پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب مارکس و مارکسیسم که به دست چارلز رایت میلز نگاشته و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر خجسته چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه است. مارکسیسم یک نظریه اجتماعی و یک جهان بینی و یک ایدئولوژی و یک مکتب فلسفی می باشد.مارکس و مارکسیسم در حقیقت قسمت اول اثر پر حجم مارکسیست ها نوشته ی مشهور چارلز رایت میلز می باشد که واسه ی آغاز مجموعه اثرات آرا و اعتقادات سیاسی انتخاب شده است. این گزینش به چند دلیل انجام گرفته است.به طور تقریبی همه ی بعدها و تفکرات مارکس را در خصوص فلسفی و سیاسی و علوم اجتماعی و اقتصاد با تاکید ویژه بر اجتماع شناسی مارکسی شامل می شود. اندیشه های مارکس را به طور خیلی دقیقی بیان نموده و تحلیل کرده است.نقطه های قوت و ضعف مارکس را با دقت به شرایط کنونی دنیا را پژوهش و مورد تحقیق قرار داده است.برای خرید کتاب مارکس و مارکسیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب مارکس و مارکسیسم, چارلز رایت میلز

کتاب هگل نوشته پیتر سینگر می باشد و توسط عزت الله فولادوند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و سه صفحه است.پيتر سينگر داخل اثر هگل به تحقیقات اعتقادات و تفکرات دانشمند بزرگ آلمانی و یکی از به وجود آورندگان ایده آلیسم آلمانی و گئورگ ویلهلم فریدریش هگل پرداخته اند. دکتر عزت‌ الله فولادوند ترجمه کننده ی معروف نوشته های فلسفی همچنان با ترجمه این اثر ساده و راهگشا قدم تاثیرگذاری در هگل‌شناسی از زبان فیلسوف مشهور استرالیایی پیتر سینگر برداشته است.از بین سه هـ معروف به سخت نگاری در فلسفه آلمانی یعنی هگل و هایدگر و هوسرل دوتای اول وضعیتی متعارض در بین اهل فلسفه دشته اند. یعنی در حالی که بعضی از آنها را شیادانی نام داده اند که با سخت نویسی و اختراع زبانی مغلق قصد دکان باز نمودن دارند و برخی همچنان این دو فیلسوف را بزرگانی هم سطح افلاطون و ارسطو می‌خوانند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هگل تماس بگیرید.

کتاب هگل, پیتر سینگر

کتاب افلاطون نوشته کارل بورمان می باشد و توسط محمدحسن لطفی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این کتاب از مجموعه بنیانگذاران فرهنگ امروز می باشد. فلسفه را می بایست با افلاطون شروع نمود برای آنکه که به قول کارل یاسپرس یکی از فیلسوفان کشور آلمان افلاطون پایه گذار آن چیزی بوده که واسه ی اولین دفعه از دوران او فلسفه به معنی راستین کلمه نامیده شد و سخن وایتهد دانشمند انگلیسی که گفته است هر فلسفه‌ای که بعد از افلاطون نمایان گشته حاشیه‌ای بوده بر فلسفه افلاطون و سخن با معنی و مفهومی است. شیرینی و شادابی و افسون گفت و گوهای او حتی مطالعه کننده ی مبتدی را آنگونه جذب می‌کند که رساله‌ای را که خواندن شروع نموده است تا آخر نبرد از دست نمی‌کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افلاطون تماس بگیرید.

کتاب افلاطون, کارل بورمان

کتاب ابعاد انسانی که توسط دکتر محمود بهزاد نوشته شده است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد.محمود بهزاد در اثر ابعاد انسانی نوع آدمی به بعضی از خصوصیات اساسی انسان اشاره داشته است. در این نوشته چهار خصوصیات مهم ذهن آدمی یعنی خودآگاهی و اندیشه نمادی و اندیشه انتزاعی و آینده نگری شرح داده است. در صفحه شصت و دو این اثر ذکر شده که ولی آدمی چند حس سوپر سوماتیک همچنان دارد که با آنها چیزهایی را ادراک می نماید که هرچند در دنیای مادی حس می شوند اما ماهیت غیرمادی داشته اند. این چندین حس عبارت از احساس کنجکاوی و حس اخلاقی و زیبایی و حس دینی می باشد.در قسمت دیگری از این اثر گفته شده که از سه رکن ایمنی جامع بشری یعنی سنت و دین و قوانین تنها دین راستین می باشد که چارچوب ایمنی مطمئنی واسه ی انسانها ایجاد ساخته است. زیرا آدمی قادر است از طریق عبادت میان خویش و پروردگار ارتباطی ناگسستنی برقرار کند. یکی تصفیه دین از خرافات آلوده ساز و دیگری شناساندن بزرگی دنیا و آفریننده ی بزرگ آن است. برای خرید کتاب ابعاد انسانی به لینک موجود مراجعه نمایید.