معرفی کتاب نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه ترجمه محمد قاضی


کتاب نان و  شراب نوشته اینیاتسیو سیلونه کتابی است ضد فاشیستی و ضد حکوت های استبدادی .
سیلونه هنگامی کتاب را نوشت که به علت اعتراض به دولت موسولینی در تبعید بود .
اولین بار کتاب در سال ۱۹۳۶ وبه زبان آلمانی و کمی بعد ترجمه آن به زبان انگليسي چاپ شد .
تا قبل از سال ۱۹۳۷ خبری از کتاب نان و شراب به زبان ایتالیایی نبود . بعد از پایان جنگ جهانی دوم سیلونه نسخه ای متفاوت و به زبان ایتالیایی در سال ۱۹۵۵ چاپ و منتشر کرد .
کتاب نماد روشنفکرانی است که در بند یوغ و استبداد
و خرافات و مذهب هستند . از طرفی استبداد  و حاکمان استبدادی راه را برای ابراز نظر و عقیده بر آن آن ها می بندند و از طرفی مذهب در راس آن کلیسا اجازه اعتراض و به پا ایستادن برای  بر اندازی ظلم را به آن ها نمی دهد .
شخصیت اصلی داستان پیترو سپینا یک انقلابی است کسی است که پس از تبعید از ایتالیا به جزیره ای نامعلوم از آن جزیره فرار کرده و خبری آز آن نیست
او به صورت مخفی به ایتالیا بازگشته و قصد یک انقلاب دارد. انقلابی به نفع مردم اما در میابد که تا زمانی که ایثار در جامعه نیست و مردم چشم بسته از کلیسا و خرافات ان پیروی می کنند توان مبارزه نیست
او به نقد خرافه جهل و نادانی مردم می پردازد مسیح  را باور دارد اما اعتقاد کورکورانه را نه .قهرمان کتاب مدام در حال سوال از خویش است و به هیچ عنوان قهرمانی کامل نیست و در طول کتاب به نوعی تکامل دست میابد

 برای خرید کتاب نان و شراب اینجا کلیک نمایید.

 

 

طنزی ظریف در کتاب نهفته است.  سراسر کتاب بسیار هیجانی وسریع طی می‌شود .سیلونه در تصویر سازی بسیار چیره دست است و بسیار ساده اما ماهرانه ما را با قهرمان های داستان همراه می‌کند  از دیگر شخصیت ها و قهرمانان کتاب کافون های فقیر و بی چیز هستند  کافون در زبان ایتالیایی یعنی دهقان فقیر .
آن ها آنقدر در زندگی سختی کشیدند و آنقدر ظلم دیده اند که توان مقابله ندارند اما پیترو سپینا می‌داند
که شاید روزی صبر آن ها به پایان برسد .
به علت پیچیدگی داستان
ادامه این کتاب
به نام  دانه زیر برف
نوشته اینیاتسیو سیلونه چاپ و منتشر شده است.


معرفی توسط : محمد جواد کریمی