ده فرزند نداشته ی خانم مینگ

کتاب ده فرزند نداشته ی خانم مینگ اثر اریک امانوئل اشمیت
شرح

کتاب ده فرزند نداشته ی خانم مینگ که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه فهیمه موسوی انجام گرفته است.کارگاه عروسک نوزاد که خانم مینگ که در آن مکان کار می نموده بسیار من را تحت تاثیر خویش قرار داد. صندوق های بسیار بزرگ میله ای که عضوهای صورتی رنگ بدن را با خود حمل می نمودند یکسان و طبقه بندی گشته بودند.صندوق سرها و صندوق بالاتنه ها و صندوق بازوهای راست و صندوق بازوهای چپ و غیره موجود بود. می شود گفت همانند یک کشتارگاه معکوس بود و مکانی که موجودات تکه تکه داخل آنجا می آمدند و درست شده و تکمیل خارج می شدند. هزاران نوزاد هر روز این جا به دنیا می آمدند. بغل در خروجی بدن های روی هم گذاشته شده را می دیدم . آنگونه افراد حقیقی را منعکس می نمودند که از جمع شدن آن ها در یک جا شوک زده گشته بودم. شبیه بودن آن ها هم مرا متعجب ساخته بود . کدام یک را می بایست انتخاب نمود .کدام یک را باید سوا کرد و برای چه این یکی و برای چه آن یکی نه.این شانس را داشتم که نیز کارگران را ببینم .کارگران آسیایی که بر صورتهایشان ماسک زده اند و کلاه به سر و پوشیده در لباس های سرهمی که شبیه بر همدیگر بودند. فکر می نماییم که کم یاب می باشیم در صورتی که از یک قالب درست شده ایم و شبیه به هم می باشیم.برای جدا کردن خویش از این شرایط بد حرکت کردم و رفتم تا عروسک های نوزاد را ببینم و مورد تحقیق قرار دهم . برای خرید کتاب ده فرزند نداشته ی خانم مینگ با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید