انجیل های من

کتاب انجیل های من اثر اریک امانوئل اشمیت
شرح

کتاب انجیل های من که توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.با ترجمه قاسم صنعوی انجام گرفته است.انجیل های من قصه ی پیامبری و رستاخیز عیسی می باشد و آغاز دین مسیحیت است. داستان در دو فصل تنظیم گته است. فصل نخست با اسم شب باغ زیتون که به پیامبری ی عیسی پرداخته است و فصل دوم به اسم انجیل به روایت پیلاطس که درمورد رستاخیز این پیامبر بوده می باشد.شک و ایمان و مسئولیت و لاقیدی و پایه ی مفهوم این داستان است. چه در فصل اول که عیسی قادر نبوده است بپذیرد که ناجی و انتخاب شده ی خداست و به پیامبری ی خود شک داشته است . و چه فصل دوم که پیلاطس سردار رومی به رستاخیز او شک می نماید و زنده شدن مجدد او را باور نمی نماید. و به آخر هم نه عیسی به طور کامل اعتقاد داشته و نه پیلاطس به تمامی معتقد بوده است. هر دو شک هایی داشته اند . عیسی مسیح بودن خود را باور نداشته و به کسانی که به او می گفته اند تو مسیح می باشی پاسخ می داده که من این را نگفتم و تو بوده ای که این را گفته ای. و در نامه های پیلاطس به برادرش هم اکنون غوطه خوردن او را میان شک و ایمان دیده ایم .ولی چه به پیامبری و رستاخیز عیسی ایمان داشته باشیم و چه نداشته باشیم یک چیز مسلم می باشد آن این که عیسی و پیلاطس افراد لاقیدی نیستند و هر دو به سراغ حقیقت می روند.برای خرید کتاب انجیل های من با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید