یاس و داس

کتاب یاس و داس اثر فرج سرکوهی
شرح

کتاب یاس و داس که در سال هزار و سیصد و دو هزار و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط فرج سرکوهی نوشته شده است.که انتشارات آن باران می باشد.فرج سرکوهی یکی از روزنامه‌نگاران و نگارنده های و انتقاد کننده ی ایرانی و از امضاکنندگان نامه ی صد و سی و چهار نفر با نام و عنوان ما نگارنده ایم.سرکوهی در زمان کوتاه آزادی‌های نسبی بعد از انقلاب به عنوان روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس با انتشارات تهران مصور و ایران همکاری داشت. قعد از سرکوب‌های سال هزار و سیصد و شصت دستگیری نیروهای اپوزیسیون و تعطیلی نشریات غیر دولتی با زمان چند سال خانه‌نشین گشت.که در سال هزار و نهصد و نود و چهار به منظور رفع کامل سانسور از فضای ادبیات داخل ایران نگاشته شده است.نویسنده اثر سرکوهی که زندانی هر دو رژیم بوده است از پایه گذاران و سردبیران ماهنامه آدینه می باشد که از سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج زیادتر از یک دهه داخل تهران به انتشار رسیده است.سرکوهی یکی از اعضای افتخاری انجمن قلم آلمان و آمریکا و کانادا و عضوهای شوراهای جهانی نگارنده ها و خبرنگاران بدون مرز و کانون نویسندگان ایران می باشد.برای خرید کتاب یاس و داس با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید