دانلود کتاب دایره المعارف کف شناسی اثر م. کاتاکار ترجمه کامبیز شمس

 

 آنچه که دیروز خرافات نامیده می شد امروز اساس زندگی انسانها را تشکیل می دهد و بدون شک انچه که امروز خرافات پنداشته شود بنیانگذار زندگی فردا خواهد بود.
روزگای زمین را مسطح و مرکز گیتی می پنداشتند و تا هنگامی که کپرنیک در اتش سوزانده نشد و گالیله در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا وادار به توبه نگردید مردم به گرد بودن زمین پی نبردند.
علوم شیمی و فیزیک نیز از این قاعده مستثنی نبودند و مردم شیمیدانان را کیمیاگر و جادوگر می پنداشتند.به عبارتی جهل بشر نسبت به موضوعات علمی اورا وا می دارد تا به دیدی خرافی به انها بنگرد.
دانش کف شناسی نیز از جمله علومی است که هنوز نتوانسته حقانیت خود را در نیا به اثبات رساد.
البته ناگفته نماند که در کشورهای اروپایی و امریکایی این موضوع تا حدی جا افتاده ترست و حتی مردان نامی تاریخ چون ناپلئون بناپارت و اسکندر مقدونی خود کف شناسائی برجسته بوده اند.
اما در این مرز و بوم متاسفانه به دانش کف شناسی به دیدی غیر واقعی و خرافی نگریسته می شود.علت انکه عده ای از این ره توشه سودجویی و بعضا خودنمایی براشته اند.
انچه که عمل مترجم را در ترجمه این اثر بی مانند توجیه می کند زدودن زنگ خرافات از این دانش و عرضه ان بصورت مردمی به خوانندگانست.
ادمی مسلح به این دانش هرگز قریب ظاهر دیگران را نخواهد خورد و با شناخت استعدادهای خود و دیگران می تواند مفید و سازنده باشد.شاید بتوان سیمای ظاهر را به هر نحو تغییر داد اما تغییر دهنده کف دست تنها گذر زمان و اراده انسانهاست.از اینرو کف دست شناسنامه ای قابل اعتماد از گذشته و حال و حتی اینده است.

برای خرید کتاب دایره المعارف کف شناسی اثر م. کاتاکار ترجمه کامبیز شمس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید

 

 البته تاکید مترجم بیشتر بر بعد شخصیت شناسی این دانش است چرا که پیشگویی اینده از انجا که انسان و روزگار هردو در تحول اند نیاز به اشراقی قوی و کشف و شهودی بالا دارد.
از اینرو خواسته قلبی مترجم انست که خوانندگان تا برکل مطالب تسلط کافی و کامل نیافته اند هرگز اقدام به کف شناسی و اظهارنظر ننمایند چراکه یک اظهارنظر غلط می تواند ذهنی را اشفته و دلی را پر درد نماید و چه بسا که شخصی را در همان مسیر غلط به کاپو اندازد.
این کتاب بقول فرانسیس بیکن از جمله کتبی است که نیاز به چندبار خواندن و هضم کردن دارد.
اما اینرا بدانیدکه رمز اول موفقیت در دانش کف شناسی تسلط بر نفس و کنترل حس خودنمایی است.
کف شناسی وسیله ای مجلس گردان و تفریحی نیست بلکه کلیدی برای شناخت نقاط ضعف و قوت و بعضا اینده انسانهاست و کف شناسی همچون طبیبی محرم اسرار دیگرانست و بالطبع سردرونی و ایده دیگران را جز با خود انها نباید بازگوید.
دیگر انکه حتی اگر کف دست خبر از واقعه ای شوم دهد اراده قوی و لایزل انسان می تواند تا حد زیادی از ان جلوگیری نماید و حتی انرا به نفع شخص تغیر دهد.
به عبارتی دیگر یکی از فوائد کف شناسی شناختن گودالهای زندگی و اگاه ساختن صحیح شخص از انهاست

 

 

دانلود کتاب دایره المعارف کف شناسی