دانلود کتاب از جنین تا جنان اثر میر قطب الدین محمد عنقا

 

 اکنون برای انکه از پیچ و خم راه و بیش و کم آن قدری آگاه شوید شمه ئی از گزارش گذشته خویش را که در هر فرازش رازی نهفته فرازش رازی نهفته و شاید بعضی از شنیدنیهای ناگفته را تلویحا گفته باشم با شما در میان میگذارم تا حق رفاقت ادا شود و حق از ناحق جدا علی التحقیق همفکران طالب از مطالعه این مطالب که مطلوب غالب فقرای مشتاق است سرسری نخواهند گذشت و رنج مطالعه و امعان نظر را بی ثمر نخواهند گذاشت.
فقر باقتضای ساختمانی دماغی و تلقینات تدریجی و تعلیمات عرفانی پدرم که هر سه در ایام صغر کالنقش فی الحجر در باطن انسان ثبت شده و در رد و قبول مسائل در تمام مراحل زندگی و قضاوتها کاملا موثر است با تذکر این معنی اعتبار و ارزش معتقدات بشر بویژه که عوام هم باشند روشن میگردد در اوان جوانی با انصراف از انچه افتد و دانی بپرورش اراده خلاقه انسانی و تسلط باموزر طبیعی و کشف اسرار نهانی بی نهایت شایق بل بحقیقت عاشق بودم و از مطالعه شرح کرامات و خوارق عادات اولیاء حتی ذکر حوادث عجیبه علوم غریبه و تصرفات ان در امور جاربه لذت بسیار میبردم و از فقدان این علوم خود را شرمسار می شمردم مضافا مشاهده حالا صوری و معنوی پدرم بعنوان اینکه من اورا پسرم درجات عالیه اولیا< استدعا میکردم و برای انکه فرصت جوانی از دست نرود و از تهیدستی در پیری عاجز و شرمنده نباشم هرجا صاحب مسندی یافتم با حسن نیت بصحبتش شتافتم بگفتارشان با دقت رسیدم اما از نظرلتشان بمقصود نهایی رسیدم.
همینقدر فهمیدم اعمال و عقاید اهل ظاهر برظن و تقلید بینوا را در امور تقلیدی مجال تفحس و جواز تحقیق نیست و بامید فردا راضی است.

 

برای خرید کتاب از جنین تا جنان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب از جنین تا جنان