پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب عصر بلندگرایی: فلاسفه رنسانس اثر جورجی دو سانتیلانا ترجمه پرویز داریوش

 

هر دوره ای واسطه تحول به دوره دیگری است اما جنبه تحولی برخی از دوره ها نسبت به اغلب ادوار بیشتر است.

دوذه نوزائی(رنسانس) علاقه ات که خ را بازگشت نهائی به اضاع و احوال عقلانی صحیح تلقی کند چنانکه گویی ان احوال را تجدید می کند.دوران نوزایی با شتاب بسیار نام دوران پیش از خود را قرون وسطی نهاد.
بنظر ما ان هزار ساله عصر ایمان طاهرا دوران عظیم استحصال بوده که بدنبال دوره ای از رشد بطئی و پر زحمت امده است و حال انکه دوره نوزایی بیشتر به انفجار شباهت دارد. بین سالهای 1450 و 1550 امریکا کشف و دو دو اقیانوس ارام و اطلس جنوبی شناخته شد.دور جهان با کشتی پیموده شد و اندازه واقعی ان معلوم گردید.
بدین نحو دوره نوزایی بجای انکه وسیله استقرار مفاهیم کهن باشد بصورت هجوم سریعی در سراسر جبهه ها در میاید و بوسیله بدعت ها و نواوریها متزلزل که اهمیت هیچیک بطور کامل درک نمیشد به پیش رانده می شود و این حرکتی است که در مدتی کمتر از سیصد سال خود را در میان تندابهای بی پایان دوره علمی منحل میسازد.
این تصویر خاص دوران ما که بصورت نخستین خود در ذهن هولدرلین شاعر نامدار المانی پدیدار گشت البته مانند هر تخیل دیگری ذهنی است.اما دست کم باید اطمینان داشت که دوره نوزایی بعنوان یک دوره خاص چنان زودگذر و ناپایدار است که هیچ گونه نقاط قابل تشخیصی از ثبات در ان دیده نمیشود مگر در حوزه هنرها

 

 

برای خرید کتاب عصر بلندگرایی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل

 

 دلایل خواندن این کتاب همین است که کشف کنیم آیا وجود بشر بدینسان قابل قبول است یا نه؟

توسط پیشینیان اینطور تعریف شده است: حیوان متعقل قادر به خنده
میدانیم که بشر چرخ.قرقره.طاس مقوس.ماشین های درون سوز و هواپیما را اختراع و برق را کشف کرده و اتم را شکافته است.
با این حال این بشر که بود و چه بود؟ مقدار بسیار کمی از افراد بشر هستند که چیزی اختراع کرده یا به کشفی نائل شده باشند.بیشتر مردان در تمام دورانهای گذشته و حتی در عصر حاضر اشخاص کوتاه قامتی بوده اند و هستند که حتی طریقه ایستاندن تخم مرغ یا افروختن اتش را با مالش دو قطعه چوب نتوانسته اند در ذهن خود مجسم کنند.مگر انکه از روی زمین برداشته شده و بر شانه های این غول کشیده شده باشند.

 ما می توانیم با دیده ذهن خود میان پیشنیان و خود ما میان مجد یونان و عظمت روم یا سرچشمه دور دست تمام ملل غربی و اختراع باروت وصله ای سیاه رنگ و ملال اور و قطعه ای پلید و کسالت انگیز از مدت ده قرن ببینم.
این ده قرن میان روزهای درخشان یونانیان طلایی که همه چیز را اختراع کردند.حتی پرواز را و حتی اتم ها و ویتامین ها و مدار سیارات منظومه شمسی را کشف کردند و کهکشان پرنور رنسانس و نهضت اصلاح طلبی جای گرفته است.
این قرون مظلم که تقریبا تمام فاصله زمانی میان سقوط امپراتوری روم توسط طوایف وحشی در قرن پنجم و سقوط امپراتوری بیزانس بدست ترکها در قرن پانز دهم را شامل است.عصر ایمان یا رویهمرفته عصر اعتقاد هم نامیده شده است.
خود این دوره را نیز به دوره ها فرعی قسمت کره اند.قرن مظلم که شمل قرن پنجم تا هم است قرن سط که از قرن دهم است تا پانزدهم

 

برای خرید کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش

 کتابی است در فلسه علم که خود از فروع معرفت شناسی است.

علم شناسی نیز بر دو گونه است: پسینی و پیشینی.و دیگری بازسازی عقلانی تاریخ علم و تحلیل منطقی اجزاء و اندامهای درونی آن و سوم تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جمعی عالمان.کتاب برت.علم شناسی پسینی از نوع اول است.
و مراد وی از مابعد الطبیعی جمیع مقدمات و عناصری است که خود از جنس علم تجربی نبوده اند اما در تکون و تکامل ان مدخلیت بسیار داشته اند.این کتاب با انکه بیش از شصت سال از تحریر نخستینش می گذرد همچنان زنده و با طراوت است و در عرصه معرفت شناسی رقیب توانای چندانی نیافته است. و ظهور ان در دوران اوج و رونق نهضت پوزیتیویسم در علم حکایت از بینایی و دلیری مولف نقاد و بصیر ان دارد.
برد در این کتاب با سحاری و نقادی تمام قصه نغز و شنیدنی تکون علوم تجربی نوین را باز می گوید که با همه احترام و احتشامی که دارند معجون و مولود غریبی از تجربه گرایی.فلسفه بافی.خرافه اندیشی و خوابگردی عالمان اند و اعاظم و نوابغی چون گالیله.کپلر.دکارت و نیوتون

برای خرید کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر

 فلسفه فعالیت مداوم ذهن انسانست و تقسیمات میان ادوار تاریخی همیشه تا اندازه ای من عندی و غیر واقعی هستند.اما مرحله ا که با گالیله اغاز و به لایب نیتس ختم میشود وحدت مشخصی دارد.این مرحله دوران مهم سازنده فلسفه جدید است.
اعتلای علوم فیزیکی و انحطاط تدریجی و تقریبا نهایی تصورات قرون وسطایی را درباره معرفت که بر بنیاد روشهای ارسطویی قرار گرفته است اعلام مارد.در سر تاسر قرن شانزدهم عقل بشر در ساحات مختلف مضوعات متعدد ازادی خود را از سلطه روشهای اصحاب مدرسه درباره تفکر اعلام دشاته و با ان بمبارزه برخاسته است.
اما در قرن شانزدهم شوه-اسلوب که ذهن انسان می پیمود و طریقه ایکه افکار خود را با ان بیان مکرد.

 هنوز متعلق بدنیای قدیم بود نه دنیا ما حتی از خوانن اثار ماکیاولی.اراسموس و مونتنی.چنانکه امروز به نظر میرسد.انسان همواره نوعی غرابت حس می کند که بین ما و انان دیواری بوجود میاورد.
اقتدار و مراجعه دایم انان به حجت یونان قدیم برای ما غیر طبیعی است.
ادراک انان از لفظ و شیوه ایشان در برهان شیوه ما نیست.
از همه اینها مهمتر انکه زبانها مل هنز بهیچ یک از اشکالیکه برای ما مانوس هستند بمنزله الات طبیعی فکر منتزع خد را مستقر نکره بودند.

 

برای خرید کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید