پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب مارکس و سیاست مدرن نوشته بابک احمدی می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و بیست و هشت صفحه است.موضوع این اثر جایگاه نظریه انتقادی كارل ماركس در سخن سیاسی مدرن بوده كه در طول دو قسمت سامان پیدا کرده است.نویسنده بر این اعتقاد بوده كه ماركس نظریه‌ای اجتماعی و انتقادی بنا نهاد كه هم اکنون هم واسه ی اندیشمندان و فلاسفه علوم اجتماعی مطرح و بسیار اساسی است و از جنبه‌هایی فعالیت دارد. او نه تنها بر پیروان راست كیش خویش یعنی اندیشگرانی همانند لوكاچ و كارل كرش و آنتونیو گرامشی و لویی آلتوسر و لوچوكولتی و همچنان بر بسیاری از سیاست‌ مداران و انقلابی‌ها و بل بر بعضی از افراد مشهور فلسفه و علوم انسانی سده بیستم كه به گرایش‌های مختلف فكری تعلق داشته‌اند اثر گذاشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مارکس و سیاست مدرن تماس بگیرید.

مارکس و سیاست مدرن

کتاب فمینیسم نوشته سوزان آلیس واتکینز می باشد و توسط زیبا جلالی نائینی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و سه صفحه است.فمینیسم به مفهوم مورد شک قرار دادن بخش بندی کار در دنیا می باشد که مرد را مسئول حوزه ی عمومی یعنی کار و ورزش و جنگ و دولت قرار داده است.در صورتی که زنها با جان کندن داخل منزل بار زندگی خانوادگی را بی آنکه حضور فعال در اجتماع داشته باشند به دوش بکشند. فمینیسم هز اندازه مسیرهای افراطی ای نیز دارد ولی واکنشی بوده در مقابل هزاران سال مردسالاری در همه ی کشور ها که زنان را از حق آموزش و حتی رای دادن محروم نموده بود .واسه ی خیلی همچنان کلنه فمینیسم هنوز معادل مرد ستیزی یا جنگ بین جنسیت ها است و چشم اندازی از رقابت زنان و مردان را تداعی می نماید. برای خرید کتاب فمینیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

فمینیسم

کتاب نظریه بیگانگی مارکس نوشته ایشتوان مساروش می باشد و توسط حسن شمس آوری و کاظم فیروزمند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و هشت صفحه است.معنی بیگانگی یا از خویش بیگانگی آدمی در وجوه متفاوت آن بیگانگی از خویش و بیگانگی از طبیعت و بیگانگی از انسان‌ها از معانی كانونی نظریات كارل ماركس دانشمند و اقتصاددان و جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی می باشد كه همچنان در تفکرات سیاسی و فلسفی قبل از او همچنان سابقه قابل توجهی داشته است. بدنه مهم و اساسی و نظرات ماركس در اینباره در دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی آمده است و اثر فوق با تاكید بر آن اثر البته در چارچوب كلیت نوشته های ماركس به تحقیق و تحلیل و معرفی این دیدگاه‌ها پرداخته است. اثر فوق در سه قسمت اصلی سامان پیدا کرده اند است. برای خرید کتاب نظریه بیگانگی مارکس به لینک موجود مراجعه نمایید.

نظریه بیگانگی مارکس

کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا که به دست علی اصغر حلبی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و نود و پنج صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر قطره چاپ گشته است. کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا به طور اساسی واسه ی دانشجويان فلسفه و آن دسته از مطالعه کنندگان فراهم آمده است كه خواهان این هستند بی توقف و صرف وقت بسیار و زمان و مكان سرنوشت و خلاصه تفکرات فيلسوفي از فيلسوفان را بيابند و مطالعه کنند .ولی فلسفه چيست .فلسفه دوست داشتن دانش و علم است و فيلسوف علاقه مند دانایی و خردورزي. ولی هر فردی كه چيزي را دوست داشته به این معني نبوده كه مطلوب خود را بدست آورده و او را در بغل گرفته و نه بلكه بدين مفهوم است كه سراغ چيزي كه دوست دارد خواهد رفت و بسا كه هیچ وقت به مطلوب خویش نمي رسد اما او البته سست نخواهد شد و مسیر اندیشه و فلسفيدن خویش را ادامه مي دهد. برای خرید کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ سیر فلسفه در اروپا