پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب عصر ایده ئولوژی: فلاسفه قرن نوزدهم اثر هنری ایکن ترجمه ابوطالب صارمی

 فکر فلسفی هر عصر همواره متنوع تر و بغرنج تر از آنست که در بادی امر بنظر می رسد.فلسفه قرن نوزدهم با وجود نهایت احترامی که برای اسلاف برجسته خود قائل است.لااقل از حیث حجک .تنوع و تعقید عقاید فلسفی.از فلسفه قرن هفدهم و هجدهم بس فراتر میرود.
به این جهت مشکل بتوان یک موضوع یا مساله مهم در ان یافت که اغلب متفکران بزرگ زمان عمدتا به ان ذعلاقه باشند.
در حقیقت برابر نهادن نامهایی از قبیل هگل و نیچه.مارکس و میل.کنت یکباره ذهن انسان را متوجه تفاوتهای بی سابقه نه تنها در خوی و سبک فلسفی می سازد.بلکه همچنین اختلافاتی را در زمینه و روش بخاطر خطور می دهد.
در قرن نوزدهم سلساه های فلسفی کامل ظرف چندسال نضج میگرند و ساقط می شوند.و اصطلاحات فنی یک مکتب بزودی تبدیل به کلمات بی معنی مکتب دیگر می گردد.
چندانکه قرن به پایان خود نزدیک میشود.خطوط افتراق بین فلسفه ها جنبه مشخص خود را از دست می دهد.بطوری که یک طبقه بندی مفید و سراست از فیلسوفان معنا غیر ممکن می شود.
معهذا بنظر من علی رقم این شواهد در زیر بیشتر بغرنجی های طاهری فلسفه قرن نوزدهم برای مورخان و گل چینان دسته مهمی از مسائل هست که غرابت و اشکال ان فلسفه عمدتا از انها ناشی میشود.

 

 

 

برای خرید کتاب عصر ایده ئولوژی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب عصر تجزیه و تحلیل: فلاسفه قرن بیستم اثر مورتون وایت ترجمه پرویز داریوش

 

 

تقریبا تمامی نهضت های فلسفی قرن بیستم با جمله ای به نظریات هگل آغاز میگردد.

. و این خود نشانه ای است از احترام به آن استاد تیره اندیش اما صاحب دهای المانی قرن نوزدهم .
فلسفه هگل در جلد دیگری از این رشته کتابها با تفصیل بیشتری بیان گردیده است.اما بدون مراجعه به نظریات او نمیتوانم درباره قرن بیستم به بحث پردازیم.
هگل نه فقط بنیانگذاران مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم را که اینک از رایج ترین فلسفه های جهانی هستند تحت تاثیر قرار داد.بلکه در موارد موسسان نهضتهای فنی تری از قبیل اصحاب تحصل منطقی را زیر سلطه خود در اورد

 

 

برای خرید کتاب عصر تجزیه و تحلیل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ منطق اثر آ. ماکوولسکی

 

 وقتی سخن از تاریخ منطق به میان می آید پرسشی بدین مضمون به ذهن متبادر می شود که آیا به راستی میتوان از رشد تاریخی منطق سخن گفت.
عده ای چنین می اندیشند که منطق برخلاف رشته های دیگر در طول تاریخ با تکامل قرین نبوده است.
چنانچه کانت عقیده داشت که در طول دو هزار سالی که از تولد ارسطو گذشته منطق از جای نجنبیده و برجای باقی مانده است.
در آغاز قرن نوزدهم دانشمند روسی به نام ا.آ.بوبروف از این اندیشه دفاع میکرد که تا کنون تنها یک نطام منطقی در خور توجه پدید آمده و آن نظام ارسوزیی است. فرزانه مذکور عقیده داشت که منطق ارسطویی اکنون دیگر کهنه شده است بی انکه منطق نوتری به جای آن نشیند.

 پژوهندگان دیگر آراء مشابه ای را عرضه داشتند که انسان پس از خواندن انها بر صحت تحلیل انگلس گواهی می دهد. وی می نویسد: اندیشه نظری هر دوران و در نتیجه اندیشه دوران ما محصولی تاریخی به شمار می اید که در ازمنه گوناگون اشکالی شدیدا متفاوت دارد. بنابراین علم تفکر مانند هر دانش دیگر دانشی تاریخی است که رشد تاریخی اندیشه بشری را شامل می شود.
نظریه قوانین تفکر به هیچ تاویل بدانسان که عقل عامی از واژه منطق استنباط می کند حقیقت جاودانه ی نیست که یکبار برای همیشه مکشوف شود.
چنانچه منطق صوری خود از زمان ارسطو تا کنون عرصه مناقشات سخنی بوده است.
شناخت فرایندی تاریخی است که از مراحل غیر شناختی به مرحله دانش حرکت می کند و دانشی که منطق نام دارد ملازم با مجموعه شناختهای علمی به پیش می تازد.
اشکال منطقی مقوله ها و قوانین اندیشه در فرایند پرایتک اجتماعی پدیدار می شوند.
این امور انعکاس دنیایی عینی هستند که در حرکت جاودانه است

برای خرید کتاب تاریخ منطق اثر آ. ماکوولسکی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ منطق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

کتاب روح القوانین اثر منتسکیو

 کتاب روح‌ القوانین در واقع  رساله‌ ایست از منتسکیو پیرامون نظریه سیاسی نوشته بارون منتسکیو که تاثیر بسزایی در تدوین و ایجاد قانون اساسی ایالت متحده و سایر کشورهای اروپایی مردم سالار گردید. و جالب اینکه کتاب روح القوانین در فرانسه کشور خود نویسنده مورد پسند واقع نشد. اما برخلاف تصور در بریتانیای ها بسیار مورد پسند قرار گرفت.البته پایه های فکری این فیلسوف در قوانین جمهوری اسلامی نیز بی تاثیر نموده مثلا تفکیک قوا .

کتاب روح القوانین نخست بدون نام نشر و چاپ شد دلیل این پنهان کاری و محافظه کاری جلوگیری از سانسور بود و از سال هزار و هفتصد و چهل هشت که در فرانسه به چاپ رسید طی 14 سال 22 مرتبه تجدید چاپ پردید.

استقبال مردم جهان از این رساله موجب تغییرات بزرگی در تدوین قانون اساسی جهان گشت و این رساله بارها و بارها به زبانهای دنیا ترجمه و چاپ گردید.در ایران نیز نخست در دهه سی به فارسی برگردانده و چاپ گردید.

خرید کتاب روح القوانین اثر منتسکیو ترجمه علی اکبر مهتدی چاپ اول سال 1336 از انتشارات امیرکبیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید