پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش

 کتابی است در فلسه علم که خود از فروع معرفت شناسی است.

علم شناسی نیز بر دو گونه است: پسینی و پیشینی.و دیگری بازسازی عقلانی تاریخ علم و تحلیل منطقی اجزاء و اندامهای درونی آن و سوم تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جمعی عالمان.کتاب برت.علم شناسی پسینی از نوع اول است.
و مراد وی از مابعد الطبیعی جمیع مقدمات و عناصری است که خود از جنس علم تجربی نبوده اند اما در تکون و تکامل ان مدخلیت بسیار داشته اند.این کتاب با انکه بیش از شصت سال از تحریر نخستینش می گذرد همچنان زنده و با طراوت است و در عرصه معرفت شناسی رقیب توانای چندانی نیافته است. و ظهور ان در دوران اوج و رونق نهضت پوزیتیویسم در علم حکایت از بینایی و دلیری مولف نقاد و بصیر ان دارد.
برد در این کتاب با سحاری و نقادی تمام قصه نغز و شنیدنی تکون علوم تجربی نوین را باز می گوید که با همه احترام و احتشامی که دارند معجون و مولود غریبی از تجربه گرایی.فلسفه بافی.خرافه اندیشی و خوابگردی عالمان اند و اعاظم و نوابغی چون گالیله.کپلر.دکارت و نیوتون

برای خرید کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر

 فلسفه فعالیت مداوم ذهن انسانست و تقسیمات میان ادوار تاریخی همیشه تا اندازه ای من عندی و غیر واقعی هستند.اما مرحله ا که با گالیله اغاز و به لایب نیتس ختم میشود وحدت مشخصی دارد.این مرحله دوران مهم سازنده فلسفه جدید است.
اعتلای علوم فیزیکی و انحطاط تدریجی و تقریبا نهایی تصورات قرون وسطایی را درباره معرفت که بر بنیاد روشهای ارسطویی قرار گرفته است اعلام مارد.در سر تاسر قرن شانزدهم عقل بشر در ساحات مختلف مضوعات متعدد ازادی خود را از سلطه روشهای اصحاب مدرسه درباره تفکر اعلام دشاته و با ان بمبارزه برخاسته است.
اما در قرن شانزدهم شوه-اسلوب که ذهن انسان می پیمود و طریقه ایکه افکار خود را با ان بیان مکرد.

 هنوز متعلق بدنیای قدیم بود نه دنیا ما حتی از خوانن اثار ماکیاولی.اراسموس و مونتنی.چنانکه امروز به نظر میرسد.انسان همواره نوعی غرابت حس می کند که بین ما و انان دیواری بوجود میاورد.
اقتدار و مراجعه دایم انان به حجت یونان قدیم برای ما غیر طبیعی است.
ادراک انان از لفظ و شیوه ایشان در برهان شیوه ما نیست.
از همه اینها مهمتر انکه زبانها مل هنز بهیچ یک از اشکالیکه برای ما مانوس هستند بمنزله الات طبیعی فکر منتزع خد را مستقر نکره بودند.

 

برای خرید کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب عصر ایده ئولوژی: فلاسفه قرن نوزدهم اثر هنری ایکن ترجمه ابوطالب صارمی

 فکر فلسفی هر عصر همواره متنوع تر و بغرنج تر از آنست که در بادی امر بنظر می رسد.فلسفه قرن نوزدهم با وجود نهایت احترامی که برای اسلاف برجسته خود قائل است.لااقل از حیث حجک .تنوع و تعقید عقاید فلسفی.از فلسفه قرن هفدهم و هجدهم بس فراتر میرود.
به این جهت مشکل بتوان یک موضوع یا مساله مهم در ان یافت که اغلب متفکران بزرگ زمان عمدتا به ان ذعلاقه باشند.
در حقیقت برابر نهادن نامهایی از قبیل هگل و نیچه.مارکس و میل.کنت یکباره ذهن انسان را متوجه تفاوتهای بی سابقه نه تنها در خوی و سبک فلسفی می سازد.بلکه همچنین اختلافاتی را در زمینه و روش بخاطر خطور می دهد.
در قرن نوزدهم سلساه های فلسفی کامل ظرف چندسال نضج میگرند و ساقط می شوند.و اصطلاحات فنی یک مکتب بزودی تبدیل به کلمات بی معنی مکتب دیگر می گردد.
چندانکه قرن به پایان خود نزدیک میشود.خطوط افتراق بین فلسفه ها جنبه مشخص خود را از دست می دهد.بطوری که یک طبقه بندی مفید و سراست از فیلسوفان معنا غیر ممکن می شود.
معهذا بنظر من علی رقم این شواهد در زیر بیشتر بغرنجی های طاهری فلسفه قرن نوزدهم برای مورخان و گل چینان دسته مهمی از مسائل هست که غرابت و اشکال ان فلسفه عمدتا از انها ناشی میشود.

 

 

 

برای خرید کتاب عصر ایده ئولوژی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب عصر تجزیه و تحلیل: فلاسفه قرن بیستم اثر مورتون وایت ترجمه پرویز داریوش

 

 

تقریبا تمامی نهضت های فلسفی قرن بیستم با جمله ای به نظریات هگل آغاز میگردد.

. و این خود نشانه ای است از احترام به آن استاد تیره اندیش اما صاحب دهای المانی قرن نوزدهم .
فلسفه هگل در جلد دیگری از این رشته کتابها با تفصیل بیشتری بیان گردیده است.اما بدون مراجعه به نظریات او نمیتوانم درباره قرن بیستم به بحث پردازیم.
هگل نه فقط بنیانگذاران مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم را که اینک از رایج ترین فلسفه های جهانی هستند تحت تاثیر قرار داد.بلکه در موارد موسسان نهضتهای فنی تری از قبیل اصحاب تحصل منطقی را زیر سلطه خود در اورد

 

 

برای خرید کتاب عصر تجزیه و تحلیل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.