دانلود کتاب هفتاد و دو ملت اثر میرزا آقاخان كرمانی

 ادیان در ترقی و تمدن ملتها بیش از آنچه تصور میشود نفوذ و دخالت داشته است و حتی میتوان گفت که منشا ترقی و تمدن در عالم ادیان بوده است.
اینکه در تاریخ می بینیم که ادیان مانع ترقی و آزادی فکر و قوای دماغی ملتها شده و مایه بسی خونریزیها و خرابیها حکمت و علت دیگر دارد.
باید در نظر گرفت که هر دین در هر زمان که ظهور کرده قطعا احوال و عادات و اوضاع زمان خود را تغییر داده و اصلاح کرده یعنی قومی را چندین قدم بطرف مدنیت و انسانیت جلوتر برده است.
هیچ دینی پیدا نمی شود که با ظهور خود اوضاع و اخلاق عهد خود ر ا بدتر و فاسدتر کرده باشد و گرنه اصلا نمیتوانست انتشار بیابد.وجایگزین شودو
ولی با وجود این چون از یکطرف اغلب صاحبان ادیان نتوانسته اند درجات تکامل و نشو و ارتقاء اتیه اقوام را پیش بینی کنند لذا اغلب احکام و قوانین ادیان آنان در طی دهور و اعصار از جنبه فایده رساندن و اداره کردن زمام امم عاری گشته و بنیان آنها متزلزل و محتاج به اصلاح و تجدید گردیده است و چون از طرف دیگر هیچ کدام از ادیان در حال صفوت و سادگی اصلی خود چنانکه شارع آن وضع کرده بود نمانده است و بیش از اندازه پیرایه ها بدانها بسته و آنرا وسیله قهر و غلبه و سلطنت و سیاست ساخته و نگذشاته اند احکام آن بر وفق مقتضیات زمان و احتیاجات اجتماعی ملل تجدد و اصلاح پذیرد از آن جهت بجای تامین و تسریع ترقی و مدنیت موجب مظالم و شقاوت و انحطاط گشته است و الا دین بآن معنی که من از آن می فهمم و درین صفحات شرح خواهم داد همیشه مایحتاج انسان و مربی نوع بشر بوده و خواهد بود.

 

برای خرید کتاب هفتاد و دو ملت اثر میرزا آقاخان كرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 غرض اصلی میرزا آقا خان نگارنده کتاب هفتاد و دو ملت اینست که نشان دهد چگونه پاره ای اوهام و خرافات و رسوم و عادات که در داخل مذاهب شده افراد بشر را باهم دشمن و از هم جدا ساخته است.در صورتیکه معبود حقیقی یک بوده است .
میرزا آقا خان که حتما در زیر نفوذ کلمه و تعلیمات فیلسوف بزرگ ایران سید جمال الدین اسد آبادی بترتیب فکر و روح خود موفق شده بود مانند خود سید به نشر عقیده اتحاد اسلام و مسلمین بذل هست و ماعی کرده است و این مسئله از بیانات و اعتراف خود میرزا آقا خان در صفحات همین کتاب بخوبی واضح و روشن میگردد.
وی برای حاضر کردن زمینه اتحاد و وفاقی عقاید هریک از فرقه های مختلف مسلمین را بیطرفانه و منصفانه مورد تنقید قرار داده است و فاضل محترم میرزا محمدخان بهادر مصنف این کتاب در اثبات خلوص نیت و پاکی فطرت میرزا آقاخان حقیقت گویی کرده وبا نشر این کتاب روح آن مرد آزاد اندیش و با حس و پاکدل را شاد نموده اند

 

 

دانلود کتاب هفتاد و دو ملت

 

 

 

 معرفی کتاب کلود ولگرد اثر ویکتور هوگو ترجمه محمد قاضی

معرفی کتاب لولی سرمست اثر رسول پرویزی

معرفی کتاب تصویر دوریان گری اثر اسکار وایلد

معرفی کتاب جیمز و هولوی غول پیکر اثر رولد دال

معرفی کتاب دماغ اثر نیکلای گوگل

معرفی کتاب زمانی یک اثر هنری بودم اثر امانوئل اشمیت

معرفی کتاب نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه