دانلود کتاب خاندانهای حکومتگر ایران یا الیگارشی اثر ابوالفضل قاسمی

 

 

 

 

علاوه بر حکومت عراق و ملایر و تویسرکان بحکومت بالاستقلال دار الخلافه باهره مهران نیز منصوب و برقرار و در ۱۲۷۶ بيك قطعه نشان تمثال همایون سرفراز و جزء وزراء و اعضای عظام مجلس شورای دولتی منسلک شدند و ۱۲۷۷ نشان درجه اول مجیدی از دولت عثمانی برای ایشان آمد و ۱۲۷۷ سرداری قشوق عراق نیز پایشان تفویض شد در ۱۲۸۶ در حالیکه بامارت و ریاست توپخانه مبارکه برقرار بودند، بمنصب وزارت جنگ برقرار و پس از چندی مستقلا بوزارت جنگ منصوب گردیدند.

در ۱۲۹۰ در رکاب بسفر فرنگستان رفته بعد از مراجعت مجدداً بوزارت جنگ و امارت توپخانه و قورخانه نایل شدند در ۱۲۹۱ بحکومت عراق و بروجرد منصوب و ۱۲۹۳ پس از قدری انفصال این حکومت مجددا حکومت ایالت مرکزی که عراق ، همدان، ملایر ، تویسرکان نهاوند، گلپایگان، خوانسار باشد با لقب نبیل فرمانفرمایی پایشان تفویض و مرحمت شد و ۱۲۹۶ بحکومت ایالت کرمان و بلوچستان مأمور و منصوب گردیده و همواره اوقات دارای مراتب عاليه و مناسب منظمه و امتیازات بزرگ دولت و مورد مراحم والطاف مخصوص بوده و هستند .

  بروجرد بطوریکه دیدید عمر سیاسی حضرت والا بیشتر در امور سپاهیگری گذشته است مجد الملك سينكي پرده از این علاقه شاهزاده به امر قشون بر میدارد و معتقد است: هر فوج بی زحمت زرع و کشت و آفت ارضی و سماوی يك ده معتبری منفعت داشت) ، بار داستان از اقدامات برجسته فیروز میرزا در این سمت تغییر غذای سرد و حاضری سربازان به غذای گرم است که مجد الملك در این باره چنین مینویسد : پیش از اینکه در شداید گرسنگی حرکت مذبوحی از افواج میشد ناله و فریادی میکردند بچند لقمه حاضری كه سيك و سريع الهضم و مختصر بود آنها را سیر میکردند به پایه میبستند و تازیانه میزدند در این دو سال سنگینی آقا اقتضا کرد سربازها را بغذای مطبوخ یعنی تیرباران گلوله بقددیست دیر هضم و سنگین از وجع جوع خلاصی دهند تا بشجاع العالم ملقب شود وزیر جنگ با هر گونه نوسازی ارتش و برقراری نظم درست مخالف بود و وقتی تصمیم گرفته میشود امور اداری ارتش را از وضع بلبشو و هرج و مرج برهانند وی اعتراض میکند منطق ارتجاعی وی شنید نیست کتاب بالا در این مورد چنین مینویسد از کتابچه های تنظیمات قشون که متتبعین ایرانی نوشتند و بدستخط همایون موشح شده فیروز وزیر جنگه اعتراض غریبی دارد میگوید بعد از سالها تجربه و زحمت اینقدر خاک بر سر ما شده که نقل خود را کنار بگذاریم مقلد مرد که فرنگی شویم ریشمان را بدست چند نفر جاهل بدهیم لازمه تنظیمات قشونی تسلط زیاد است و پول حاضر که آدم بتواند رخنه کار ها را ببندد افغانها که صفویه را متفرق کردند کتابچه تنظیمات داشتند نادر که هر چه «نه» بدتر افغانها را پاره کرد و تمام هندوستان را گرفت قواعد فرنگی میدانست من این چیزها را نمیدانم شغلی پادشاه یمن محول کرد از کسالت بیرون بیایم هزار نفر در این میانه از من توقع دارند طالع بد عجب چیزیست مردم بردند و خوردند بمن که رسید باید گرفتار این لجن کاری باشم مجد الملك در صفحات دیگر از سول استفاده فیروز میرزا از ارتش و ایجاد بلواهای ساختگی و اردوکشی دروغی بمنظور یافتن راه خرج و دخل نکات جالبی مینویسد که ما مطلب را مقراض میکنیم علاقمندان را به خواندن این کتاب سفارش می نمائیم .

لرد کرزن نظر میدهد: شوق و شف برای دوستی با انگلیس، صمیمیت و وفاداری نسبت بدولت انگلیس هیچوقت باین درجه در ایران بالا نرفته بود که در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار بالا رفت در این دوره دوستی دولت ایران با علادرجه رسید محمود محمود مورخ فقید در تأیید این نظر مینگارد: در هیچ تاریخی اولیاء امور ایران این اندازه اظهار صمیمیت و یگانگی نسبت به انگلستان نشان نداده اند در حقیقت در مدت دهسال تمام از ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۱ وزراه ایران کاملا در دست سیاسیون انگلیس بوده نسبت به آنها صدیق و وفادار در مقابل تقاضاهای آنها بی اختیار بودند (۱) نقشه استعمار در این سالها در اختیار گرفتن تمام منابع کشاورزی و معدنی و مالی از راه قرار داد رویتر ( حل مسئله مرزهای شرقی و ایجاد حریم برای هندوستان و معامله روی مناطق ایران در آسیای مرکزی بود .

 

برای خرید کتاب خاندانهای حکومتگر ایران یا الیگارشی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

رجال و وزیران در ایران نهایت خدمتگزاری و بندگی خود را در این مورد بعمل آوردند. منتهی خدای ایران نگذاشت نقشه ها صورت عمل بخود بگیرد و منجمله قرارداد رویتر اجرا شود. ولی قسمتی از خواستهای استعمار از راه حل مسئله بلوچستان و عقد قرارداد گر جاکف گرانویل (۲) در مورد آسیای مرکزی عملی شد. یکی از رجال مهم و وزیران که در مورد فرمانبرداری و خدمت گزاری او استاد ارائه شد فیروز) میرزا نصرت الدوله فرمانفرما بود که همراه شاه به اروپا رفت و در این مدت یکی از مهمترین مشاغل وزارت جنگی را شش سال عهده دار بود (۳). و شاید همین خدمات پایه های حکومت خاندان فیروز راحتی پس از قاجار استوار و محکم داشت. کیمیائیست عجب ، بندگی . منان پیر خاك او گشتم چندین در جاتم دادند فیروز میرزا فرمانفرما آدم خوشگذران و میخواره بود در شرب مشروبات حد اعتدال را نگاه نمیداشت.

بنا بنوشته اعتمادالسلطنه وی در بیست و نهم ربیع الاول ۱۳۰۳ در سن هفتاد سالگی به مرض ذات الجنب و افراط در شرب شراب فوت شد (۱) ولی خاندان فیروز مرگ او را در ۱۳۰۰ مینویسند (۲) دامادهای فیروز میرزا فیروز میرزا با هما خانم دختر بهاء الدوله پسر فتحعلیشاه ( دختر عموی خود ) ازدواج میکند. از او چهار فروند ، ( سه دختر و دو پسر ) پیدا می کند... دختران فیروز میرزا یکی سرور السلطنه (حضرت عليا) ، نجم السلطنه و ماه سیماو پسران عبدالحميد ميرزا ناصر الدوله وعبدالحسین میرزا فرمانفرما هستند.

سرورالسلطنه معروفترین و بزرگترین دختر فيروز ميرزا بعقد ظفر الدین میرزا ولیعهد در میآید این خود وسیله نو برای استوار ساختن خویشاوندی شاهی میشود چه میبینیم با بپادشاهی رسیدن داماد فیروز موقعیت این خاندان استحکام و قوام بیشتر مییابد از وجود پادشاه بهره های فراوان نسیب آنان می گردد. ناصرالدین میرزا فرزند مظفرالدینشاه از این خانم است سرور السلطنه بعداً لقب (حضرت علیا) می یابد. نجم السلطنه دختر دوم فیروز میرزا در آغاز زن (هدایت اله وزیر دفتر) می شود بدینوسیله خاندانهای آشتیانی دفتری)، (مصدق) را با قاجار مربوط

قاجار - پهلوي در تاريخ دويست ساله اخير ايران ثروت و قدرت در اختيار تعداد معيني خاندان قرار داشته است و آنها با موقعيت سياسي ، اجتماعي و مالي خود رقم زننده صفحات تاريخ اين مرز و بوم بوده اند . سابقه برخي از آنها بسيار ديرپا است . پيوندهاي زناشوئي عموماً در بين اعضاي اين خاندانها انجام مي شده و مشاغل و مناصب مهم تنها به افراد وابسته به آنها تعلق داشته است . بيشتر رجال دوره پهلوي ازاين خاندانها برخاسته اند . بنابراين مطالعه تاريخ معاصر ايران بدون شناخت اين خاندانها و روابط بين آنها كامل نمي گردد .

 

دانلود کتاب خاندانهای حکومتگر ایران یا الیگارشی