دانلود کتاب رازدانی و روشنفکری و دینداری اثر عبدالکریم سروش

 

 طی سالهای اخیر یکی از مشغله های ذهنی شما رابطه معرفت و قدرت خصوصا روابط حاملان قدرت و معرفت بوده است. ابتدا در سال 1371 در سخنرانی انتظارات دانشگاه از حوزه روابط روحانیت را با قدرت تحلیل کردید و سپس در مهرماه 1373 حریت و روحانیت و در شهریور 1374 در مقاله سقف معیشت بر ستون شریعت آن را بسط دادید.در تیرماه 1374 در انتهای سخنرانی تحلیل مفهوم حکومت دینی به روابط روشنفکران دینی و قدرت اشره کردید و در 19 مرداد 1376 در سخنرانی اردوی دفتر تحکیم وحدت روابط دینی و قدرت را بسط بیشتری دادید با وجود همه آن اوصاف این سوال مطرح است که معرفت با قدرت چه رابطه ای دارد؟ فوکو معرفت را به قدرت تحویل می کند. با توجه به مخالفت شما با تحویل دلیل به علت روابط این دو را چگونه تحلیل می کنید؟

 

برای خرید کتاب رازدانی و روشنفکری و دینداری  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 پاسخ دکتر سروش :  اشاره بجا و درستی کردید.توجه من دیری است به رابطه دانش و قدرت معطوف شده است. مقاله ای که از آن یاد نکردید مقاله دانش و. دادگری بود که در آنجا نیز رابطه میان معرفت و معدلت را کاویده ام و گفته ام امروزه عدل نه تنها در توزیع عادلانه قدرت و ثروت متجلی می شود بلکه در توزیع عادلانه معرفت نیز متجلی است. زیرا اطلاعات در جهان جدید حظ بزرگی از قدرت را به خود اختصاص می دهد و حکومت و زعامت بدون معرفت و اطلاعات مطلقا ناممکن است.

و اصولا نحوه زندگی ما با نوع و مقدار اطلاعی که در اختیار داریم تناسب دارد. زندگی شبانی و فئودالی با اطلاعات این روزگار. این نحوه های زندگی بر سیاست و حکومت هم تاثیر قاطع می نهد.اطلاعات همشیه و همه جا موثر و زندگی ساز بوده است و امروز بیشتر و غلیظتر از همه وقت.انقلاب فرانسه را شبنامه های چایی تسریع کرد.انقلاب مشروطه را تلگراف و انقلاب اسلامی را نوارها. اینها همه حامل اطلاعات هستند. بعلاوه امروزه علوم تجربی نقش عظیمی در مدیریت جوامع پیدا کرده است

 

 

دانلود کتاب رازدانی و روشنفکری و دینداری