پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده

 

 م.ف.آخوندزاده با آثار علمی_فلسفی خویش در تاریخ اندیشه ی اجتماعی و فلسفی آذربایجان
راهی نو گشود و به مثابه ی اندیشمندی سترگ اندیش و والامنش در اسمان فرهنگ بومی درخشیدن گرفت.
جهان مثبتی که در آثار فلسفی_اجتماعی آخوندزاده که در ربع سوم سده ی 19 پیدا شد بیان زنده و متجسم حوادث تاریخی و جریان های اجتماعی آن زمان بود.
آخوندزاده همپای نیروهای اجتماعی مثبت زمان در فعالیتهای فلسفی-اجتماعی مثبت زمان در فعالیتهای فلسفی-اجتماعی خود از دستاوردهای فرهنگی جهانی سود می جست.
همپای مرده ریگ علمی-فلسفی اندیشمندانی چون نظامی.فضولی.شبستری.شمس تبریزی.بهمنیار و میرزا شفیع با اثار و افکار بلینسکی.فردوسی. جلال الدین رومی.ولتر.اسپینوزا و ... اشنا بوده و در اثار خود به تبلیغ اندیشه های پیشتاز آنان می پرداخت و منطبق بر شرایط تاریخی جدید این اندیشه ها را متکامل می ساخت.
آخوندزاده در سایه ی شناخت درست از میراث فرهنگی.نیازهای ادبی.فلسفی و هنری ملل خاورمیانه را درک میکرد و راه تکاملی انان را هموار می ساخت.

 انچه که اخوندزاده را با اندیشمندان گذشته یکی می ساخت اندیشه های مترقی انان بود.جهانی مانند ایده های ازادی طلبانه نظرگاهای علمی مبارزه در راه ادبیات پیشرو.فرهنگدوستی و مانند آن بود.
بیشترین اهمیت آخوندزاده در آن است که به میراث علمی-فلسفی گذشته با نظری انتقادی می نگریست.این اندیشمند بزرگ در اثار خود به وضوح موافقت یا مخالفت خود را با این یا ان ایده و اندیشه بیان می دارد و با دانشمندان گوناگون به بحث و مجادله بر می خیزد و حقیقت را پس از مباحثه یی گسترده اشکار میسازد.

برای خرید کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب تاریخ فلسفه سیاسی اثر بهاءالدین پازارگاد

 غالب مردم از کلمه فلسفه میترسند حتی اکثر اشخاص درس خانده از عنوان فلسفه هراسناکند.
شاید سبب این وهم و ترس آن است که خیال میکنند فلسفه علمی است مشکل و غامض ترین علوم بشری میباشد یا شاید بدان واسطه است که دماغ ایشان با تفکر منظم عادت نکرده و با ربط دادن سلسله افکار خویش با یکدیگر خو نگرفته است و یا شاید علت ان باشد که بعضی از فلاسفه و نویسندگان یا مفسرین فلسفه مباحث لاین علم را چنان پیچیده و مبهم و معمایی نوشتشه اند که درک و هضم آن برای اشخاص عادی مشگل میباشد و یا شاید ابهام و اشکالی که اصطلاحات فلسفه در نظر اول و در دماغ مستمع یا خوانده ایجاد میکند و نیز عدم اشنشایی با اصطلاحات باعث این بیم باشد.
شکی نیست که در زبان فارسی فلسفه را که حکمت نیز گویند در کتب قدیم بسیار غامض نوشته اند و تحریرات سالفین عاری از اطناب و تطویل و خالی از ابهام و تعقید و کلمات مشگل نیست.و درک مطالب کتب حکمت قدیم شرق خالی از اشکال نمیباشد.
در زمان معاصر هم کمتر اثاری جامع و قابل درک و در خور فهم اشخاص متوسط در باب فلسفه غرب که ریشه ان فلسفه یونان است بزبان فارسی روان و ساده امروز بوجود امده و بطور کلی یکی از مشگلات فرهنگ معاصر ما همین است که غالبا نویسندگان بتقلید ازروشش قدیم معمول در فارسی علوم را مشکل و غامض مینویسند.شاید منظور نظر ان است که هنرنمایی شده باشد در حالیکه امروز هنر در این است که علوم را اسان کنیم و لاقل در خور فهم اشخاص متوسط بنویسیم.

 

برای خرید کتاب تاریخ فلسفه سیاسی اثر بهاءالدین پازارگاد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب عصر بلندگرایی: فلاسفه رنسانس اثر جورجی دو سانتیلانا ترجمه پرویز داریوش

 

هر دوره ای واسطه تحول به دوره دیگری است اما جنبه تحولی برخی از دوره ها نسبت به اغلب ادوار بیشتر است.

دوذه نوزائی(رنسانس) علاقه ات که خ را بازگشت نهائی به اضاع و احوال عقلانی صحیح تلقی کند چنانکه گویی ان احوال را تجدید می کند.دوران نوزایی با شتاب بسیار نام دوران پیش از خود را قرون وسطی نهاد.
بنظر ما ان هزار ساله عصر ایمان طاهرا دوران عظیم استحصال بوده که بدنبال دوره ای از رشد بطئی و پر زحمت امده است و حال انکه دوره نوزایی بیشتر به انفجار شباهت دارد. بین سالهای 1450 و 1550 امریکا کشف و دو دو اقیانوس ارام و اطلس جنوبی شناخته شد.دور جهان با کشتی پیموده شد و اندازه واقعی ان معلوم گردید.
بدین نحو دوره نوزایی بجای انکه وسیله استقرار مفاهیم کهن باشد بصورت هجوم سریعی در سراسر جبهه ها در میاید و بوسیله بدعت ها و نواوریها متزلزل که اهمیت هیچیک بطور کامل درک نمیشد به پیش رانده می شود و این حرکتی است که در مدتی کمتر از سیصد سال خود را در میان تندابهای بی پایان دوره علمی منحل میسازد.
این تصویر خاص دوران ما که بصورت نخستین خود در ذهن هولدرلین شاعر نامدار المانی پدیدار گشت البته مانند هر تخیل دیگری ذهنی است.اما دست کم باید اطمینان داشت که دوره نوزایی بعنوان یک دوره خاص چنان زودگذر و ناپایدار است که هیچ گونه نقاط قابل تشخیصی از ثبات در ان دیده نمیشود مگر در حوزه هنرها

 

 

برای خرید کتاب عصر بلندگرایی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل

 

 دلایل خواندن این کتاب همین است که کشف کنیم آیا وجود بشر بدینسان قابل قبول است یا نه؟

توسط پیشینیان اینطور تعریف شده است: حیوان متعقل قادر به خنده
میدانیم که بشر چرخ.قرقره.طاس مقوس.ماشین های درون سوز و هواپیما را اختراع و برق را کشف کرده و اتم را شکافته است.
با این حال این بشر که بود و چه بود؟ مقدار بسیار کمی از افراد بشر هستند که چیزی اختراع کرده یا به کشفی نائل شده باشند.بیشتر مردان در تمام دورانهای گذشته و حتی در عصر حاضر اشخاص کوتاه قامتی بوده اند و هستند که حتی طریقه ایستاندن تخم مرغ یا افروختن اتش را با مالش دو قطعه چوب نتوانسته اند در ذهن خود مجسم کنند.مگر انکه از روی زمین برداشته شده و بر شانه های این غول کشیده شده باشند.

 ما می توانیم با دیده ذهن خود میان پیشنیان و خود ما میان مجد یونان و عظمت روم یا سرچشمه دور دست تمام ملل غربی و اختراع باروت وصله ای سیاه رنگ و ملال اور و قطعه ای پلید و کسالت انگیز از مدت ده قرن ببینم.
این ده قرن میان روزهای درخشان یونانیان طلایی که همه چیز را اختراع کردند.حتی پرواز را و حتی اتم ها و ویتامین ها و مدار سیارات منظومه شمسی را کشف کردند و کهکشان پرنور رنسانس و نهضت اصلاح طلبی جای گرفته است.
این قرون مظلم که تقریبا تمام فاصله زمانی میان سقوط امپراتوری روم توسط طوایف وحشی در قرن پنجم و سقوط امپراتوری بیزانس بدست ترکها در قرن پانز دهم را شامل است.عصر ایمان یا رویهمرفته عصر اعتقاد هم نامیده شده است.
خود این دوره را نیز به دوره ها فرعی قسمت کره اند.قرن مظلم که شمل قرن پنجم تا هم است قرن سط که از قرن دهم است تا پانزدهم

 

برای خرید کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.