نام کامل احمد کسروی نویسنده و پژوهشگر ایرانی که بعد نامش را کسروی تغییر داد سید احمد حکم‌ آبادی بود که در سال هزار و دویست و شصت و نه در شهر تبریز به دنیا آمد و در شهر تهران در سال هزار و سیصد و بیست چهار فوت کرد  .احمد کسروی  را  یک زبانشناس محقق تاریخ‌نگار پژوهشگر و حقوقدان ایرانی می شناسند که وکیل و استاد رشته حقوق در دانشگاه تهران بود

 . کسروی در تاریخ بیست اسفند ماه هزار و سیصد و بیست چهار در سن  پنجاه و پنج سالگی در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری ترور شد.باری ما این در مطلب به آثار احمد کسروی  زباشناس و حقوق دان و محقق تاریخ می پردازیم . و آثار ایشان را معرفی می کنیم

 

 کتاب های احمد کسروی

  در ادامه به معرفی آثار احمد کسروی پرداختیم و در لینک آبی زیر

به نقد آثار احمد کسروی نیز پرداخته ایم

 

احمد کسروی کتابهای بسیاری نوشت  و همینطور در نشریات متعددی آثاری را به چاپ رسانید که تعدادی از آثار به شرح ذیل است

    آذربایجان فی ثمانیة عشر عاما
    آیین
    افسران ما
    از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند بود؟
    انگیزیسیون در ایران (ناتمام)
    انقلاب چیست؟
    الدرةالثمینة (دستور زبان عربی)
    النجمةالدریة (دستور زبان عربی)
    التشیع و الشیعة
    الطریقة
    امروز چاره چیست؟
    امروز چه باید کرد؟
    بخوانند و داوری کنند یا شیعیگری
    بهائی‌گری
    بدرالشریعة
    پاک‌خویی
    پرسش و پاسخ
    پندارها
    پیدایش آمریکا
    پیام به دانشمندان اروپا وآمریکا
    پیام من به شرق
    تاریخ مشروطهٔ ایران
    تاریخ هجده سالهٔ آذربایجان
    تاریخ پانصد سالهٔ خوزستان
    تاریخچه چپق و غلیان
    تاریخچهٔ شیر و خورشید
    تاریخ مشعشعیان
    تیشه‌های سیاست
    چرا از عدلیه بیرون آمدم (دربارهٔ زندگی خودش)
    چند تاریخچه
    چهل مقاله
    حاجی‌های انباردار چه دینی دارند؟
    خدا با ماست
    خواهران و دختران ما
    در پیرامون اسلام
    در پیرامون شهریگری یا تمدن
    در پیرامون ادبیات
    در پیرامون جانوران
    در پیرامون خرد
    در پیرامون روان
    در پیرامون رمان
    در پیرامون شعر و شاعری
    در پیرامون فلسفه
    در پاسخ حقیقت‌گو
    در پاسخ بدخواهان
    دین وجهان
    دین و دانش
    دین و سیاست
    دادگاه
    دفاعیات
    دولت به ما پاسخ دهد
    در راه سیاست
    زندگانی من (دربارهٔ زندگی خودش)
    ده سال در عدلیه (دربارهٔ زندگی خودش)
    راه رستگاری
    زبان پاک
    زبان فارسی و راه رسا و تواناگردانیدن آن
    سیزدهم مرداد
    سرنوشت ایران چه خواهد بود؟
    سخنرانی کسروی در انجمن ادبی
    شهریاران گمنام (در سه بخش)
    شیخ صفی و تبارش
    صوفیگری
    فرهنگ چیست؟
    فرهنگ است یا نیرنگ؟
    فرهنگ پیمان
    قانون دادگری
    قهوةالسورات
    قیام شیخ محمد خیابانی
    کار، پیشه و پول
    کارنامه اردشیر بابکان
    کافنامه
    کتاب پلوتارخ
    گفت و شنید
    ما چه می‌خواهیم؟
    ما از فرهنگ چه می‌خواهیم؟
    ما و همسایگان
    مشروطه بهترین شکل حکومت
    مردم یهود (ناتمام)
    نیک و بد
    نام‌های شهرها و دیه‌های ایران
    ورجاوند بنیاد
    یکم آذر ۲۲
    یکم دیماه ۲۲
    یکم آذر ۲۳
    یکم دیماه ۲۳
    یکم دیماه و داستانش
    یک دین و یک درفش
    کاروند کسروی، مجموعه مقاله‌ها و رساله‌های احمد کسروی، به‌کوشش یحیی ذکا

نشریه‌ها

    ماهنامه پیمان (هشت سال و نیم یا هفت دوره سالانه نشر شد)
    روزنامه پرچم (یک سال نشرشد)
    پرچم هفتگی (۷ شماره)
    پرچم نیمه‌ماهه (۱۲ شماره)

 

برای دانلود کتاب های احمد کسروی اینجل کلیک نمایید