کتاب های احمد احرار

خرید کتاب های احمد احرار

 

احمد احرار نویسنده و روزنامه نگار مشهور ایرانیست .ایشان  کار حرفه‌ای خود را به صورت خبرنگار سیاسی و پارلمانی روزنامه بزرگ عصر تهران اطلاعاتشروع نمود و تا کنون که چهل و پنج  سال از آن سپری شده است بدون وقفه به کار نویسندگی و روزنامه نگاری ادامه داده است. در سالهای قبل از انقلاب، احمد احرار سرمقاله های سیاسی روزنامه اطلاعات را می‌نوشت و در همه حال، مقالات انتقادی و اجتماعی او که با امضای آشکار یا مستعار در این روزنامه یا نشریات دیگر تهران چاپ می شد، به سبب سبک خاص و دقت نظر و لطافت قلم نویسنده، علاقمندان و طرفداران بی شمار داشت.

 علاوه بر این، تألیفات احمد احرار از پرخواننده ترین کتابهای تاریخی و داستانی است که قبل و بعد از انقلاب در تیراژ وسیع و چاپ های مکرر انتشار یافته است. وی در حال حاضر سردبیر روزنامه کیهان لندن است.

فهرست آثار احمد احرار

 برای خرید کتاب های احمد احرار روی هریک از عناوین کلیک نمایید تا به کتاب مربوط و معرفی آن انتقال یابید

 کتاب طوفان در ایران

کتاب مردی ازجنگل

کتاب بهار و خون و افيون

کتاب افسانه شجاعان
 کتاب اژدها

کتاب شیطان سبز
 کتاب شاهين سپید

کتاب ملکه خون آشام

کتاب خاطرات ارتشبد زاهدی

کتاب توفان در ایران