در این مطلب به درخواست بسیاری از شما عزیزانی تعدادی از کتابهای احمد کسروی را برای دانلود رایگان قرار میدهم.این لینکها توسط کاربران برایم ارسال شده و اگر حق نشر داشته (گرچه اکثرا چاپ دهه سی میباشد) لطفا به ما اطلاع دهید تا حذف کنیم. همانطور که در مطلب کتاب های احمد کسروی راجع به معرفی کلیه آثار کسروی توضیح دادیم.

تنها در دو جمله باید بگویم که بسیاری از تلاشهای و اثار این محقق برجسته هنوز حرف اول را میزند.

و با گذشت بیش از نیم قرن بسیاری از اثار کسروی بعنوان تنها و یا بهترین رفرنس پیرامون اون موضوع است.

مثلا تاریخ مشروطه ایران یا تاریخ هجده سال آذربایجان دهها کتاب پس از این توسط محققین و مولفین عزیزما تالیف گردید که البته ما قدردان تلاش همه این عزیزان هستیم. اما واقعا زحمت و عمری که نویسنده بزرگ ایرانی برای تالیفات گذاشته نبایست نادیده گرفته شود

 برای دانلود کتاب های احمد کسروی فقط کافی روی عناوین ذیل کلیک نمایید(چنانچه  درعنوانهای ذیل اثری مشگل قانونی داشت حتما به شماره 09125343644 گزارش دهید  تا سریعا لینک حذف گردد)

دانلود کتاب راه رستگاری، 1316.به دستور کمیته فیلترینگ این لینک حذف شد

دانلود کتاب پيام به دانشمندان اروپا و آمريكا، 1321.

دانلود کتاب حافظ چه مي‌گويد؟، 1322.

دانلود کتاب خدا با ماست، 1323.به دستور کمیته فیلترینگ این لینک حذف شد

دانلود کتاب در پيرامون روان، 1322.

دانلود کتاب در پيرامون اسلام، 1322.به دستور کمیته فیلترینگ این لینک حذف شد

 دانلود کتاب در پيرامون خرد، 1322.

دانلود کتاب ورجاوند بنياد (سه بخش)، 1322ـ1323.

دانلود کتاب صوفیگری

دانلود کتاب فرهنگ چيست؟ 1322.

دانلود کتاب در پاسخ بدخواهان اثر احمد کسروی، 1323.به دستور کمیته فیلترینگ این لینک حذف شد

دانلود کتاب در پيرامون ادبيات، 1323.

دانلود کتاب كار و پيشه و پول، 1323.

 دانلود کتاب دين و جهان، 1323.

دانلود کتاب گفت و شنيد، 1323.

دانلود کتاب دادگاه، 1323.

دانلود کتاب دولت به ما پاسخ دهد، 1323.

دانلود کتاب زندگانی من احمد کسروی، 1323.

دانلود کتاب ده سال در عدليه، 1323.

دانلود کتاب چرا از عدليه بيرون آمدم، 1323.

دانلود کتاب در راه سياست، 1324.

دانلود کتاب حاجيهای انباردار چه ديني دارند؟، 1324. به دستور کمیته فیلترینگ این لینک حذف شد

دانلود کتاب سرنوشت ايران چه خواهد شد؟، 1324.

دانلود کتاب امروز چاره چيست؟، 1324.

دانلود کتاب آذری يا زبان باستان آذربايجان، تهران، 1304.

دانلود کتاب زبان پاک  1322.

دانلود کتاب تاريخچه شير و خورشيد، تهران، 1309.

دانلود کتاب تاريخ پانصد ساله خوزستان، 1312.

دانلود کتاب افسران ما، 1323.

دانلود کتاب قيام شيخ محمد خياباني 

 

 

د