کتاب پشت پرده های حرمسرا

کتاب پشت پرده های حرمسرا اثر حسن آزاد
شرح

در کتاب پشت پرده های حرمسرا  به  نمایش تاريخ عصر قاجار پرداخته از دوره شكست خاندان زند  لطفعلي خان زند تا اوج گیری و کشور گشایی آقا محمد خان قاجار تا عصر پهلوي

پشت پرده های حرمسرا  بازگو نمودن تاريخ دقيق و توصيف شرايط اجتماعي و اخلاقي بزرگان قاجار و شاهزادگان و حرمسرا هاي ان هاست اين كتاب نقدي دقيق از شرايط بسيار بد دوره قاجار است

 و نمایش  خصوصيات و بي بند باري بزرگان و پادشاهان قاجار كه توسط  حسن آزاد نوشته شده است

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید