دانلود کتاب هایکو: شعر ژاپنی از آغاز تا امروز ترجمه احمد شاملو و ع.پاشائی

 

هایکو 2 ویژگی دارد نخست عجز و دیگری اقتدار. که عجزش هنگامیست که به مفهوم و هدف شاعر باور نداریم و استقدارش به آن است که وصولش به حس و حال آزاد شاعرانه مخاطب محتاجست که تا بزندگی ایشان همراهی کند.
هدف از رهایی مخاطب خلق سیال مزید شاعرانه یا شعر مشابهی میباشد که هدف هایکو میباشد.
مخاطب به کلمات شعر جان میدهد.
شاید کار او مانند به فعلی است موسیقیدان برجسته ژاپن پیرامون لیدر ارکستر گفته است که نامها را به فعل مبدل نمایید. شاید یعنی به ایشان جریان و زمان تقدیم نماید.
سنجش دو ترجمه و تفسیر مختلف از هایکویی مشترک جذاب است و این امریست که شاعر در مسافت چند ماه انجام داده است.شاید بعدی درستر از نخست میباشد زیرا که در ان روانشناسی منتر و شعر و فزئتراست.

شکلی از سادگی و زیبایی همراه با کمی دست انداختن خود. شیکی به معبد سومادرا رفته 2 سکه مسی در جعبه ارامگاه میاندازد.
انسانهای احساسی یعنی از منظر رفتاری حساس و اگاهند که هیچ حقی بر چیزها ندارند.

 

برای خرید کتاب هایکو: شعر ژاپنی از آغاز تا امروز نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب هایکو: شعر ژاپنی از آغاز تا امروز