پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری که توسط محمد قجر و دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.در نوشته فوق زیادتر با نظام سرمایه گذاری آشنا خواهید گشت.سرمایه گذاری عبارتی می باشد که از هر طور فدا نمودن ارزشی و مالی مشخص هم اکنون به امید به دست آوردن اهمیتی که معمولا اندازه و کیفیت آن نامعلوم می باشد در وقت آینده و به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر اهمیت و ارزش مشخصی را فدا می نماید تا در قبال آن در آینده ارزش بخصوصی که مورد نظر باشد به دست آورد .همانند پرداخت وجهی بابت خرید سهام با داشتن آرزو و امید به دست آوردن سودهای مشخصی و تعیین شده ای از آن در آینده است. سرمایه گذاری را به شیوه های گوناگونی تقسیم بندی می‌کنند که به طور فهرست بیان گشته که بر اساس موضوع سرمایه گذاری و زمان یا مدت سرمایه گذاری و برحسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری تماس بگیرید.

کتاب کسب و کار خانگی که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای هفتاد صفحه می باشد. در اثر فوق زیادتر با معنی و شیوه های کسب و کار خانگی آشنا خواهید گشت.در حال حاضر کسب کردن و کارهای خانگی از قسمت های حیاتی و ضروری کارهای اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می آید. ایجاد کردن کسب و کار خانگی از لحاظ ایجاد نمودن شغل و نوآوری در عرضه محصول یا خدمت های رفع محدودیت‌ها و رفع کردن بیکاری جوانان و غیره سبب تنوع و تحولات بسیاری در جامعه و اقتصاد هر کشور می گردد.هم اکنون واسه ی جوانان و خانم‌ها و اشخاصی که خواهان این هستند که رئیس هم باشند و کسب و کارهای خانگی نقطه آغاز مناسبی واسه ی مسیر تشکیل مقدار کسب و کار شخصی و ثروت ایجاد نمودن است.برای آنکه ایجا نمودن آن در مقایسه با دیگر نوع های کسب و کار ساده‌تر و کم هزینه‌تر است. به این موجب قانون ساماندهی و حمایت از شغلهای خانگی و مشاغل و کسب و کار خانگی، آن دسته از اعمالی است که به دست عضو یا افراد خانواده در داخل خانه در قالب یک طرح کسب و کار بی زحمت شکل گرفته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کسب و کار خانگی تماس بگیرید.

کتاب آداب معاشرت که توسط سیدجواد مرتضایی ارزیل نوشته شده است.که دارای هفت صفحه می باشد.کتاب آداب معاشرت تنها درمورد رفتار شما بر سر میز غذا نمی باشد و آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کامل شما در ارتباطات اجتماعی و زندگی جمعی می باشد. آنکه در اتوبوس شلوغ جای خویش را به خانم مسنی که ایستاده است ندهید چیزی درباره ی شما به تمام آنهایی که بیننده می باشند خواهد فهماند. آنکه حاضر نمی باشید زمان خوشی و آسودگی خویش را به دلیل فرد دیگری به خطر اندازید در بیشتر موقعیت‌ها تصاویر و ظواهر شما قسمتی از چیزی نیست که وصف کننده شما باشد. بلکه امام آن چیزی می باشد که شما را وصف و شرح می‌کند. اشخاصی که چیزی درباره ی شما نمی‌دانند با تنها اطلاعاتی که در دست شما است جای خالی‌ها را پر می نمایند و آن چیزی نمی باشد جز آنکه از رفتار و کردار شما می‌بینند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آداب معاشرت تماس بگیرید.

کتاب چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.در این اثر با مفیدترین روش‌های ترک نمودن عادهای بد و منفی آشنا خواهیم شد و با بکار گیری بستن این شیوه ها و داشتن خواست و ارادات نیرومند اطمینان داشته باشید هر عادت بدی را خواهید توانست ترک کنید.تمامی ما شامل ضعف‌ها و کم و کاستی هایی هستیم چرا که طبیعت‌مان اینگونه ایجاب می‌کند. این مناطق ضعف در تخریب حواس پنجگانه و مناطق و تجربه های حاصله بشریت اثر گذار بوده و موجب به دردسر افتادن و از دست دادن اعتبار و احترام آدم می شود. تمامی اشخاص یک سری عادتهای فردی در زندگی دارند. خوب یا بد نکات مهم و اساسی اینجا می باشد که می بایست دانست این عادت‌ها چه مواقعی امکان دارد از کنترل خارج شده و موجب نابودن شدن و دگرگونی شوند . برخی از افراد قادر به تشخیص این موضوع نیستند و همین امر سبب از میان رفتن آنها می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم تماس بگیرید.