دانلود کتاب یپرم خان سردار اثر اسماعیل رائین

 

 

ملت ما ، گز قهرمانان بزرگ و سازندگان تاریخ خود را از یاد نمیبرد. اگر گاه، در مواردی استثنائی و بنا بعلل و عواملی خاص که ریشه همه انحرافات تاریخی را باید در اینگونه عوامل جست نامی بزرگ ، با توطئه سکوت ، غرض ورزی و تعصب روبرو شده باشد، و تاریخ آنچنانکه شایسته اوست، نامش را گرامی ندارد ، این نام اگر از آن قهرمانی راستین باشد - در آثار ادبی ، در ترانه های عامیانه و در لای لای مادران جاودانه خواهد ماند ... و این تاریخ است که هیچ نوخ تعصب ، غرض و کینه ای را در آن راه نیست تک بیتی که در آغاز مقال آمد ، نمونه ای است از این هنر ظریف ایرانی ، که سراینده طی آن زیبائی و افسونگری چشمهای «شهر آشوب» معشوقه را ، با انقلابیترین و شهر آشوب ترین قهرمان عصر خود مقایسه کرده و با آوردن صنعت بمب انداز» بجای «ناوک انداز» که شعرای پیشین در چنین موردی به کار می بردند حتی شیوه کار او را نیز منعکس کرده است.

و در مصرع دوم همرزمان یپرم ترکان قفقازی را که در شورش و آشوب یار و مددکار او بودند ، بزیبائی و سحر آفرینی چشم مست دلدار می ستاید... ملت ما ، هرگز قهرمانان بزرگ و سازندگان تاریخ خود را از یاد نمیبرد. اگر گاه، در مواردی استثنائی و بنا بعلل و عواملی خاص که ریشه همه انحرافات تاریخی را باید در اینگونه عوامل جست نامی بزرگ ، با توطئه سکوت ، غرض ورزی و تعصب روبرو شده باشد، و تاریخ آنچنانکه شایسته اوست، نامش را گرامی ندارد ، این نام اگر از آن قهرمانی راستین باشد ـ در آثار ادبی ، در ترانه های عامیانه و در لای لای مادران جاودانه خواهد ماند ...

و این تاریخ است که هیچ نوخ تعصب ، غرض و کینه ای را در آن راه نیست تک بیتی که در آغاز مقال آمد ، نمونه ای است از این هنر ظریف ایرانی ، که سراینده طی آن زیبائی و افسونگری چشمهای شهر آشوب معشوقه را ، با انقلابیترین و شهر آشوب ترین قهرمان عصر خود مقایسه کرده و با آوردن صنعت بمب انداز» بجای «ناوک انداز» که شعرای پیشین در چنین موردی به کار می بردند حتی شیوه کار او را نیز منعکس کرده است. و در مصرع دوم همرزمان یپرم ترکان قفقازی را که در شورش و آشوب یار و مددکار او بودند ، بزیبائی و سحر آفرینی چشم مست دلدار می ستاید... با توجه باینکه شعرا با غلو و اغراق در تشبیهات خود ، معمولاً «عظیم ترین» و «غیر قابل دسترس ترین را میآورند ، کمر را به نازکی مو و قد را به بلندی سرو تشبیه میکنند، منظور شاعر از این توصیف بیشتر روشن میشود ...

بپرم بی هیچ تردیدی - یکی از نام آورترین رهبران نهضت مشروطیت ایران است که به گفته کروی در دلاوری و جنگ آوری به ستارخان میمانست و در تیزبینی و بلند اندیشی، همپایه حیدر عمو اغلی بود. اما بنا بعللی ـ که اختلاف مذهبی بپرم با دیگر رهبران مشروطه در رأس آنها قرار دارد هیچگاه چنانکه شایسته اوست ، شناخته نشده است . قاطعیت، کاربری و در پاره ای مورد شدت عمل. بیرم بهانه ای بدست داده است، تا جمعی او را بخشونت و بیرحمی متهم حال آنکه بعقیده گروهی دیگر اگر همین قاطعیت و سرعت عمل کنند نمی بود ، ای بسا که تردید و دو دلی سپهدارها و دیگران ، انقلاب مشروطیت را با مشکلاتی بمراتب بیشتر از آنچه شنیده و خوانده ایم روبرو میساخت و محمد علیشاه و لیاخوف در سومین پورش مشروطیت را دفن میکردند.

 

برای خرید کتاب یپرم خان سردار نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

این نیز گفتنی است که داوریهای متفاوت وضد و نقیض درباره مردان بزرگ تاریخ، امری بسیار طبیعی است . يك موجود سازشکار ملایم ، منفی و بی خاصیت، که کاری بکار هیچکس نداشته باشد ، طبعاً دشمن و مخالفی نیز نخواهد داشت. این تنها سرداران قاطع مثبت و پیکارجوی تاریخند که در برابر تحسین ها ، بزرگداشتها و ستایش ها ، ناچارند تیر تهمتها ، کینه توزی ها و مخالفتها را نیز تحمل کنند. چنین است که میبینیم سردارانی چون ناپلئون ، رومل و دیگران ، بهمان نسبت که مورد تجلیل قرار گرفته اند با موجی از مخالفت نیز روبرو بوده اند ...

و بیرم نیز سرداری بزرگ از همین دست بود. بهمین جهت برای داوری منصفانه درباره او، باید هر دو نوع اظهار نظر را پذیرفت. عمل خوشبختانه در مورد بپرم، این اظهار نظرهای مخالفت آمیز ، از حد انتقاد و ایراد تجاوز نمیکند. و در حد نهائی ، قاطعیت و شدت بیرم را بخشونت و بیرحمی تعبیر میکا کنند، یا بریاره ای اعمال و کردارش، عنوان لغزش میدهند حتی اغلب در پایان نتیجه میگیرند که بیرم خود نیز از این لغزشها پشیمان شده که چرا بجای آنکه چون نخستین دوران مبارزات خویش، تنها متکی باندیشه و عمل شخص خود باشد ، در ماههای آخر ، تحت تاثیر پاره ای سران حکومت ، اقدام باجرای فرامینی کرده است که اگر از انجام آنها سر باز میزد بهتر می بود .... برای شناسایی دقیق سیمای بپرم بررسی همه این انتقادات و ایرادات ضروری است.

این خود مایه خرسندی است که بیرم نیز چون گروه کثیری از رهبران گمنام و نامدار مشروطیت ، مورد کین توزی عوامل استبداد قرار نگرفته و با قضاوت واژگونه تاریخ روبرو نشده است .

من ، وقتی آثار و نوشته های غرض آلودی را که درباره تنی چند از مشروطه خواهان نوشته شده است میخوانم ، بی اختیار بیاد قهرمان آزاده ای میافتم، که یکی از رزمندگان و بیکار جویان صدیق و فداکار راه آزادی بود. او در قزوین می زیست و «رئیس المجاهدین» نام داشت. و هنگامیکه حکومت استبدادی ، ارتباط همه آزادگان را در سراسر کشور از یکدیگر بریده بود ، این رئیس المجاهدين و فدائيان او بودند که تا آخرین لحظات ارتباط بین ستارخان و آزادیخواهان تهران و شهرستانهای اطراف را حفظ میکردند ، و هم او بود که راه پیروزی را برای سایر آزادگان کوبید و هموار کرد. و این را مستبدین بهتر از هر کس میدانستند .

بهمین جهت ، چون در زمان حیات دشمنی و کینه توزی آنان در مورد رئیس المجاهدين قزوینی بجائی نرسید، چوب بر تابوت مرده زدند و این ناجوانمردی را به پس از مرگ او واگذاشتند هنوز هم وقتی از جاده قزوین میگذرید ، مقبره ای ویران را با گنبدی در هم شکسته ...

 

 

 

 

دانلود کتاب یپرم خان سردار