دانلود کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی

 

 زندگی نامه و کارنامه میرزا آقا خان کرمانی را فریدون آدمیت بدست داده است.بنابراین در این پیش درآمد ما را با مجموع اندیشه های میرزا آقا خان کاری نیست.اگر هم اشارتی می رود تنها در ربط با زندگی او در تبعید است.
موضوع سخن ما در این جا بررسی نامه های میرزا آقا خان است از استانبول به لندن 1358 قمری معادل 1890 میلادی تا هزار سیصد دوازده قمری معادب هزر هشتصد و نود و پنج خطاب به میرزا ملکم خان ناظم الدوله.
از نظر عموم میرزا آقا خان متفکری است ناشناخته آثار مهم و ارزنده او هنوز نایاب و یا به صورت دست نوشته در مجموعه های خصوصی مدفونند و نظام شاهی بدان عذر که این آثار ضد سلطنت بودند حق انتشار نداد وبعدتر ترم هم از آن روی که آن نوشته ها با دیانت در افتادند نسخه های معدود و باقی را از کتابخانه ها جمع اوری نموده.

 

 در نامه های خود میرزا آقا خان به ملکم پیشنهاد میکرد که از طریق کتب تاریخی درست گذشته ایران را به خوانندگان بشناساند و ادوار تاریخی ایران را بدست دهده الحال چیزی که لازم است علم و اطلاع خوانندگان است به راستی خیلی باید زحمت کشید تا چشم و گوش ایرانیان باز شود.
پس باید علل ترقی دیگران و اسباب بدبختی ایرانیان را بدست داده مردم تا احوال خود را نداند جامعه خود را نشناسند راه نجات را آسان نخواهند یافت.
اما در کنار کارنامه گذشتگان باید فمر یک کتاب صحیحی نمود موسوم به تاریخ قاجاریه که از ابتدای سلطنت این دودکان جمیع وقایع و نکات تاریخی و ظلم های جانگداز و جانسوز این سلسله جلیله را ثبت نمایند.


برای خرید کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 میرزا آقا خانم با خوش بینی نخست نگارش این کتاب را به خود ملکم پیشنهاد کرده آن انتظار بیهوده بزودی سرآمده زیرا ملکم نه سواد این کار را داشت و نه هرگز دست به کاری می زد که آینده خود را بر باد دهد پس از اندک مدتی میرزا آقا خان تدوین هردو کتاب را بعهده گرفت.

 

دانلود کتاب نامه های تبعید