دانلود کتاب نامه ها اثر بزرگ علوی

 

 مطالب نامه ها چه اثری می توانست در فکر و عمل خود او داشته باشد؟
او جواب آنچه کرده بود می توانست پس ببدهد.اگر روزی قرار بود که حساب پس داده شود از محاسبه باکی نداشت.انچه کرده بود در مقابل بلایی که به سرش اورده بودند هیچ بود.
ایا او بیشتر زهر زندگی را چشیده بود یا تمام ان کسانی که بنا به ادعای نویسنده گمنام نامه ها او بدبختشان کرده به زندان افکنده و یا نابودشان ساخته بوئ؟
یک روز خوش در زندگی نچشیده بود. وقتی بچه بود و به مدرسه میرفت بچه های دیگر از دیدار او بیزار بودند.
اورا به بازی نمی گرفتند. در کلاس هیچ شاگردی رفبت نمی کرد پهلوی او بنشیند.جای پهلئیی او همیشه خالی بود. معلم هم با اکراه از او درس می پرسید. اغلب نمره های بد می گرفت. چقدر زجر کشید تا توانست وارد مدرسه سیاسی بشود و دیپلمی بگیرد.
فقط برای اینکه لبهای او گرد و ورقلنبیده بود بچه هها اسمش را گذشاته بودند لب غنچه ای وقتی بزرگ شد کسی نمی خواست زنش بشود.
اخ بیایند حساب کنند او جوابشان را حاضر داشت نه نامه ها نمی توانست در خود او اثری داشته باشد.
اما دخترش را ازش گرفتند. وقتی بازپرس خصوصی به او گفت که شهربانی نزدیک است نویسنده نامه ها را پیدا کند از خوشحالی در پوست نمی گنجید.دلش خواست در محکمه متهم را ببند. در عوض شیرین او را دم مرگ بیکش و مونس گذاشت

 

برای خرید کتاب نامه ها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب نامه ها