دانلود کتاب والکیری ها اثر پائولو کوئیلو ترجمه آرش حجازی

 

 خواننده ای که در حال مطالعه کتاب والکیری هاست باید اگاه باشد که این اثر با کتاب دیگر نویسنده یعنی خاطرات یک مغ یا آثار دیگر پائولوکوئیلو چون برید و زهیر خیلی تفاوت دارد.
تالیف این کتاب خیلی سخت بود. نخست بدلیل اینکه به مواردی پرداخته که پذیرفتن ایشان خیلی راحت نیست. و ثانیا بدلیل اینکه تا به امروز این رمان را برای بسیاری بازگو نمودم و هراس داشتم قدرتش را برای مبدل به نوشته گرفته باشم. و سومین و اصلیترین مصائب برای بازگو نمودن حوادث ناگزیر گشتم به جزیات بسیاری از زندگی فردی م بپردازم بویژه زندگی زناشویی و روتابطم با اشخاص دیگر و فواصل اسیب پذیر که سنت اسرارامیز من را از ادمی که هستم منفک ساخته.مانند هر ادمی نمایش کشیدن ایرادها و لرزیدن هایم در زندگی فردی بسیار سخت است. اما همانگونه که در کتاب خاطرات یک مغ بطور واضح اشکار ساختم راه جادو همان مسیر انسانهای مهمولی میباشد. و لازم است ادمی معلم داتشه باشد و مسیر علوم خفیه را گذر کند و نظم مناسب برای انجام مراحا طریقت را داشته باشد اما طی مسیر یعنی همواره در حال شروع کردن.

یعنی همواره در صدد شروع چیزی و تنها چیزی که ارزشمند میباشد اراده کامل و کافی برای گام برداتشن در این راه است.
والکیری ها به وضوح ادمی را بتصویر می کشاند که در پشت شمایل مغ نشسته و ایشان قاذر است برای تعدادی اشخاص که در راه یافتن انسان کامل میباشند امید دهنده باشد. اما دنبال کنندگان حقیقی اگاهند که بدون از کلیه ایرادها و نقص ها مسیر معنوی قدرتمندتر میباشد. خداوند عشق میباشد و بخشش اگر براین اندیشه باشند هیچگاه اجازه ورد ضعف را به وجودشان نخواهند داد

 

برای خرید کتاب والکیری ها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب والکیری ها