زندگی پر هیجان یک هنرمند

کتاب زندگی پر هیجان یک هنرمند اثر منوچهر ساچمه چی
شرح

کتاب زندگی پر هیجان یک هنرمند که به دست منوچهر ساچمه چی نوشته شده است. منشه امیر با اسم حقیقی منوچهر ساچمه چی شغل روزنامه‌نگاری را از سن هفده سالگی داخل روزنامه کیهان تهران شروع نمود و به مدت زمان سه سال ی شد که داخل آن روزنامه به سردبیری مصطفی مصباح‌زاده کار کرد. او زبان فرانسه را بسیار خوب بلد بود و از شروع کار ترجمه خبرهای بسیار مهم را از فرانسه بر دست داشت. او بعد از آن واسه ی درس خواندن در رشته علوم سیاسی به اسرائیل رفت. منشه امیر به مدت پنج دهه در قسمت فارسی رادیو اسرائیل فعالیت نمود و زمانی همچنان مدیر قسما فارسی این رادیو می باشد. او در زمان انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت ایران مفسر وضعیت ایران داخل تلویزیون اسرائیل همچنان بوده است. در مسیر اعتراضات بعد از انتخابات بیست و دو خرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت برنامه روزانه منشه امیر در قسمت فارسی رادیو اسرائیل و قسمت فارسی بی‌بی‌سی مورد به سبب دخالت های دولت‌های خارجی در وقایع ایران اعتراضات دولت ایران صورت گرفت. تقریبا حدود سیصد باسمه از او به جا مانده‌ می باشد که اولین هنرمندی بود که ارزش پرداختن به رنگ و نور و اسلوب رنگامیزی را هم سطح با ارزش انتخاب موضوع دانست. برای خرید کتاب زندگی پر هیجان یک هنرمند با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید