پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

صد خطابه

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه

کتاب صد خطابه اثر میرزا آقا خان کرمانی
توضیحات

کتاب صد خطابه اثر میرزا آقا خان کرمانی

در این پیش گفتار به شرح دو موضوع دیگر نیز خواهیم پرداخت: نخست نکاتی از زندگی کوتاه و پر برکت نویسنده که تا کنون ناگفته مانده و دوم گفتگو درباره این اثر خاص وی یعنی صد خطابه.
در کتاب خانه ملی پاریس مجموعه ای از اسناد.گزارش ها.بعضی اوراق چاپی و مکاتبات میرزا ملکم خان به نشانه نگاه داری می شود.

محتویات این مجموعه در اصل عبارت بوده از اسناد دولتی و نامه های خصوصی که بر روی برگ های جداگانه ( همان طور که باید باشد) و کاغذهایی به قطع های مختلف از رقعی گرفته تا قطعی به طول قطع رحلی و قدری عریض تر از ان نوشته شده است.
در کتاب خانه اسناد مذکور را به هم پیوسته مشاره زده در یک مجلد گرداورده و صحافی کرده اند.
و بدیهی است که قطع چنین مجموعه ای باید به اندازه بزرگ ترین کاغذ موجود در ان باشد.در این گفتار با اوراق دیگران کاری مداریم و فقط به مدارکی می پردازیم که با میرزا اقا خان و زندگی و مرگ و روابط او با ملکم پیوند دارد.

 خرید کتاب صد خطابه اثر میرزا آقا خان کرمانی

آنچه به خط میرزا آقا خان یا مربوط بدوست جمعا 44 نوشته است.
بعضی از آن ها مختصر و بعضی مفصل است.
تمام نوشته ها از صفحه 60 تا 136 را گرفته.
در این میان یک نوشته فقط حاوی نام و نشانی اشخاصی است که ظاهرا قرار بوده روزنامه قانون برای ایشان فرستاده شود.
یک برگ دیگر شعری است از ابونصر شیبانی در قالب قصبده با عنوان دادیه ابونصر شیبانی.
برگ دیگر ظاهرا مختوای بعضی خبرهاست از داخل کشور که برای درج در قانون نوشته و تنظیم شده است.
معدودی از نامه ها بر روی کاغذهایی نوشته شده که دارای سرصفحه ای است چاپی به نام عبدالحسین به خط فارسی و لاتین غیر از انجه یاد کردیم باقی نوشته ها همه نامه های خصوصی است به میرزا ملکم خان.

تخستین و دومین نامه نشان می دهد که وی هنوز با ملکم اشنا نشده.پیش از ان نامه ای مختصر مورخ 17 سپتامبر 1890 به خط نستعلیق روی کاغذ به قطع رقعی امده که چند سطری بیش نیست به امضای یک نفر خیرخواه انسانیت

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.