پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب دکارت نوشته دیو رابینسون می باشد و توسط مهدی شکیبانیا ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است.رنه دکارت پدر فلسفه نوین و هندسه تحلیلی و فردی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی خود بیدار نمود. دکارت را به طور عمومی به منزله فیلسوفی می شناسند که آماده تشکیک در تمام چیز و همچنان در وجود خودش بود. خیلی همچنان او را به واسطه جمله معروف او فکر میکنم پس هستم می شناسند و به یاد خواهند آورد.حتی اگر کمتر فردی به درستی بداند که مفهوم این جمله چه چیزی است . با خواندن این اثر خواننده خواهد فهمید که چرا دکارت را پدر فلسفه مدرن نام داده اند و سوالاتی که فکر او را به خویش مشغول نموده بود کدام هستند . خواندن اثر فوق گام نخستی است در جهانی که دکارت مورد پرسش قرار داده و هم چنان روایت نمایانی از سهم دکارت در علوم و ریاضیات و فلسفه فکر دارد. برای خرید کتاب دکارت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دکارت

کتاب کانت که به دست کریستوفر وانت نگاشته و توسط حمیدرضا ابک ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و هفت صفحه است. امانوئل کانت فیلسوف بسیار مشهور دوره ی روشنگری را تاسیس کرده که فلسفه ی نوین غرب به حساب می‌آورند. همه ی فلاسفه معروف که بعد از او آمدند به طور عمیق وامدار کوشش او واسه ی تعیین مقدار علم بشری به منزله یکی از موضوعات اصیل جست و جوی فلسفی بوده اند . و هم اکنون فُرمالیسم ساختارمند تفکرات او موجب شده که او به شخصیتی بحث‌انگیز در تاریخ فلسفه مبدل گردد. تاریخی که او خویش را در شکل دادن آن سهیم دانسته است.اثر فوق گام اولی است واسه ی شناخت کانت از طریق تأکید بر سه نوشته مشهور او که به ترتیب نقد عقل محض و نقد عقل عملی و نقد داوری می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کانت تماس بگیرید.

کانت

کتاب سارتر که به دست فیلیپ تادی نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.ژان پل سارتر را بعضی از تاریخ دانان مشهور فرانسوی قرن بیستم میلادی و همچنان پس از ژنرال دوگل دانسته اند . در فاصله سال های بعد از جنگ جهانی دوم تا فوت او یعنی از سال هزار و نهصد و چهل و پنج تا سال هزار و نهصد و هشتاد سارتر به طور مسلم مشهورترین نگارنده ی فرانسه و شناخته شده ترین فیلسوف زنده این کشور بوده است.اثر فوق از طریق مروری بر اساسی ترین نگاشته های سارتر گام نخستی می باشد که واسه ی آشنا گشتن با نمایشنامه های او یعنی دست های آلوده و زندانیان آلتونا و اتاق بسته و همچنان انتقاداتی ادبی درباره ی رمبو و فلوبر. در این اثر شرح نسبتا مفصلی از معانی پایه گذار نظرات جهانشمول یعنی اگزیستانسیالیسم ارائه شده است و به خصوص به تفکرات او درمورد آزادی دقت می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سارتر تماس بگیرید.

سارتر

کتاب کامو قدم اول که به دست دیوید زین میرویتز نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است. آلبرکامو را می شود یکی از بزرگترین داستان نگاران قرن بیستم شمرد .فردی که به همراه ژان پل سارتر در دوره ای زمانی سمبل جریان روشنفکری شده بود. آلبر کامو جایزه نوبل ادبیات را برنده شده و یکی از استثنایی‌ترین اندیشمندان فرانسه به حساب می آید. اساسی ترین دلیل این امور همچنان استقلال اندیشه‌ای بود که او همواره کوشش زیادی در حفظ آن کرد. او نه حاضر بود برچسب اگزیستانسیالیسم را پذیرا باشد و نه آماده بود که مواضعش را در قبال استقلال الجزایر به سبب مخالفت های بسیار دوستان چپ گرایش که به موجب این مواضع او را از جمع خویش طرد نمودند تغییر دهد. راه زندگی و تفکرات کامو که در اثر فوق از طریق بازبینی اساسی ترین رمان‌هایش ترسیم شده‌ است گام نخستی است در شناخت نگارنده ای که علیرغم همه ی مصائب فردی و اجتماعیش که در زندگی متحمل شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کامو قدم اول تماس بگیرید.

کامو قدم اول