تحصیل نمائید .

گفتم آیا دولت حاضر نیست مرا استخدام کند؟ و شغلی بمن بدهد که از اطلاعات من استفاده نماید دکتر و رایت گفت بدولت هیچ امید واری نداشته باشید برای اینکه دولت ما تا امروز علاقه ای بالسنه شرقی نشان نداده و باحتمال قوی بعد از این نیز نشان نخواهد داد و حاضر نیست که مردم را برای فراگرفتن السنه شرقی تشویق کند بعد خود من متوجه شدم که نظریه دکتر « ورایت ، صحیح است و دولت انگلستان با اینکه بیش از سایر دول اروپا نسبت بمسائل شرق علاقه دارد مردم را برای فرا گرفتن السنه شرقى تشويق نمیکند و حاضر نیست بکسانی که جهت آموختن زبان های شرقی زحمت کشیده اند شغل بدهد .

اما در فرانسه ، وضع برخلاف انگلستان است و با اینکه فرانسویها مانند انگلستان بمسائل مشرق زیاد علاقه ندارند انواع زبان های مشرق زمین در دانشگاههای فرانسه و بالاخص کلر دو فرانس ، تدریس میشود و برای حضور در جلسات تدریس و استفاده از محضر استادان السنه فارسی و عربی و عبری و سریانی و پهلوی وغيره هیچ شرط لازم نمیباشد و تحصیل هم مجانی است و از محصلین در جلسه درس هر استاد اروپائی عموماً یکنفر از دانشیارهای محلی هست که گفتههای استاد را برای شاگردان توضیح میدهد مثلا هنگامی که میخواهند زبان عربی را تدریس کنند و يك استاد اروپائی شروع بدرس دادن میکند و يك دانشیار که اصلا عرب است درسهای استاد را تشریح و در مواردی که باید کلمات را با لهجه اصلی تلفظ کرد عرب مزبور با استاد اروپائی كمك مینماید .

 

برای خرید کتاب یکسال در میان ایرانیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دوره تحصیلات هر يك از زبانهای شرقی که با تحصیل جغرافیا و تاریخ آن کشور نیز توام میباشد معمولا سه سال است و بعد از سه سال محصل، هرگاه از عهده امتحان برآمد دیپلم فراغت از تحصیل زبان را میگیرد و هرگاه نبعه فرانسه باشد و یا بتواند خود را تبعه فرانسه کند بطور حتم شغلی باورجوع می می کنند که در خور زبان شناسی او باشد . من در اینجا بدون اینکه بیمی از مخالفت داشته باشم میگویم سرافراز با ددولت و ملت فرانسه، که اینگونه برای توسعه معلومات بشر و ایجاد روابط بين شرق و غرب، با شناسائی زبانهای مشرقه زمین میکوشد . و امیدوارم که روزی برسد که ملت و دولت انگلستان بتوانند از این سرمشق پسندیده تبعیت نمایند ·

باری چون پدرم یکمر د صنعتی بود و مدیریت یکی از موسسات صنعتی را داشت مایل بود که من در صنایع کار بکنم و مهندس بشوم. اما من بدو دليل مایل نمودم که دنبال تحصیلات صنعتی بروم . اول اینکه در آن دوره تحصیلات صنعتی و بالاخص صنایع جدید بدوی و محدود ود ومثل امروز با وسائل زیاد بمحصلين تعلیم نمیدادند دوم اینکه من نمیخواستم دارای شغل موروثی باشم و شغلی را که حرفه پدرم بود انتخاب نمایم . تحصيلات من در مدرسه عبارت بود از تاریخ و جغرافیا و در جلسه درس هر استاد اروپائی عموماً یکنفر از دانشیارهای محلی هست که گفته های استاد را برای شاگردان توضیح میدهد مثلا هنگامی که میخواهند زبان عربی را تدریس کنند و يك استاد اروپائی شروع بدرس دادن میکند و يك دانشیار که اصلا عرب است درسهای استاد را تشریح و در مواردی که باید کلمات را با لهجه اصلی تلفظ کرد عرب مزبور با استاد اروپائی كمك مینماید .

دوره تحصیلات هر يك از زبانهای شرقی که با تحصیل جغرافیا و تاریخ آن کشور نیز توام میباشد معمولا سه سال است و بعد از سه سال، محصل، هرگاه از عهده امتحان برآمد دیپلم فراغت از تحصیل زبان را میگیرد و هرگاه نبعه فرانسه باشد و یا بتواند خود را تبعه فرانسه کند بطور حتم شغلی باورجوع می کنند که در خور زبان شناسی او باشد .

من در اینجا بدون اینکه بیمی از مخالفت داشته باشم میگویم سرافراز با ددولت و ملت فرانسه، که اینگونه برای توسعه معلومات بشر و ایجاد روابط بين شرق و غرب، با شناسایی زبانهای مشرق زمین ، میکوشد . و امیدوارم که روزی برسد که ملت و دولت انگلستان بتوانند از این سرمشق پسندیده تبعیت نمایند باری چون پدرم یکمر د صنعتی بود و مدیریت یکی از موسسات صنعتی را داشت مایل بود که من در صنایع کار بکنم و مهندس بشوم. اما من بدو دلیل مایل نمودم که دنبال تحصیلات صنعتی بروم اول اینکه در آن دوره تحصیلات صنعتی و بالاخص صنایع جدید بدوی و محدود ود ومثل امروز با وسائل زیاد، بمحصلين تعلیم نمیدادند دوم اینکه من نمیخواستم دارای شغل موروثی باشم و شغلی را که حرفه پدرم بود انتخاب نمایم

 

 

دانلود کتاب یکسال در میان ایرانیان