دانلود کتاب خاطرات سیمون دوبووار ترجمه قاسم صنعوی

 

 

 

 

اگر چند جلد خاطرات سیمون دوبووار که خود او در متن اصلی چنین عنوانی به آنها نداده، بلکه هر جلد را با عنوانی خاص منتشر کرده - زیر و بم زندگی پر تکاپری خود او، سارتر و جمعی از یاران نزدیک آنها را به تفصیل نقل می کنند، اما درباره شش سال آخر زندگی او آگاهی هایی که با شرح و بسط های و خاطرات قابل مقایسه باشد در دسترس قرار ندارد.

آن چه از این زندگی شش ساله بر همگان آشکار است این است که سیمون دوبووار پس از آن که مراسم وداع - آخرین جلد از خاطرات و آخرین اثر خود را که شرح حوادث زندگی ده سال آخر سارتر بود در اواخر سال ۱۹۸۱ به چاپ رساند، با شور و حرارت همیشگی اداره مجله وله نان مدرن را که او سارتر و جمعی از یارانشان رمون آرون، ژان پولان، میشل پریس موریس مرلو ،پونتی آکبر اولیویه تأسیس کرده بودند.

به عهده گرفت نامه هایی را که سارتر به او نوشته بود تحت عنوان و نامه هایی به كامره منتشر کرد و برنامه هایی برای تلویزیون ،نوشت به اقتباسی هایی برای استفاده در سینما دست زد و در این میان، دمی نیز از مبارزه در راه آزادی و برابری حقوق زن روی نگرداند. مانتو شدن، اظهار می دارد که سیمون دوبووار، پس از مرگ سارتر با خویشتن داری بیشتری در زندگی اجتماعی شرکت جست بیدر بیره یک بانوی امریکایی که با همکاری خود سیمون دوبووار شرح حالی از او نوشته است و تقریباً یک ماه پیش از مرگ نویسنده یعنی دوم او را می دید، در بارباشی چنین می گوید: و کاملا سرحال بود. روز را صرف انتخاب عکس هایی برای شرح حالش کردیم بابت کتاب احساس خوشوقتی میکرد و شاد بود که تا آخر سال، چاپ شده آن را خواهد دید. به همه چیزد به حقوق زنان به انتخابات، توجه داشت، به دختر خواندهاش خیلی نزدیک بود و مدتی از او فانش را با او می گذراند. به سینما می رفت، تلویزیون تماشا می کرد، خلاصه در جریان وقایع بود. زندگی روزمره بسیار ساده ای داشت.

صبح ها می نوشت، می خواند، کار می کرد. بعده ناهار سبکی میخورد بعد از ظهرهایش را به دیدارهای مکرر با مبارزان کرمان برابری حقوق زن اختصاص میداد دانشجویان خارجی بسیاری را میدید نامه های بی شماری برایش میرسید و علاقه داشت خودش به آنها جواب بدهد، به کار هیچ مثلی کی رضایت نمیداد.

هر روز دستترشته هایی برایش می فرستادند، و علاقه داشت که همه آنها را بخواند. شب ها با دوستانش شام می خورد. خیلی سخاوتمند بود امضایش را پای بسیاری مقدمه ها می گذاشت نامش را به انجمن های دفاع از آزادی زن سراسر منها به عاریت میداد برای من نمونه درخشانی بود از آن چه زنان باید برای دیگران باشند. برایش نهایت تحسین را قائل بودم. در زندگی اش هیچ چیز ناشناخته ای کشف نکردم... او تمام حقیقت را گفته است. در او هیچ گونه دروغ و پنهانکاری ندیدم البته، مراحلی از زندگی اش را که فعلاً لزومی ندارد از آنها یاد کنیم، دوست نداشت ولی در مجموع از زندگی اش راضی بود... زمانی که سیمون دوبووار در گذشته بسیاری از شخصیت ها و صاحب قلمان اعم از چپ و راست از او یاد کردند و حتی در مقام مخالف نیز، از تجلیل از او باز نایستادند.

رانه شیرای که در آن هنگام نخست وزیر بود، گفت: بخیر مرگ میمون دوبووار تأکیدی بر پایان یک دوران است... استعداد بی نظیر او، از وی نویسنده ای ساخته که در ادبیات فرانسه جایگاهی خاص دارد. به نام دولت از خاطره او با احترام تجلیل می کنم ادار مارشه، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه، اظهار داشت همراه با سیمون دوبوواره یکی از چهرههایی بزرگ اندیشه فرانسوی از میان می رود. سیمون دوبووار ابدا شریک تمام عقاید کمونیست ها نبود. ولی نمی توانیم از یاد ببریم که در موقعیت هایی در کنار ما اقدام کرده است و صدایش را به گوشی ها رساننده جک لانگن وزیر سابق ،فرهنگ، از او چنین تجلیل کرد.

 

 

برای خرید کتاب خاطرات سیمون دوبووار نسخه چاپ اول اینجا کلیک نمایید.

 

همراه با سیمون دوبووان، زنی استثنایی را از دست می دهیم. او فردی با همت بود که هرگز دفاع از مصالح ستمدیدگان را از یاد نبره و دارای این ظرافت بود که این کار را با نهایت استعداد انجام دهد. فراموش نخواهم کرد که او مدام و با قدرت از اقدام رئیس جمهور حمایت میگرد و ما امروز دوستی بزرگ را از است می افیم کیت میانه مبارز سرشناس برابری حقوق زنان و شاید یکی از صمیمی ترین بوستان امریکایی سیمون دوبووار که از سال ۱۹۷۰ با او مراوده داشت و با آن که دوستش را در بیمارستان در حال مرگ دیده بود باز هم از شنیدن خبر درگذشت نویسنده ماندارن ها منقلب شده بود، نوشت د در آکسفورد دانشجوی ادبیات انگلیس بودم که حتی دوم را خواندم. این کتاب زندگی ام را دگرگون کرد برای نخستین بار دیگر با فکرم در تنهایی زندگی نمی کردم صدایی با من از نابرابری ها سخن می گفت، تجربه هایش را برایم نقل می کرد.

کتابی بسیار رهایی بخشی بود که سازش با دنیای نوینه را برد می کرد، از نظر من، آن را درهم می شکسته و یا از نظر بسیاری دیگر، سایه رحمت آن می شد سیمون دوبووار به روی زنان امریکا، همچنان که به روی زنان جهان، دری گشوده بود. او نویسندهای بسیار تدفین برده اجراست باشه یکی از همکاران مجله معتبر نودل او بسرواتور در مقاله ای با عنوان زنها همه چیز را مدیون او هستید از جمله چنین نوشته بامروز زنان غربی سوگوارند نه تنها میلیونها من خوانندگان جنسی دوم بلکه تمام زنهای دیگری که بی آن که خودشان بداند از تحلیل های انقلابی سیسون دوبووار و مبارزه سرسختانه او در راه برابری زن و مرده بهره برده اند.

ما دخترهای آراسته کلاس دوم، پانزده با شانزده سال داشتیم که حتی دوم را کشف کردیم. فکر نمی کنم که هیچ کتاب دیگری بوده باشد که درباره آن چنین تفسیر و تحلیل کرده باشیم سیمون دوبووار ضمن آن که به نقل ماجرای مسلم هایی که به زنان وارد آمده است می پرداخت و مفهوم سرنوشت زیاده را بود هوا می کرد، ما را از شید بوغی هزار ساله می رهاند می گفت: ومثل من رفتار کنید، نترسید.

به دنبال تسخیر جهان بروید: جهان متمثل به شما استنده این درسی، به نظرمان چنان مسلم رسید که بازگشت از آن دیگر هرگز امکان نداشت. همان در رؤیای آن بردیم که شهور او جرأت او و آزادی او را داشته باشیم. کلود رواد شاعر و نویسنده سرشناس و عضو سابق حزب کمونیست فرانسه در مقاله ای با عنوان چگونه انسان بیمون دو پرواز می شود ضمن تجلیل از او نوشت اندیشه اصلی بروان که او در آن مطلقاً و سرسختانه محق است، میشنی بر نپذیرفتن این نکته است که بدبختی می تواند امری طبیعی بالف بودار به سوال هایی که در تمام طول زندگی اش مطرح کرد همیشه جواب های نظمی نداده ولی از طرح سؤال های اساسی انصراف نیافته است: چگونه باید زیست. چگونه باید زن و مرد بود برای بودن چه باید کرد؟ خوشش می آید که می بیند کسی که هرگز خود را کنار نکشیده با طلب نشینی نکرده، در پایان آخرین کار بزرگش واپسین سؤال را بکنند جامعه باید چگونه باشد تا در آن انسان در دوران پیری اش انسان بماند؟ پاسخ ساده است؛ باید همیشه با او چون انسان رفتار شوده برتران بوارد - دایش، از دبیران بخش ادبی روزنامه لومونده نوشت با این بار فرزندان سارتر به راستی یتیم شده اند. آلبوم خانوادگی به روی افسانه ای ترین زوج روشنفکری فرد بسته میشود.

دقیقاً شش سال دو فقدان را از هم جدا می کنند. از این در زندگی کدام یک بیشترین و خدمت» را کرده است؟ اگر مسارتر فردی با ترخه تر بود بروار به سبب پشتکارش به خوبی می توانست وزنه بیشتری برای روزگارش باشد. بدون وجود جنس دوم، از سی و پنج سال پیش انفجار فمینیسم در سراسر جهان صورت نمی گرفت بووار، زیباترین تر از نامه ای را که ضمیری شوند تنظیم کند، باقی گذاشته است. پیروزی بر تقدیره زیرا که پیش از او وضع زنانه چنین می نمود. گذشته از هوش انسان می بایست ویژگی نامطیع می داشته باشد که پیش از ۱۹۳۰ بخواند از بورژوازی سنت گرا

 

 

دانلود کتاب خاطرات سیمون دوبووار

این کتاب توسط کاربر قرار دادده شده است چنانچه این کتاب ارزشمند دارای حق ناشر میباشد لطفا به شماره 09125343644 تماس بگیرید در کمترین زمان لینک دانلود حذف گردد