دانلود کتاب جشن های آتش : جشن سده، چهارشنبه سوری، آذرگان، شهریورگان اثر هاشم رضی

 این کتاب بخشی از مجموعه گاه شماری و جشن های ایران باستان که به شکل جداگانه نیز چاپ و دسترس علاقه مندان قرار گرفته کتاب اصلی در ده بخش تدوین و تحت عنوان فوق چاپ شده که بخش نخست آن درباره گاه شماری چگونگی تقویم و روز و ماه و سال و تاریخ ایران از آغاز تا دوران حال است.
ر بخش های دوم و سوم درباره گاهنبارها و سال شماری و بنیان جشن و سرور و فلسفه ان بحث میشود.
برای همه کسانی که مایلند از همه جشن ها و وجه تسمیه و علت وجودی و اشکال و مراسم و شیوه های برگزاری شان در ایران اگاهی یابند مطالعه ان توصیه میشود.
اما در هنگام های معین و ایامی که مقارن با جشن های ویژه چون نوروز.فرودگ.تیرگان یا اب پاشان و مهرگان و یلدا .سده و چهارشنبه سوری می شود به مناسبت های گوناگون بسیاری هستند که بران می شوند تا ضرورتا جنشی وِزه را مطالعه کنند. بدین سب سازمان انتشارات فروهر بر ان شد تا چند مبحث از کتاب یاد شده را که دربردارنده جشن های بزرگ هستند جداگانه نیز به چاپ رساند که به ترتیب عبارتند از فروردگان-فرودگ.نوروز-مهرگان و یلدا-جشن های آتش شامل چهارشنبه سوری.سده و ...
البته باید خوانندگان توجه داشته باشند که شماره صفحه ها در این جزوه ها تاریخ همان کتاب اصلی است و دئباره شماره گذاری نشده و شماره ها درست و مسلسل اسات

 

 

برای خرید کتاب جشن های آتش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب جشن های آتش