پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تفسیر اوشو بر چنین گفت زرتشت نیچه

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب تفسیر اوشو بر چنین گفت زرتشت نیچه
توضیحات

کتاب تفسیر اوشو بر چنین گفت زرتشت نیچه

 

 شری راجنیش.زرتشت و فریدریشنیچه و چه مثلث اسرار آمیزی.بسیاری از ما این را صبح و عصر در آن پروازهای نفس گیر به اوج های غایی احساس کردیم.
این زرتشت که هیچ اورا نمی شناختیم بجز اینکه بطور مبهم نامش را شنیده بودیم که بوئ؟ و چگونه بود که مدتها پس از اینکه به نظر می رسید که اوشو تمام منابع معنوی دنیا را به مصرف رسانده باشد توانسته چنین گوهر گرانقدری از حقیقت را پیش بیاورد؟
او در مورد بودا.لائوتزو.لیه تزو.مسیح.هاسبدها.صوفیان.سنت ذن.و فیلسوفان پیشگام یونان و بسیاری از نام ها و سنت های دیگر که ما حتی نامی از انان نیز نشنیده بودیم سخن گفته بود.
و پس از آن اوشو برای سه سال سکوت اختیار کرد و وقتی از این سکوت بیرون آمد در مورد پیام تازه ی خودش سخن گفت این بار پیامی خام که دیگر از واسطه ی مرشدان قدیم و بینش های آنان استفاده نمی کند.
ولی ناگهان این تازه وارد از راه رسید این زرتشت آغازگر ایم عارف باستانی/معاصر که هیچ کس چیزی از او نمی داند و یا خوب درک نشده است.
من حتی مطئمن نبودم که چنین شخصی وجود داشته است در مورد او خیلی کم شناخته شده بود.
عاقبت یک روز عصر اشوش این معما را در یکی از سخنرانی هایش چنین حل کرد

 این امری بسیار پیچیده است. من مستقیما در مورد زرتشت سخن نمی گفتم. من در مورد زرتشتی سخن می گفتم که ابداعش فریدریش نیچه است.تمام بینش های بزرگ توسط نیچه به زرتشت داده شده است.
بارها کتاب های اصلی زردتشتی را برای من آورده اند و انها چنان معمولی هستند که من هرگز در مورد انها سخن نگفته ام.
نیچه از رتشت فقط همچون یک نماد استفاده کرده.درست همانطورکه خلیل جبران از المصطفی که کاملا تخیلی بوده استفاده کرد.
نیچه از یک نام تاریخی ولی به شیوه کاملا تخیلی استفاده کرده است.بنابرای نخست باید به یاد بسپارید که این زرتشت نیچه است.ارتباطی به زرتشت اصلی ندارد.

کتاب حاضر شامل تفسیر اوشو از  کتاب چنین گفت زرتشت  نوشته  نیچه   ین کتاب در واقع تفسیر کتاب چنین گفت زرتشت است که نوشته اوشو است

کتاب چنین گفت زرتشت اثر نیچه و تفسیر کردن اوشو ... یکی از آخرین سخنرانیهای اشو در سال 1987 صورت گرفته و بی نهایت جذاب میباشد .این کتاب در 600صفحه چاپ شده

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.