خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب سیر اندیشه که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سیصد صفحه می باشد. ایده آلیسم و پوزیتیویسم منطقی تا تبیین توحید و مراتب آن و شناخت رهبری و انتقاد دموکراسی تشکیل شده و خصوصیات حاکم و حکومت اسلامی و زمانه های پنج گانه آن و منبع های استنباط و حجیت آن و تبیین فلسفه تقلید و مباحث های کامل معاد و بعضی از تفکراتی می باشد که در راه خواندن این اثر به دست خواهد آمد.وقتی که انسانها جهانی پرتلاطم مادی را کنار گذاشته و یا به شیوه ای از آن جدا می گردند و بر تمام مظاهر زیبای جهان پرده را به فراموشی می سپارند به درون خویش رفته و با خویش فکر می کنند و اندیشه هایی فراوان و مختلف او را مشغول می سازد.برخی اوقت حیرت و تردید و شک و دریایی طوفانی از توهمات و فکر و خیال های رنگارنگ انسان را فرا گرفته و برخی زمانها هم اندیشه و فکر و رجوع به عقل و خرد و این هاتف غیبی و سروش ربانی او را به سمت واقعیت هدایت می کند . سیر اندیشه مسیر تفکرات انسان را از کوشش واسه ی پیدا کردن حقیقت و رها شدن از سفسطه تا قرجام او را به تصویر نوشته می کشاند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیر اندیشه تماس بگیرید.

کتاب فلسفه نوین که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.تفکرات آدمی در مسیر و طول تاریخ بشر دگرگونی های مختلفی را به همراه خویش داشته که ساختار و شاخص ترین آن به وجود آمدن فلسفه و برداشت و دنیا بینی بشریت از شگفتی ها و پدیده های هستی بوده است. از در هم پیچیدگی این تفکرات می شود در فلسفه جهان اسلام دید که فراوانی اشخاص و اندیشه های گوناگون و متفاوت داشته از هم و مکتب ها و زمانه های مختلف آن چشم گیر می باشد. نوشتار فوق به تحقیق تفکرات نو ظهور از این سلسله پرداخته است که بعد از مکتب نو صدراییان که به احیای مکتب فلسفی ملاصدرا پرداخته است .با تحلیلات و انتقادات این مکتب داده های گوناگونی را با تکیه دادن بر اندیشه خردگرا و شهود خردپذیر و نفی تفکرات خردستیز ارایه کرده و در این بین فقط در صدد ارائه مبانی تازه این مکتب می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه نوین تماس بگیرید.

کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.اثر فوق با تحقیق و پژوهش دیدگاه ماتریالیسم همان مادیگرایان به آدمی به انتقاد کردن و تحقیقات فلسفی آن پرداخته است. هم اکنون بحث از شروع آفرینش آدمی موضوعی می باشد که اندیشه ی کاوشگران را به خویش مشغول نموده و در آن بین نظریات داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این نوشته به تحلیلات علمی و فلسفی آن خواهد پرداخت .آدمی هم اکنون در کوشش می باشد که تا خود را هر اندازه زیادتر بشناسد و به شناختی واضح تر از برون و درون و زاویه های پنهان جسم و روح خویش دست پیدا کند . تأملات فلسفی و کوشش های تجربی در این خصوص خیلی زیاد بوده است و نمونه جع شده و مطالعه بر چیستی آدم موجب پیدایش نظریات گوناگون و مکتب های زیادی شده است که در دوره ی ما رویکردی مادی گرایانه به انسان قبل از پیش خود را نمایانده است. برای خرید کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب قدرت در درون ماست که توسط لوئیس ال هی نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته شاید قادر باشد که زمینه ای مقدماتی در آشنا ساختن با بهداشت روانی به حساب می آید . ولی بهداشت روانی چه چیزی می باشد و بهداشت روانی به معنی تأمین و حفظ کردن سلامتی روانی شخص و جامعه به شیوه ای که فرد توانسته باشد فعالیت های روزمره خویش را به درستی انجام می دهد و با افراد خانواده و محیط خویش رابطه ی مناسب برقرار نماید و شامل رفتاری به هنجار باشد. به عبارت تخصصی تر بهداشت روانی عبارتی می باشد که از نمونه های جمع شده از عواملی که در پیشگیری از تشکیل و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی و حسی و رفتاری در آدمی نقش تاثیرگذاری دارند .آدمها همان موجودی می باشند که میلیاردها رمز و راز وجودشان از شروع تاریخ تا حال حاضر فکر اندیشمندان و عالمان را به خود مشغول ساخته و خواهد داشت. متفکران و اندیشمندان در این سالیان طولانی هر یک به نوبه خویش متوجه ی گوشه ای از عجایب این آفریده شده ی پیچیده و شگفت انگیز شده اند ولی این نظرات مختلف هر یک به فراخور موضوع خود و علم مطرح کننده اش نکته های مثبت و منفی بخصوصی دارند. برای خرید کتاب قدرت در درون ماست به لینک موجود مراجعه نمایید.