پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

عصر ایده ئولوژی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه

کتاب عصر ایده ئولوژی: فلاسفه قرن نوزدهم اثر هنری ایکن ترجمه ابوطالب صارمی
توضیحات

کتاب عصر ایده ئولوژی: فلاسفه قرن نوزدهم اثر هنری ایکن ترجمه ابوطالب صارمی

 

 فکر فلسفی هر عصر همواره متنوع تر و بغرنج تر از آنست که در بادی امر بنظر می رسد.فلسفه قرن نوزدهم با وجود نهایت احترامی که برای اسلاف برجسته خود قائل است.لااقل از حیث حجک .تنوع و تعقید عقاید فلسفی.از فلسفه قرن هفدهم و هجدهم بس فراتر میرود.
به این جهت مشکل بتوان یک موضوع یا مساله مهم در ان یافت که اغلب متفکران بزرگ زمان عمدتا به ان ذعلاقه باشند.
در حقیقت برابر نهادن نامهایی از قبیل هگل و نیچه.مارکس و میل.کنت یکباره ذهن انسان را متوجه تفاوتهای بی سابقه نه تنها در خوی و سبک فلسفی می سازد.بلکه همچنین اختلافاتی را در زمینه و روش بخاطر خطور می دهد.
در قرن نوزدهم سلساه های فلسفی کامل ظرف چندسال نضج میگرند و ساقط می شوند.و اصطلاحات فنی یک مکتب بزودی تبدیل به کلمات بی معنی مکتب دیگر می گردد.
چندانکه قرن به پایان خود نزدیک میشود.خطوط افتراق بین فلسفه ها جنبه مشخص خود را از دست می دهد.بطوری که یک طبقه بندی مفید و سراست از فیلسوفان معنا غیر ممکن می شود.
معهذا بنظر من علی رقم این شواهد در زیر بیشتر بغرنجی های طاهری فلسفه قرن نوزدهم برای مورخان و گل چینان دسته مهمی از مسائل هست که غرابت و اشکال ان فلسفه عمدتا از انها ناشی میشود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.