پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر

 

.

در میان نوشتارهاي میرزا آقاخان گاه پیشبینیهايشگفتانگیزي دیدهمیشود.میدانیم که بشر از سالهاي پایانی سده19پیشرفت خود در انقلاب صنعتی را بیش از پیش و با شتاب خیرهکنندهاي در ساخت جنگافزارها و ماشینهايکشتار جمعی به کار گرفت.که نمونه آن جنگ جهانی یکم و نقطه اوج آن جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی ژاپن بود.در این دوران دانشمندان صلح جو ازنوبل،مخترع دینامیت گرفته تاآینشتاین،مبتکر فیزیک هستهاي،از اینکهمیدیدند دستاوردهاي علمی آنان در زمینه کشتار و جنگافروزي به کارمیرود افسرده گشته و حتیمیدانیم که نوبل و پس از او پیروانش براي رویارویی با این پدیده»جایزه صلح«را بنیاد گذاشتند.از آن زمان بخش بزرگی از اندیشمندان جهان،بشریترااز نابودي ترساندهاند.»حمله اتمی آمریکا به ژاپن«که در چند ثانیه چند صد هزار انسان را نابود کرد، تاییدي بود بر این تئوريها.تجهیز اردوگاه شرق به بمب اتم هراس جنگ اتمی که کره زمین را به نابودي میکشاند، را بر بشریت چیره کرد.ولی به مرور وارون این نظریه اثبات شد.تا آنجا که بمب اتم را»بمب صلح«خواندند.چراکه آمریکا و شورويهرگز جنگ سرد خودرا گرم نکردند.و از زمانی که هند و پاکستان اتمی شدند، جنگیمیانشاننشد.چین اتمی به تایوان مورد پشتیبانی آمریکا حمله نکرد و قدرتهاي اروپایی با هم وارد منازعه نشدند.

 

برای خرید کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب صد خطابه اثر میرزا آقا خان کرمانی

 

 در این پیش گفتار به شرح دو موضوع دیگر نیز خواهیم پرداخت: نخست نکاتی از زندگی کوتاه و پر برکت نویسنده که تا کنون ناگفته مانده و دوم گفتگو درباره این اثر خاص وی یعنی صد خطابه.
در کتاب خانه ملی پاریس مجموعه ای از اسناد.گزارش ها.بعضی اوراق چاپی و مکاتبات میرزا ملکم خان به نشانه نگاه داری می شود.

محتویات این مجموعه در اصل عبارت بوده از اسناد دولتی و نامه های خصوصی که بر روی برگ های جداگانه ( همان طور که باید باشد) و کاغذهایی به قطع های مختلف از رقعی گرفته تا قطعی به طول قطع رحلی و قدری عریض تر از ان نوشته شده است.
در کتاب خانه اسناد مذکور را به هم پیوسته مشاره زده در یک مجلد گرداورده و صحافی کرده اند.
و بدیهی است که قطع چنین مجموعه ای باید به اندازه بزرگ ترین کاغذ موجود در ان باشد.در این گفتار با اوراق دیگران کاری مداریم و فقط به مدارکی می پردازیم که با میرزا اقا خان و زندگی و مرگ و روابط او با ملکم پیوند دارد.

آنچه به خط میرزا آقا خان یا مربوط بدوست جمعا 44 نوشته است.
بعضی از آن ها مختصر و بعضی مفصل است.
تمام نوشته ها از صفحه 60 تا 136 را گرفته.
در این میان یک نوشته فقط حاوی نام و نشانی اشخاصی است که ظاهرا قرار بوده روزنامه قانون برای ایشان فرستاده شود.
یک برگ دیگر شعری است از ابونصر شیبانی در قالب قصبده با عنوان دادیه ابونصر شیبانی.
برگ دیگر ظاهرا مختوای بعضی خبرهاست از داخل کشور که برای درج در قانون نوشته و تنظیم شده است.
معدودی از نامه ها بر روی کاغذهایی نوشته شده که دارای سرصفحه ای است چاپی به نام عبدالحسین به خط فارسی و لاتین غیر از انجه یاد کردیم باقی نوشته ها همه نامه های خصوصی است به میرزا ملکم خان.

تخستین و دومین نامه نشان می دهد که وی هنوز با ملکم اشنا نشده.پیش از ان نامه ای مختصر مورخ 17 سپتامبر 1890 به خط نستعلیق روی کاغذ به قطع رقعی امده که چند سطری بیش نیست به امضای یک نفر خیرخواه انسانیت

 

برای خرید کتاب صد خطابه اثر میرزا آقا خان کرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هشت بهشت اثر میرزا آقا خان کرمانی, شیخ احمد روحی

 

 در شرح حال جامعی که راجع بمیرزا آقاخان دانسته اند ولی بنا بمفاد نامه های که بخط میرزا آقاخان کرمانی که ضمن نوشتجات پرفسور براون در کتابخانی دانشگاه کمبریج موجود است.

و گراور آن قسمت از نامه هم در این اول این کتاب اورلده شده معلوم میشود که روح و حقیقت مطالب این کتاب که از آن به فلسفه نظری تعبیر نموده از بحر عمیق علم و دانش استاد انها اقا سید جواد کربلایی که از حروف حی نقطه اولی و مولد و موطنش شیراز بوده سرچشمه گرفته.

و ترکیب بندی عبارات و جملات کار ان دو یار جانی و رفیق ایمانی است که نه تنها در دوران حیات و رسم و راه زندگی با یکدیگر همراه و همدم بوده اند بلکه مراحل دوستی و اتحاد و یگانگی را بدرجه اعلی رسانده.

و در راه یک هدف و یک مقصد و در یک وقت در تبریز بدستور محمدعلی نیرزا ولیعهد بشهادت رسیده نام نامی خود را در صفحات تاریخ ازادی و بیداری ایران برای همیشه ثبت نموده اند.

و اگر بخواهیم حث مطلب ادا شده باشد بهتر است تعبیر دیگر بگوییم که روح توحیدی و یگانگی که در خقیقت جوهر و عصاره شریعت بیان است.

چنان در ان سه تن بابی دانشمند که هریک نجم فروزنده ای بود قوی و اصلی و فطری شده که اسم و رسم و من و ما از بین انها محو گردیده و باسانی میتوان هرسه راه نفس واحد و مولف کتاب حاضر دانست.

و هر چند قسمتی از ان در شرح و تفسیر کتاب بیان نازل شده ولی چون پاره ای مطالب را نیز متظمن است که با بیان مطابقت ندارد .

برای نمونه بچند مورد از ان موارد در پای صفحات مربوطه اشره گردیده و در چاپ کتاب حاضر تا انجا که ممکن بوده از نسخ خای مورد اعتماد استفاده شده است.

 

 

برای خرید کتاب هشت بهشت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سه مکتوب اثر میرزا آقا خان کرمانی به کوشش و ویرایش: بهرام چوبینه

نخستین صفحات کتاب سه مکتوب اقتباس بلکه رونویسی کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوند زاده است. اما میرزا آقا خان آرام آرام خود را از بندهای فلسفی و عقلانی مکتوبات رها می سازد و با استقلال اما درهمان چارچوب به دنبال احساس و اندیشه های خود می رود.
در سراسر کتاب سه مکتوب میرزا آقا خان تحت تاثیر اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده است و کلمات و عبارات و گاهی مطالب مفصلی را از وی در لابلای نوشته خود سه مکتوب نقل می کند.
چهار چوب اصلی کتاب مکتوبات در تالیف سه مکتوب دنبال شده است.
بطوریکه میرزا آقاخان که اصولا یک اندیشمند ایده آلیست بشمار می رود در تله تفکرات ماتریالیستی میرزا فتحعلی آخوندزاده افتاده است.با این همه نباید تصور کرد که کتاب سه مکتوب تنها یک تقلیذ و اقتباس پیرزومندانه است بلکه با همه تاثیر و نفوذ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده بر میرزا آقاخان کرمانی
می باید کتاب سه مکتوب را یک تالیف ارجمند و ارزشمند و کاملا مستقل بشمار آورد.
زیرا میرزا آقا خان استقلال فکری خود را از هر نظر حفظ کرده و هم چنان وی را می باید یک اندیشمند انقلابی ایده الیست بشمار اورد.
احتمالا نسخه اصلی که به خط خود میرزا آقا خان کرمانی بوده می باید میان بازماندگان وی موجود باشد.
نسخ خطی این کتاب در دست دوستداران و هم مسلکان او و هم چنین در کتابخانه های عمومی در ایران موجود بود.
اما اکنون به دستور مسولان جمع اوری و نایاب گشته.
کتاب حاضر به کم و کاست آن گونه که بدست ویراستار این کتاب رسیده است فتوکپی دست نوشته ایست که اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگاهداری می شود.
این نسخه به خط میرزا مصطفی معروف به کاتب است که ظاهرا وی در هشتم ذی حجه الحرام سنه 1329 مطابق 30 نوامبر 1911 میلادی کتاب را برای ادوارد براوان شرق شناس معروف نسخه برداری و بلافاصله به انگلیس ارسال داشته است.

 

برای خرید کتاب سه مکتوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید