اولیس در بغداد

کتاب اولیس در بغداد اثر اریک امانوئل اشمیت
شرح

کتاب اولیس در بغداد که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه پویان غفاری انجام گرفته است.نام من سعد سعد می باشد که مفهوم آن در زبان عربی امید امید و داخل زبان انگلیسی غمگین غمگین می شود .به روش های کاملا شرقی و در هم گره خورده و آنچه را که ساده بودنش امکان داشته باشد ما را کسل نماید ستایش می نمودیم.دخترها تنها مساله ای که در سرشان وجود دارد ازدواج کردن می باشد و این تفکر آن ها را عذاب می نماید و به ستوه خواهد آورد. تصور کردن خواستگاری آرمانی و عاقبت ناگهان نامزد از بین خواستگارها پیدا می گردد و آماده کردن مراسم و تشریفات می شوند. بعد از مراسم ازدواج و بله دقیقا در همین نقطه می باشد که آنها می خواهند خانه پدری را ترک نمایند تا این گونه خویش را وقف ازدواج کنند و وقف ازدواج و نه وقف شوهر .سازمان ملل تصمیم گرفته است که عراق را تحریم نماید. نمی دانم که سیاست مداران پولدار و شکم گنده ای که این تحریم را مقرر می کنند اگر واسه ی لحظه ای خویش را جای ما و عراقی ها بگذارند آیا قادر بوده اند همانند ما این تحریم را تحمل نمایند . من شک دارم و این فقط بهانه ای می باشد که من می فهمم .برای خرید کتاب اولیس در بغداد با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید