پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب هفتاد و دو ملت اثر میرزا آقاخان كرمانی

 ادیان در ترقی و تمدن ملتها بیش از آنچه تصور میشود نفوذ و دخالت داشته است و حتی میتوان گفت که منشا ترقی و تمدن در عالم ادیان بوده است.
اینکه در تاریخ می بینیم که ادیان مانع ترقی و آزادی فکر و قوای دماغی ملتها شده و مایه بسی خونریزیها و خرابیها حکمت و علت دیگر دارد.
باید در نظر گرفت که هر دین در هر زمان که ظهور کرده قطعا احوال و عادات و اوضاع زمان خود را تغییر داده و اصلاح کرده یعنی قومی را چندین قدم بطرف مدنیت و انسانیت جلوتر برده است.
هیچ دینی پیدا نمی شود که با ظهور خود اوضاع و اخلاق عهد خود ر ا بدتر و فاسدتر کرده باشد و گرنه اصلا نمیتوانست انتشار بیابد.وجایگزین شودو
ولی با وجود این چون از یکطرف اغلب صاحبان ادیان نتوانسته اند درجات تکامل و نشو و ارتقاء اتیه اقوام را پیش بینی کنند لذا اغلب احکام و قوانین ادیان آنان در طی دهور و اعصار از جنبه فایده رساندن و اداره کردن زمام امم عاری گشته و بنیان آنها متزلزل و محتاج به اصلاح و تجدید گردیده است و چون از طرف دیگر هیچ کدام از ادیان در حال صفوت و سادگی اصلی خود چنانکه شارع آن وضع کرده بود نمانده است و بیش از اندازه پیرایه ها بدانها بسته و آنرا وسیله قهر و غلبه و سلطنت و سیاست ساخته و نگذشاته اند احکام آن بر وفق مقتضیات زمان و احتیاجات اجتماعی ملل تجدد و اصلاح پذیرد از آن جهت بجای تامین و تسریع ترقی و مدنیت موجب مظالم و شقاوت و انحطاط گشته است و الا دین بآن معنی که من از آن می فهمم و درین صفحات شرح خواهم داد همیشه مایحتاج انسان و مربی نوع بشر بوده و خواهد بود.

 

برای خرید کتاب هفتاد و دو ملت اثر میرزا آقاخان كرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی

 

 زندگی نامه و کارنامه میرزا آقا خان کرمانی را فریدون آدمیت بدست داده است.بنابراین در این پیش درآمد ما را با مجموع اندیشه های میرزا آقا خان کاری نیست.اگر هم اشارتی می رود تنها در ربط با زندگی او در تبعید است.
موضوع سخن ما در این جا بررسی نامه های میرزا آقا خان است از استانبول به لندن 1358 قمری معادل 1890 میلادی تا هزار سیصد دوازده قمری معادب هزر هشتصد و نود و پنج خطاب به میرزا ملکم خان ناظم الدوله.
از نظر عموم میرزا آقا خان متفکری است ناشناخته آثار مهم و ارزنده او هنوز نایاب و یا به صورت دست نوشته در مجموعه های خصوصی مدفونند و نظام شاهی بدان عذر که این آثار ضد سلطنت بودند حق انتشار نداد وبعدتر ترم هم از آن روی که آن نوشته ها با دیانت در افتادند نسخه های معدود و باقی را از کتابخانه ها جمع اوری نموده.

 

 در نامه های خود میرزا آقا خان به ملکم پیشنهاد میکرد که از طریق کتب تاریخی درست گذشته ایران را به خوانندگان بشناساند و ادوار تاریخی ایران را بدست دهده الحال چیزی که لازم است علم و اطلاع خوانندگان است به راستی خیلی باید زحمت کشید تا چشم و گوش ایرانیان باز شود.
پس باید علل ترقی دیگران و اسباب بدبختی ایرانیان را بدست داده مردم تا احوال خود را نداند جامعه خود را نشناسند راه نجات را آسان نخواهند یافت.
اما در کنار کارنامه گذشتگان باید فمر یک کتاب صحیحی نمود موسوم به تاریخ قاجاریه که از ابتدای سلطنت این دودکان جمیع وقایع و نکات تاریخی و ظلم های جانگداز و جانسوز این سلسله جلیله را ثبت نمایند.


برای خرید کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب فتوت نامه سلطانی اثر حسین واعظی کاشفی سبزواری به اهتمام محمد جعفر محجوب

 آیین فتوت در آسیای صغیر از عصر خلیفه ناصر نشر یافت. سیاح و نویسنده مشهور قرن 8 در کتاب مشهور خود می گوید که به یاران خود ایشان اخی می کفتند. ایشان وصف کرده و آداب و رسوم ایشان را توضیح میدهد. بعنوان نمونه زمانی که ایشان از شهر قونیه حرف می زند در ضمن گفتار خویش شرح می دهد که در شهر قونیه در خانقاه قاضیی باسم ابن قلم شاه که از گروه جوان مردان است منزل کردیم.
این قلم شاه خانقانهی بزرگ وعده زیادی شاگر داشت.
سند فتوت یا شجره سلسله ایشان به حضرت علی ختم میگردد. و لباس فتوت در بین ایشان شامل شلوار میباشد مانند صوفیان خرقه را بنماد تصوف تن می کردند.

 

برای خرید کتاب فتوت نامه سلطانی اثر حسین واعظی کاشفی سبزواری به اهتمام محمد جعفر محجوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تفسیر اوشو بر چنین گفت زرتشت نیچه

 شری راجنیش.زرتشت و فریدریشنیچه و چه مثلث اسرار آمیزی.بسیاری از ما این را صبح و عصر در آن پروازهای نفس گیر به اوج های غایی احساس کردیم.
این زرتشت که هیچ اورا نمی شناختیم بجز اینکه بطور مبهم نامش را شنیده بودیم که بوئ؟ و چگونه بود که مدتها پس از اینکه به نظر می رسید که اوشو تمام منابع معنوی دنیا را به مصرف رسانده باشد توانسته چنین گوهر گرانقدری از حقیقت را پیش بیاورد؟
او در مورد بودا.لائوتزو.لیه تزو.مسیح.هاسبدها.صوفیان.سنت ذن.و فیلسوفان پیشگام یونان و بسیاری از نام ها و سنت های دیگر که ما حتی نامی از انان نیز نشنیده بودیم سخن گفته بود.
و پس از آن اوشو برای سه سال سکوت اختیار کرد و وقتی از این سکوت بیرون آمد در مورد پیام تازه ی خودش سخن گفت این بار پیامی خام که دیگر از واسطه ی مرشدان قدیم و بینش های آنان استفاده نمی کند.
ولی ناگهان این تازه وارد از راه رسید این زرتشت آغازگر ایم عارف باستانی/معاصر که هیچ کس چیزی از او نمی داند و یا خوب درک نشده است.
من حتی مطئمن نبودم که چنین شخصی وجود داشته است در مورد او خیلی کم شناخته شده بود.
عاقبت یک روز عصر اشوش این معما را در یکی از سخنرانی هایش چنین حل کرد

 این امری بسیار پیچیده است. من مستقیما در مورد زرتشت سخن نمی گفتم. من در مورد زرتشتی سخن می گفتم که ابداعش فریدریش نیچه است.تمام بینش های بزرگ توسط نیچه به زرتشت داده شده است.
بارها کتاب های اصلی زردتشتی را برای من آورده اند و انها چنان معمولی هستند که من هرگز در مورد انها سخن نگفته ام.
نیچه از رتشت فقط همچون یک نماد استفاده کرده.درست همانطورکه خلیل جبران از المصطفی که کاملا تخیلی بوده استفاده کرد.
نیچه از یک نام تاریخی ولی به شیوه کاملا تخیلی استفاده کرده است.بنابرای نخست باید به یاد بسپارید که این زرتشت نیچه است.ارتباطی به زرتشت اصلی ندارد.

 

 

برای خرید کتاب تفسیر اوشو بر چنین گفت زرتشت نیچه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید