پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

نامه های تبعید

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی
توضیحات

کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی

 

کتاب نامه های تبعید که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.

این اثر توسط میرزا آقا خان کرمانی نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر کلن آلمان غربی بوده است. میرزا آقاخان کرمانی که خویش به صورتی شروعگر سنجشگری تاریخنگاری داخل ایران بوده است.

اکنون از جمله افرادی می باشد که در چندین سال‌ قبل بازشناخته شده و تلاش های زیادی همچنان واسه ی انتشار و پژوهش آثارش شروع گشته است. آیا شایسته می باشد که یک فرد تاریخ نویس با حکمی شعارگونه بر ضد نظام شاهی و حکومت اسلام سندها و مدرک هایی را که به انتشار رسیده است نادیده بگیرد

.در بازشناسی میرزا آقاخان کرمانی که بدون تردید یکی از دانشمندان بزرگ ایران در قرن‌ قبل بوده ضروری و لازم دانسته است چهرهء تاریخی میرزا ملکم خان را باز پردازد.انجام اعمالی که‌ چندی قبلتر با برداشتی تازه و نوین از تمودن و پیشرفت اندیشه ی حکومت اسلامی شروع نموده بود.

تفکرات و پرداخت حکومت اسلامی در جلوه ی حال حاضر آن از روحانیون نبود. از معانی و مفاهیم توبه در این جمله هم که گذر کنیم آیا سال هزار و نهصد و نه که در پیشگفتار سال فوت میرزا ملکم خان گفته شده است آیا حاصل تحقیقی تازه است.

 

خرید کتاب نامه های تبعید اثر میرزا آقا خان کرمانی به کوشش هما ناطق و محمد فیروز در سال هزار و سیصد شصت و هشت چاپ افق کشور آلمان شهر کلن بچاپ رسیده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.