پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب از جنین تا جنان اثر میر قطب الدین محمد عنقا

 

 اکنون برای انکه از پیچ و خم راه و بیش و کم آن قدری آگاه شوید شمه ئی از گزارش گذشته خویش را که در هر فرازش رازی نهفته فرازش رازی نهفته و شاید بعضی از شنیدنیهای ناگفته را تلویحا گفته باشم با شما در میان میگذارم تا حق رفاقت ادا شود و حق از ناحق جدا علی التحقیق همفکران طالب از مطالعه این مطالب که مطلوب غالب فقرای مشتاق است سرسری نخواهند گذشت و رنج مطالعه و امعان نظر را بی ثمر نخواهند گذاشت.
فقر باقتضای ساختمانی دماغی و تلقینات تدریجی و تعلیمات عرفانی پدرم که هر سه در ایام صغر کالنقش فی الحجر در باطن انسان ثبت شده و در رد و قبول مسائل در تمام مراحل زندگی و قضاوتها کاملا موثر است با تذکر این معنی اعتبار و ارزش معتقدات بشر بویژه که عوام هم باشند روشن میگردد در اوان جوانی با انصراف از انچه افتد و دانی بپرورش اراده خلاقه انسانی و تسلط باموزر طبیعی و کشف اسرار نهانی بی نهایت شایق بل بحقیقت عاشق بودم و از مطالعه شرح کرامات و خوارق عادات اولیاء حتی ذکر حوادث عجیبه علوم غریبه و تصرفات ان در امور جاربه لذت بسیار میبردم و از فقدان این علوم خود را شرمسار می شمردم مضافا مشاهده حالا صوری و معنوی پدرم بعنوان اینکه من اورا پسرم درجات عالیه اولیا< استدعا میکردم و برای انکه فرصت جوانی از دست نرود و از تهیدستی در پیری عاجز و شرمنده نباشم هرجا صاحب مسندی یافتم با حسن نیت بصحبتش شتافتم بگفتارشان با دقت رسیدم اما از نظرلتشان بمقصود نهایی رسیدم.
همینقدر فهمیدم اعمال و عقاید اهل ظاهر برظن و تقلید بینوا را در امور تقلیدی مجال تفحس و جواز تحقیق نیست و بامید فردا راضی است.

 

برای خرید کتاب از جنین تا جنان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا

 طبیعت نامحدود صورت متناسبی است از حقیقت خود یا اصل وجود.
دامنه دانش وسیعتر از ملاحظاتی است که در زمانها پایه علمی قرار میگیرد زیرا دانش طبیعت بوسعت همه طبیعت است که بشر در زمانها بقدر ترازوی خود انرا می سنجد و بهمین جهت است که عمر قوانین علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات ان نزدیک تر یا متکی باصل ثابت وجود و فطرت میباشند.
اگر برای یک فرد یا یک جامعه یا بالاخره ساکنین کره زمین دانشی را که بالفعل واجد است حیرت افزا و عجب اور باشد در برابر دانش حقطقی طبیعت نامحدود بسیار بی ارزش خواهد بود.
دانشمندان عالیقدر جهان که بحد ادراک خود به عظمت حقیقی طبیعت پی برده و بی پرده ناچیزی خود را در برابر ان علما تصدیق نموده اند همواره با روحی مشتهی و دماغی متجسس طالب کشف و ادراک رازهای طبیعت هستند و حتی مسائل جزئی از نظر موشکاف انها کلی است و قطعا عقیده دارند که هر اسمی لباس یک مسما و هر مجازی صورت یک حقیقتی است و شاید همین اندیشه پیروان مکتب ایده الیسم را در قدمهای اول محصور نموده باشد ولی یک انحراف بی پایه کافی نیست که حقیقتی را بکلی پایمال نماید.
اگر بنظر برسد که اکتشاف مسائل علمی تمام نشدنی موکول بگذشتن اوقات و یا رسیدن زمان مناسبی در اینده است نظری است بسیار ساده که مورد پذیرش عقل دوربین و دقیق نیست زیرا حق انستکه بگوییم حقیقت وجود ضمن خودارایهای ظاهری و طبیعی خویش نزدیکترین ظهورات بماست و در ظهور خود نسبت بتمام مظاهر بیدریغ است که اغلب همین تجلیات بعلت نزدیکی زیاد موجب اصلی عدم ادراک میشود و اما کسانیکه این صور حقیقی را زودتر از دیگران ادراک می کنند حواسشان با ان ظهورات حقیقی در قبول هم سطحی و هم اهنگی فطری حساستراست.
اگر ما تحقیقا باحوال دانشمندان وافعی عالم مطالعه کنیم بزودی خواهیم فهمید که دانشمندان بزرگ و اصلان بحقیقت و در حقیقت تماشاگران واقعی علالم وجودند که با ملاحظات ساده طبیعی بکشف حقایق بزرگ پی برده اند یعنی کوچکترین چیزها و حقیرترین نمودهای طبیعی موضوع تفکر و پایه اکتشافات علمی انان قرار گرفته است.

 

برای خرید کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زندگی، اشعار و عقاید نسیمی: شاعر و متفکر حروفی اثر علی میرفطروس

 

 تاریخ اجتماعی ایران دارای چهره ها و شخصیت های بسیاری است که در شبانه ترین دوره های تاریخ ایران. مشعل دانش.آگاهی و حقیقت جویی را فروزان ساخته اند و شماری از آنان نیز سرانجام در راه آزادی و بخاطر پیکار با خرافه پرستی و جهالت در مبارزه با واعظان و زاهدان ریائی جان باخته اند.
جنبش حروفیه یکی از جنبش های بزرگ اجتماعی ایران در قرن هشتم و نهم هجری ( چهاردهم و پانزدهم میلادی) است.
از نظر اجتماعی این جحنبش محصول شکفتگی اقتصاد شهری.رشد صناعت و پیشه وری و پیدایش اصناف مربوط به صاحبان حرفه و فن بوده است.
از نظر فلسفی: این جحنبش را نماینده فکری صاحبان حرفه و فن و پیشه وران نوپا در مقابله با دستگاه دینی حاکم بر جامعه ان عصر می توان بشمار اورد.
بهمین جهت ادبیات حروفی دارای ذخایر عظیمی از اندیشه های نوجویانه الحادی و ضد اسلامی است که بخاطر شرایط سخت مذهبی سیاسی و محدودیت های تاریخی اگرچه در لفافه ای از واژه ها و مفاهیم عرفانی ابراز گشته اند اما مطالعه دقیق این اثار مارا با جوهر واقعی فلسفه حروفیون اشنا می کند

این کتاب شامل یک بحث و بررسی کامل درباره حروفیه و زمینه های تاریخی پیدایش ان و معرفی جامع ماخذ مربوط به این فرقه نیست بلکه کتاب حاضر بخشی از رساله جنبش حروفیه است که در ان به زندگی و عقاید عماد الدین نسیمی یکی از شاعران و متفکران بزرگ و جایگاه برجسته وی در تاریخ ادبیات فارسی پرداخته ایم. مولف امیدوار است که شرایط اینده چنان باشد تا بتواند به چاپ و انتشار متن کامل کتاب نایل اید.

در این شرایط عمیقا دشوار که انکان تحقیق دقیق تر و گسترده را از مولف دریغ می دارد-بی شک کتاب حاضر خالی از کمبودها و نارسائی ها نیست بهمین جهت نقد و نظرهای دوستان عالیمقدار برای مولف بسیار ارزشمند و راهگشا خواهد بود.
در پایان وظیفه خود می دانم که از یاری های دوستان گرانمایه ام: پروفسور م.عثمانوف.دیان بوگدانویچ.فرانسیس ریشارد و رضا مرزبان سپاس گزاری نمایم.

برای خرید کتاب زندگی، اشعار و عقاید نسیمی: شاعر و متفکر حروفی اثر علی میرفطروس نسخه چاپی کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر

 

.

در میان نوشتارهاي میرزا آقاخان گاه پیشبینیهايشگفتانگیزي دیدهمیشود.میدانیم که بشر از سالهاي پایانی سده19پیشرفت خود در انقلاب صنعتی را بیش از پیش و با شتاب خیرهکنندهاي در ساخت جنگافزارها و ماشینهايکشتار جمعی به کار گرفت.که نمونه آن جنگ جهانی یکم و نقطه اوج آن جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی ژاپن بود.در این دوران دانشمندان صلح جو ازنوبل،مخترع دینامیت گرفته تاآینشتاین،مبتکر فیزیک هستهاي،از اینکهمیدیدند دستاوردهاي علمی آنان در زمینه کشتار و جنگافروزي به کارمیرود افسرده گشته و حتیمیدانیم که نوبل و پس از او پیروانش براي رویارویی با این پدیده»جایزه صلح«را بنیاد گذاشتند.از آن زمان بخش بزرگی از اندیشمندان جهان،بشریترااز نابودي ترساندهاند.»حمله اتمی آمریکا به ژاپن«که در چند ثانیه چند صد هزار انسان را نابود کرد، تاییدي بود بر این تئوريها.تجهیز اردوگاه شرق به بمب اتم هراس جنگ اتمی که کره زمین را به نابودي میکشاند، را بر بشریت چیره کرد.ولی به مرور وارون این نظریه اثبات شد.تا آنجا که بمب اتم را»بمب صلح«خواندند.چراکه آمریکا و شورويهرگز جنگ سرد خودرا گرم نکردند.و از زمانی که هند و پاکستان اتمی شدند، جنگیمیانشاننشد.چین اتمی به تایوان مورد پشتیبانی آمریکا حمله نکرد و قدرتهاي اروپایی با هم وارد منازعه نشدند.

 

برای خرید کتاب میرزا آقاخان کرمانی : پدر فلسفه ی تاریخ ایران اثر بهرام روشن ضمیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.