کتاب پشت پرده های حرمسرا

کتاب پشت پرده های حرمسرا اثر حسن آزاد

کتاب پشت پرده های حرمسرا نوشته حسن آزاد
tellphon karaketab
شرح

در کتاب پشت پرده های حرمسرا  به  نمایش تاريخ عصر قاجار پرداخته از دوره شكست خاندان زند  لطفعلي خان زند تا اوج گیری و کشور گشایی آقا محمد خان قاجار تا عصر پهلوي

پشت پرده های حرمسرا  بازگو نمودن تاريخ دقيق و توصيف شرايط اجتماعي و اخلاقي بزرگان قاجار و شاهزادگان و حرمسرا هاي ان هاست اين كتاب نقدي دقيق از شرايط بسيار بد دوره قاجار است

 و نمایش  خصوصيات و بي بند باري بزرگان و پادشاهان قاجار كه توسط  حسن آزاد نوشته شده است

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید