دانلود کتاب سه مکتوب اثر میرزا آقا خان کرمانی به کوشش و ویرایش: بهرام چوبینه

نخستین صفحات کتاب سه مکتوب اقتباس بلکه رونویسی کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوند زاده است. اما میرزا آقا خان آرام آرام خود را از بندهای فلسفی و عقلانی مکتوبات رها می سازد و با استقلال اما درهمان چارچوب به دنبال احساس و اندیشه های خود می رود.
در سراسر کتاب سه مکتوب میرزا آقا خان تحت تاثیر اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده است و کلمات و عبارات و گاهی مطالب مفصلی را از وی در لابلای نوشته خود سه مکتوب نقل می کند.
چهار چوب اصلی کتاب مکتوبات در تالیف سه مکتوب دنبال شده است.
بطوریکه میرزا آقاخان که اصولا یک اندیشمند ایده آلیست بشمار می رود در تله تفکرات ماتریالیستی میرزا فتحعلی آخوندزاده افتاده است.با این همه نباید تصور کرد که کتاب سه مکتوب تنها یک تقلیذ و اقتباس پیرزومندانه است بلکه با همه تاثیر و نفوذ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده بر میرزا آقاخان کرمانی
می باید کتاب سه مکتوب را یک تالیف ارجمند و ارزشمند و کاملا مستقل بشمار آورد.
زیرا میرزا آقا خان استقلال فکری خود را از هر نظر حفظ کرده و هم چنان وی را می باید یک اندیشمند انقلابی ایده الیست بشمار اورد.
احتمالا نسخه اصلی که به خط خود میرزا آقا خان کرمانی بوده می باید میان بازماندگان وی موجود باشد.
نسخ خطی این کتاب در دست دوستداران و هم مسلکان او و هم چنین در کتابخانه های عمومی در ایران موجود بود.
اما اکنون به دستور مسولان جمع اوری و نایاب گشته.
کتاب حاضر به کم و کاست آن گونه که بدست ویراستار این کتاب رسیده است فتوکپی دست نوشته ایست که اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگاهداری می شود.
این نسخه به خط میرزا مصطفی معروف به کاتب است که ظاهرا وی در هشتم ذی حجه الحرام سنه 1329 مطابق 30 نوامبر 1911 میلادی کتاب را برای ادوارد براوان شرق شناس معروف نسخه برداری و بلافاصله به انگلیس ارسال داشته است.

 

برای خرید کتاب سه مکتوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب سه مکتوب