دانلود کتاب ورجاوند بنياد اثر احمد کسروی

 هر انسان قبل از هرکس باید خویش را بشناسد. این ضرر عظیمی است که انسان خویش را پیدا نکد.ضرر زیادی است که خویش را با حیوانات یکی بشناسد.انسان نه فقط جسم است بلکه روان نیز هست که خود آن یک دنیایست.کسانی که انسان را با حیوانات یکی میدانند از این ماجرا مطلع نیستن و ما برای اینکه موضوع را اشکار کنیم مفهوم هر کدان از جسم و روان را باز می کنیم.
هر یک از ادمیان و جانوران فقط خود را میخواهند و همه را برای خویش می خواهند. و هر حرکتی که از ایشان رویت گردد بهمین دلیل است.
بعنوان مثلا دامها اگر چرا می کنند به این دلیل که رفع گرسنگی شود و برای بقای خود است.بهه این دلیل که زندگی کند و بتواند با دامی دیگر برای ان نیاز بجنگدت و ان گیاه را برای خود کند.دام ماده ای را دنبال کند . و برای خود کند . و هیچ عملی را بغیر از برای خود انجام نمی دهد.
و ادمی این چنین است همه را فقط برای خود می خواهد و همه کس را.گفته دیگران پیرامون حیوانات همه درست است. اما از انسان کارهای نامتعارف و نامعقول سر میزند. مثلا انسان دیگری را در سرما عریان می بیند و دل برای او می سوزد و لباسی به میدهید که او گرم و خوحشال شود

 

برای خرید کتاب ورجاوند بنياد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید .و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب ورجاوند بنياد