پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب انسان اشرف مخلوقات که توسط حسین وهابی نوشته شده است.که دارای ششصت و هشتاد و دو صفحه می باشد.این اثر با جلد شومیز منتشر شده است.کامل و به اندازه می باشد به اسرار دست پیدا شده و به نیروی درونی آشنا شوید و هم اکنون با توکل و ایمان داشتن به خداوند یکتا که هم اکنون انجام دادن و کمک به ما است که به آینده بروید و یک سرنوشت پر از شادی و پر از پیروزی را برای خویش به وجود آورید.هدف من از نگاشتن این اثر این می باشد که به شما قادر باشم بگویم که برای به دست آوردن خوشبختی و موفقیت و آسودگی آسایش و غیره نیاز است.شاید این جمله را به دفعات شنیده باشیم که انسان اشرف مخلوقات است ولی آیا در حقیقت این گونه می باشد. آیا هر آدمی اشرف مخلوقات می باشد.اصلا برای چه به انسان اشرف مخلوقات گفته اند. دادن این صفت به آدمی چه مسئولیتی واسه ی او به ارمغان خواهد آورد و آیا به او این مجوز را خواهد داد که به واسطه اشرف مخلوقات بودن خویش نسبت به باقی کائنات هر گونه خواست رفتار کند.واسه ی پیدا نمودن جواب این سؤالات این کتاب را مطالعه کنید. برای خرید کتاب انسان اشرف مخلوقات به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب سیر اندیشه که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سیصد صفحه می باشد. ایده آلیسم و پوزیتیویسم منطقی تا تبیین توحید و مراتب آن و شناخت رهبری و انتقاد دموکراسی تشکیل شده و خصوصیات حاکم و حکومت اسلامی و زمانه های پنج گانه آن و منبع های استنباط و حجیت آن و تبیین فلسفه تقلید و مباحث های کامل معاد و بعضی از تفکراتی می باشد که در راه خواندن این اثر به دست خواهد آمد.وقتی که انسانها جهانی پرتلاطم مادی را کنار گذاشته و یا به شیوه ای از آن جدا می گردند و بر تمام مظاهر زیبای جهان پرده را به فراموشی می سپارند به درون خویش رفته و با خویش فکر می کنند و اندیشه هایی فراوان و مختلف او را مشغول می سازد.برخی اوقت حیرت و تردید و شک و دریایی طوفانی از توهمات و فکر و خیال های رنگارنگ انسان را فرا گرفته و برخی زمانها هم اندیشه و فکر و رجوع به عقل و خرد و این هاتف غیبی و سروش ربانی او را به سمت واقعیت هدایت می کند . سیر اندیشه مسیر تفکرات انسان را از کوشش واسه ی پیدا کردن حقیقت و رها شدن از سفسطه تا قرجام او را به تصویر نوشته می کشاند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیر اندیشه تماس بگیرید.

کتاب فلسفه نوین که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.تفکرات آدمی در مسیر و طول تاریخ بشر دگرگونی های مختلفی را به همراه خویش داشته که ساختار و شاخص ترین آن به وجود آمدن فلسفه و برداشت و دنیا بینی بشریت از شگفتی ها و پدیده های هستی بوده است. از در هم پیچیدگی این تفکرات می شود در فلسفه جهان اسلام دید که فراوانی اشخاص و اندیشه های گوناگون و متفاوت داشته از هم و مکتب ها و زمانه های مختلف آن چشم گیر می باشد. نوشتار فوق به تحقیق تفکرات نو ظهور از این سلسله پرداخته است که بعد از مکتب نو صدراییان که به احیای مکتب فلسفی ملاصدرا پرداخته است .با تحلیلات و انتقادات این مکتب داده های گوناگونی را با تکیه دادن بر اندیشه خردگرا و شهود خردپذیر و نفی تفکرات خردستیز ارایه کرده و در این بین فقط در صدد ارائه مبانی تازه این مکتب می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه نوین تماس بگیرید.

کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.اثر فوق با تحقیق و پژوهش دیدگاه ماتریالیسم همان مادیگرایان به آدمی به انتقاد کردن و تحقیقات فلسفی آن پرداخته است. هم اکنون بحث از شروع آفرینش آدمی موضوعی می باشد که اندیشه ی کاوشگران را به خویش مشغول نموده و در آن بین نظریات داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این نوشته به تحلیلات علمی و فلسفی آن خواهد پرداخت .آدمی هم اکنون در کوشش می باشد که تا خود را هر اندازه زیادتر بشناسد و به شناختی واضح تر از برون و درون و زاویه های پنهان جسم و روح خویش دست پیدا کند . تأملات فلسفی و کوشش های تجربی در این خصوص خیلی زیاد بوده است و نمونه جع شده و مطالعه بر چیستی آدم موجب پیدایش نظریات گوناگون و مکتب های زیادی شده است که در دوره ی ما رویکردی مادی گرایانه به انسان قبل از پیش خود را نمایانده است. برای خرید کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.